Nova KBM

Igor Žibrik je tretji član uprave Nove KBM | NKBM

Danes se je na redni seji sestal Nadzorni svet Nove KBM in za tretjega člana uprave banke imenoval Igorja Žibrika, ki mora pred nastopom funkcije pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. V upravi Nove KBM, ki jo od 24. aprila letos vodi Aleš Hauc, kot drugi član uprave ostaja mag. Andrej Plos. Nadzorniki so se seznanili tudi z informacijo uprave o tekočem poslovanju banke v prvih štirih mesecih in obravnavali druge redne teme.

Začnite tipkati, kar iščete

Igor Žibrik je tretji član uprave Nove KBM

6 junij 2012
OBVESTILA
Danes se je na redni seji sestal Nadzorni svet Nove KBM in za tretjega člana uprave banke imenoval Igorja Žibrika, ki mora pred nastopom funkcije pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. V upravi Nove KBM, ki jo od 24. aprila letos vodi Aleš Hauc, kot drugi član uprave ostaja mag. Andrej Plos. Nadzorniki so se seznanili tudi z informacijo uprave o tekočem poslovanju banke v prvih štirih mesecih in obravnavali druge redne teme.
 

Igor Žibrik je bil rojen v Šempetru pri Gorici. Dodiplomski študij je končal na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor, podiplomski študij na University of California v Santa Cruzu. Ima 18 let izkušenj iz področja bančništva doma in v tujini. Trenutno je član uprave NLB Prishtina, odgovoren za upravljanje s tveganji. Bil je zaposlen še na Dunaju in Pragi pri Creditanstalt AG in HVB Bank Austria ter bil odgovoren za poslovanje z gospodarskimi družbami pri Raiffeisen banki.


Uprava banke je na današnji seji nadzorni svet podrobneje seznanila z nerevidiranim poročilom o poslovanju banke in Skupine v prvem trimesečju, javno objavljenem konec maja, in z informacijo o poslovanju banke v prvih štirih mesecih. Nadzorniki so se strinjali, da je banka poslovala pod vplivom oteženih gospodarskih razmer. Tako banka kot Skupina Nove KBM bosta pri uresničevanju poslovnih ciljev v letošnjem letu dajali večji poudarek stabilnosti poslovanja. Podrobnejšo informacijo o tekočem poslovanju bo uprava banke na podlagi predpisov obveščanja delniških družb objavila predvidoma konec julija. 


Med drugim so nadzorniki danes obravnavali tudi informacijo o notranjem revidiranju v banki in članicah skupine ter se seznanili s spremembami in dopolnitvami Politike upravljanja Nove KBM.