Nova KBM

Glavna cilja prestrukturiranja: ponovno uspešno poslovanje in dobičkonosnost | NKBM

Na današnjem srečanju z novinarji je predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc predstavil usmeritve banke in Skupine Nove KBM, ki jih bodo uresničevali v prihodnjem obdobju. Med prednostnimi nalogami bosta nadaljevanje prestrukturiranja banke v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo. Načrt prestrukturiranja, ki ga v banki že izpolnjujejo in kaže ugodne rezultate, je usklajen z napovedjo, da bo zdaj 100-odstotna lastnica Republika Slovenija Novo KBM najkasneje do konca 2016 prodala.

Začnite tipkati, kar iščete

Glavna cilja prestrukturiranja: ponovno uspešno poslovanje in dobičkonosnost

17 januar 2014
OBVESTILA
Na današnjem srečanju z novinarji je predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc predstavil usmeritve banke in Skupine Nove KBM, ki jih bodo uresničevali v prihodnjem obdobju. Med prednostnimi nalogami bosta nadaljevanje prestrukturiranja banke v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo. Načrt prestrukturiranja, ki ga v banki že izpolnjujejo in kaže ugodne rezultate, je usklajen z napovedjo, da bo zdaj 100-odstotna lastnica Republika Slovenija Novo KBM najkasneje do konca 2016 prodala.
 

Nova KBM je že pred državno dokapitalizacijo, ki je bila nujen ukrep na osnovi odločbe Banke Slovenije in regulative EU,  stabilno in varno poslovala. Svež kapital bo banki omogočil odločno nadaljevanje s prestrukturiranjem banke v uspešnejšo finančno institucijo in še bolj dejavno osredotočanje na stranke.  Makroekonomske napovedi za 2014 še niso obetavne, kar za poslovanje banke pomeni večja tveganja. Če se bodo tveganja odrazila v bilancah banke, jih bo možno s kapitalom in višjo kapitalsko ustreznostjo lažje pokriti. Končni izračuni še niso zaključeni, v banki pa ocenjujejo, da bo kapitalska ustreznost banke na dan 31.12. 2013 nad 16-odstotna.


Potem ko je banka pripravila načrt prestrukturiranja Nove KBM in članic Skupine Nove KBM, ga je Ministrstvo za finance marca 2013 predložilo Evropski komisiji, ta pa ga je decembra 2013 potrdila.  Načrt je banka morala pripraviti skladno s pravili EU, ker je z  dokapitalizacijama v   2012 in 2013 prejela državno pomoč. Načrt je usklajen z napovedjo, da bo  Republika Slovenija Novo KBM najkasneje do konca 2016 prodala. Ob uresničitvi prodaje zaveze iz načrta prestrukturiranja prenehajo, uresničevanje strateškega programa ali priprava novega pa bo odločitev novega lastnika. 


Glavna cilja prestrukturiranja sta ponovno uspešno poslovanje Nove KBM in ponovna vzpostavitev dobičkonosnosti. Načrt vsebuje 16 krovnih zavez, ki jih morata do konca 2017 izpolniti banka in njena lastnica Republika Slovenija. Med pomembnejšimi zavezami so znižanje deleža slabih terjatev v portfelju, postopno krčenje bilančne vsote, zniževanje stroškov in racionalizacija, vključno z optimizacijo poslovne mreže, izboljšanje korporativnega upravljanja, izboljšanje modela tveganj in kreditnega sistema, osredotočenje Skupine Nove KBM na osnovne, bančne dejavnosti, dezinvestiranje oz. prodaja nestrateškega premoženja. Skladno z zadnjima dvema zavezama je Nova KBM že v letu 2012 prodala Zavarovalnico Maribor, lani decembra pa je dokapitalizirala PBS, kjer je zdaj 99,1-odstotna lastnica ter od Republike Srbije odkupila delnice KBM Banke in tako postala njena 89,53-odstotna lastnica. Predvidene so tudi spremembe na področju leasinga, med drugim je možna pripojitev dejavnosti v Novo KBM, ki je v zvezi s tem že pridobila licenco Banke Slovenije.


»Banka in Skupina sta zaveze odgovorno vključevali v poslovanje in poslovne odločitve že v letu 2013, ko celoten načrt prestruktiriranja še ni bil usklajen. Ukrepi na osnovi zavez že kažejo ugodne rezultate.  Z uradno potrditvijo načrta prestrukturiranja pa se je naša skupna odgovornost, da dosledno in profesionalno izpolnjujemo dogovorjene zaveze, še okrepila,« je poudaril Aleš Hauc, predsednik uprave Nove KBM.


S potrditvijo načrta prestrukturiranja je izpolnjen tudi pogoj za dokončanje strategije Nove KBM. Nova strategija, katere izdelava se zaključuje,  temelji na dveh ključnih področjih: korporativnem bančništvu in bančništvu za prebivalstvo. Med pomembnimi strateškimi izhodišči so predvsem še večja usmerjenost na komitente, varnost in stabilnost poslovanja ter varnost vlog. Banka bo dajala poudarek varnosti poslovanja ter kakovosti portfelja pred njegovo rastjo. Vizija banke je trdnost poslovanja v domačem okolju in v regiji, kjer je banka prisotna, podprta s trdno bilančno vsoto in operativno učinkovitostjo v ključnih bančnih dejavnostih ter z zmožnostjo ustvarjanja stalnih donosov v prihodnosti.