Nova KBM

Izjava nadzornega sveta Nove KBM d.d. ob 31. redni seji | NKBM

Upoštevaje dejansko stanje v zvezi s predsednikom uprave Nove KBM d.d. g. Alešem Haucem so člani nadzornega sveta v skladu s temeljnimi pravili o skrbnosti ocenili, da je v najboljšem interesu Nove KBM, da se ustrezno uredi razmerje s predsednikom uprave g. Haucem. Člani nadzornega sveta so pridobili pravno mnenje, ki analizira možnosti, ki so na voljo nadzornemu svetu v dani situaciji, in so sprejeli naslednjo odločitev, za katero menijo, da je v tej situaciji v najboljšem interesu Nove KBM:

Začnite tipkati, kar iščete

Izjava nadzornega sveta Nove KBM d.d. ob 31. redni seji

27 februar 2015
OBVESTILA
Upoštevaje dejansko stanje v zvezi s predsednikom uprave Nove KBM d.d. g. Alešem Haucem so člani nadzornega sveta v skladu s temeljnimi pravili o skrbnosti ocenili, da je v najboljšem interesu Nove KBM, da se ustrezno uredi razmerje s predsednikom uprave g. Haucem. Člani nadzornega sveta so pridobili pravno mnenje, ki analizira možnosti, ki so na voljo nadzornemu svetu v dani situaciji, in so sprejeli naslednjo odločitev, za katero menijo, da je v tej situaciji v najboljšem interesu Nove KBM:
 

Nadzorni svet Nove KBM sporoča, da je na današnji 31. redni seji sprejel sklep o odpoklicu gospoda Aleša Hauca z mesta predsednika uprave Nove KBM zaradi nesposobnosti voditi posle iz zdravstvenih razlogov, zaradi česar niso nastale okoliščine, ki bi utemeljevale izplačilo odpravnine ali nadomestila za izplačilo konkurenčne klavzule. Uprava banke bo g. Alešu Haucu ponudila novo pogodbo o zaposlitvi za drugo ustrezno delovno mesto.


Nadzorni svet ceni prizadevanja g. Hauca v preteklih dveh letih, saj se je Nova KBM vrnila na pot uspešne in dobičkonosne bančne skupine. Minuli leti sta bili zelo zahtevni tako za vodstvo banke kot druge zaposlene, opravljeno pa je bilo obsežno delo v sklopu uresničevanja načrta prestrukturiranja in zavez banke in Republike Slovenije, danih Evropski komisiji. Rezultat teh prizadevanj je po več letih težav in izgub ponovno pozitivno poslovanje Nove KBM in celotne Skupine Nove KBM.


Tako je zdaj Nova KBM veliko bolje pripravljena na prihodnje izzive, pri čemer ostaja osrednja naloga vodstva banke in njenih zaposlenih nadaljnje uresničevanje načrta prestrukturiranja Nove KBM in zavez Evropski komisiji.


Nadzorni svet je na današnji seji sprejel sklep, da imenuje gospoda Roberta Senico za predsednika uprave Nove KBM, mag. Sabina Župec Kranjc pa ostaja članica uprave banke. Z imenovanjem predsednika uprave je tako zagotovljena nadaljnja operativnost uprave, ustrezno korporativno upravljanje banke in njeno nemoteno poslovanje tudi v prihodnje. Nadzorni svet pričakuje, da bo poslovanje Nove KBM tudi v prihodnje nemoteno, uspešno in  učinkovito ter v skladu z zastavljenimi poslovnimi cilji in potrjenim finančnim načrtom za leto 2015.


Nadzorni svet Nove KBM d.d.