Nova KBM

Izjava za medije - javna dražba družbe Delo Revije | NKBM

Ker terjatve do družbe Delo Revije, d.d., zavarovane z blagovnimi znamkami niso bile poravnane, je Nova KBM na podlagi zakonskih določb unovčila zavarovanja. Kot zastavni upnik, se je Nova KBM odločila za transparentno javno dražbo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom pod enakimi pogoji omogočala enakovredno tekmovanje za nakup blagovnih znamk.

Začnite tipkati, kar iščete

Izjava za medije - javna dražba družbe Delo Revije

11 avgust 2011
OBVESTILA
Ker terjatve do družbe Delo Revije, d.d., zavarovane z blagovnimi znamkami niso bile poravnane, je Nova KBM na podlagi zakonskih določb unovčila zavarovanja. Kot zastavni upnik, se je Nova KBM odločila za transparentno javno dražbo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom pod enakimi pogoji omogočala enakovredno tekmovanje za nakup blagovnih znamk.
 

Blagovne znamke, ki so se prodajale zgolj v paketu, po začetni izklicni ceni 10.144.792,00 EUR, je z instrumentom javne dražbe zasegla družba KBM Leasing, članica Skupine Nove KBM in s tem postala njihov ekonomski lastnik.


Nova KBM je banka in kot takšna primarno zasleduje svoj ekonomski interes, s katerim želi dobiti povrnjena posojena sredstva. Ne moremo in ne želimo se ukvarjati z založniško dejavnostjo, zato bomo predvidoma do konca septembra sprejeli vse potrebne poslovne ukrepe, ki bodo ne eni strani omogočili zavarovanje ekonomskega interesa banke, na drugi pa bodo omogočili dolgoročno in nemoteno izhajanje blagovnih znamk in s tem tudi ohranitev delovnih mest.


Zaradi cenovne občutljivosti nadaljnjih poslovnih korakov ter želje po nemotenem izhajanju revij, v Skupini Nove KBM do zaključka postopkov, le-teh ne bomo javno komentirali.