Nova KBM

Dr. Igor Hustič imenovan za tretjega člana uprave Nove KBM | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM je na včerajšnji redni seji za člana uprave banke imenoval dr. Igorja Hustiča. Nadzorniki so sklep sprejeli soglasno na osnovi predloga predsednika uprave Nove KBM Aleša Hauca, pozitivnega mnenja komisije nadzornega sveta za prejemke in imenovanja ter predhodno izvedenih postopkih in razgovorih s kandidatom. Dr. Igor Hustič bo funkcijo člana uprave banke s petletnim mandatom bo prevzel po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije. V upravi banke, ki bo poslej tričlanska, se bo pridružil predsedniku Alešu Haucu in članu Igorju Žibriku, skrbel pa bo za področje poslovanja z gospodarskimi družbami. Nadzorniki so obravnavali še prvo informacijo o poslovanju banke v prvih devetih mesecih. To bo banka skladno s finančnim koledarjem lahko javno objavila konec oktobra, nadzorniki pa so ocenili, da banka kljub še vedno zaostrenim razmeram posluje stabilno, je varna in likvidna.

Začnite tipkati, kar iščete

Dr. Igor Hustič imenovan za tretjega člana uprave Nove KBM

16 oktober 2013
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je na včerajšnji redni seji za člana uprave banke imenoval dr. Igorja Hustiča. Nadzorniki so sklep sprejeli soglasno na osnovi predloga predsednika uprave Nove KBM Aleša Hauca, pozitivnega mnenja komisije nadzornega sveta za prejemke in imenovanja ter predhodno izvedenih postopkih in razgovorih s kandidatom. Dr. Igor Hustič bo funkcijo člana uprave banke s petletnim mandatom bo prevzel po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije. V upravi banke, ki bo poslej tričlanska, se bo pridružil predsedniku Alešu Haucu in članu Igorju Žibriku, skrbel pa bo za področje poslovanja z gospodarskimi družbami. Nadzorniki so obravnavali še prvo informacijo o poslovanju banke v prvih devetih mesecih. To bo banka skladno s finančnim koledarjem lahko javno objavila konec oktobra, nadzorniki pa so ocenili, da banka kljub še vedno zaostrenim razmeram posluje stabilno, je varna in likvidna.
 

Potrdili so še konverzijo terjatev banke v lastniški delež družbe ŠC Pohorje ter podali pozitivno mnenje k novi organiziranosti in izvajanju drugih ukrepov, s katerim uprava banke postopoma izboljšuje  poslovanje, povečuje učinkovitost in ugled banke.
Novoimenovani član uprave Nove KBM dr. Igor  Hustič  ima dvajsetletne delovne izkušnje v bančništvu,  finančni dejavnosti in gospodarstvu. Kot svetovalec v vodstvu Hmezad banke, kasneje pripojene k Banki Celje, je bil zadolžen za področje poslovanje s pravnimi osebami. Bil je tudi predsednik uprave Slavonskega zaprtega investicijskega sklada SZIF  (Slavonski zatvoreni investicijski fond) v Zagrebu.  Je tudi izkušen gospodarstvenik, med drugim je bil predsednik uprave v družbi Klasje Celje ter direktor kontrolinga in nabave v družbi Žito, od leta 2008 pa je predsednik uprave v družbi Tovarna olja Gea. Ima doktorat znanosti s področja poslovnih ved, ki ga je opravil na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. V doktorskem delu je preučeval prenovo poslovnih procesov kot dejavnik inovativnega poslovanja v sodobnih tranzicijskih razmerah.  V Novi KBM bo odgovoren za področje poslovanja z gospodarskimi družbami, kjer banka z novo organiziranostjo in strateškimi usmeritvami nadgrajuje svoje sodelovanje predvsem z malimi in srednje velikimi podjetji.

 Uprava banke je nadzorni svet podrobneje seznanila z s prvo informacijo  o poslovanju banke od januarja do septembra 2013. Nadzorniki ugotavljajo, da je banka poslovala oteženih gospodarskih in makroekonomskih razmerah, ki še trajajo in vplivajo na rezultat banke. Kljub temu banka posluje stabilno ter zagotavlja strankam kakovostne storitve in varnost njihovih prihrankov. Podrobnejšo informacijo o poslovanju bo uprava banke na podlagi predpisov obveščanja delniških družb objavila predvidoma konec oktobra. Nadzorniki so se seznanili tudi s poročilom uprave o reorganizaciji banke o poteku programa racionalizacije stroškov in o drugih poslovnih aktivnosti banke. Podali so tudi soglasje za pretvorbo terjatev banke v kapital družbe ŠC Pohorje. Banka je že lani jeseni z reprogrami obveznosti zagotovila zimsko sezono. S tokratno pretvorbo terjatev v višini 7,5 milijona evrov pa bo postala predvidoma 75-odstotna lastnica družbe.