Nova KBM

Dobiček Skupine Nove KBM ob polletju zmanjšale rezervacije in oslabitve | NKBM

Banka posluje normalno in je likvidna, izvaja se racionalizacija in načrtuje se bistveno zmanjšanje vseh stroškov ter posodobitev poslovanja. Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil z nerevidiranimi in nekonsolidiranimi rezultati poslovanja Skupine Nove KBM v prvem polletju.

Začnite tipkati, kar iščete

Dobiček Skupine Nove KBM ob polletju zmanjšale rezervacije in oslabitve

30 avgust 2012
OBVESTILA
Banka posluje normalno in je likvidna, izvaja se racionalizacija in načrtuje se bistveno zmanjšanje vseh stroškov ter posodobitev poslovanja. Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil z nerevidiranimi in nekonsolidiranimi rezultati poslovanja Skupine Nove KBM v prvem polletju.
 

Dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 35,8 milijona evrov, dobiček Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami  pa 21,5 milijona evrov. Ob upoštevanju rezervacij in oslabitev je  Skupina Nove KBM poslovala z izgubo iz rednega poslovanja v višini 34,0 milijonov evrov. Nadzorniki so med drugim imenovali izvajalca za izvedbo forenzične revizije, se seznanili z zaključkom skrbnega pregleda v banki in obravnavali poročilo Komisije za preprečevanje korupcije povezano z domnevnimi nepravilnostmi bivšega vodstva banke pri poskusu nakupa časnika Večer. V banki in Skupini intenzivno izvajajo ukrepe za izboljšanje poslovanja in krepitev odnosov s strankami, v teku so tudi aktivnosti v zvezi z dokapitalizacijo in izboljšanjem kapitalske ustreznosti. Banka je likvidna in posluje normalno, nova uprava pa je do sedaj sprejela že vrsto ukrepov za izboljšanje poslovanja banke.


Poslovanje skupine še naprej poteka v težkih gospodarskih razmerah ob stagnaciji gospodarskih aktivnosti. Skupina Nove KBM je posledično v prvem polletju oblikovala dodatne rezervacije in oslabitve zaradi nadaljnjega povečanja kreditnega tveganja. Neto rezervacije in oslabitve so v obdobju januar-junij 2012 znašale skoraj 70 milijonov evrov. Kapitalska ustreznost Skupine Nove KBM je bila ob polletju 10,92-odstotna, njena bilančna vsota je znašala 5,7 milijarde evrov, kar pomeni 1 odstotno znižanje glede na stanje ob koncu lanskega leta. Kljub težavnim ekonomskim razmeram v Sloveniji in svetu Skupina Nove KBM posluje stabilno in je pripravljena na izzive in priložnosti v prihodnosti.


»V okviru ukrepov za optimizacijo poslovanja, zaradi pritiskov na obrestno maržo ter povečanega nivoja rezervaciji in oslabitev, je banka namenila poseben poudarek nižanju stroškov na vseh poslovnih področjih. Tako smo v prvi polovici letošnjega leta, predvsem z mehkimi ukrepi, znižali število zaposlenih, ob tem pa znižali tudi administrativne stroške za 4 odstotke v primerjavi z lanskim letom. Racionalizacija na vseh področjih poslovanja je že v teku in vključuje tudi racionalizacijo na področju stroškov dela. Ob tem bomo precej znižali vse vrste stroškov in izvedli določene kadrovske spremembe ter izpopolnitev novih strokovnih kadrov iz finančnega sektorja, « ob objavi rezultatov poslovanja pojasnjuje predsednik uprave Aleš Hauc.


Nadzorniki so se seznanili tudi z rezultati skrbnega pregleda, ki je v preteklih mesecih potekal v banki. Skrbni pregled je potrdil, da je dokapitalizacijo potrebno izvesti čim prej in v banki v zvezi s tem že potekajo potrebne aktivnosti. Nadzorni svet je imenoval izvajalca forenzične revizije. »Revizija, ki bo v določenih segmentih forenzična revizija, bo obsegala pregled preteklega poslovanja Nove KBM in manjših hčerinskih družb Skupine v Sloveniji in tujini. Rezultate pričakujemo predvidoma čez dva meseca. Na podlagi rezultatov te revizije bomo upravi dali navodila za ugotavljanje morebitne odgovornosti prejšnjega vodstva,« poudarja predsednik nadzornega sveta dr. Peter Kukovica.


Na seji je nadzorni svet obravnaval tudi poročilo Komisije za preprečevanje korupcije, povezano z domnevnimi nepravilnostmi  bivšega vodstva Nove KBM pri poskusu nakupa časnika Večer. Pregled vseh do sedaj opravljenih revizij v banki in še vseh prihodnjih bo obravnavala najprej revizijska komisija nadzornega sveta in z ugotovitvami seznanila nadzorni svet in upravo, ki bosta ustrezno ukrepala.