Nova KBM

Dobiček Skupine Nove KBM ob polletju izničile rezervacije in oslabitve | NKBM

Nadzorni svet Nove KBM se je na včerajšnji seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Skupine Nove KBM v prvem polletju. Dobiček Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 15,6 milijona evrov. Zaradi visokih oslabitev in rezervacij ter deloma nižjih obrestnih prihodkov pa je Skupina izkazala čisto izgubo iz rednega poslovanja v višini 62,7 milijona evrov, od tega matična banka 44,2 milijona evrov. Nadzorniki so se med drugimi aktualnimi temami seznanili tudi s potekom pregleda kakovosti sredstev in izvedbe stresnega testa. Rezultati obeh pregledov bosta osnova za presojo o prenosu slabih terjatev na DUTB. Kljub težavnim ekonomskim razmeram v Sloveniji in svetu Skupina Nove KBM posluje stabilno, varno in je pripravljena na izzive in priložnosti v prihodnosti.

Začnite tipkati, kar iščete

Dobiček Skupine Nove KBM ob polletju izničile rezervacije in oslabitve

29 avgust 2013
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM se je na včerajšnji seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Skupine Nove KBM v prvem polletju. Dobiček Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 15,6 milijona evrov. Zaradi visokih oslabitev in rezervacij ter deloma nižjih obrestnih prihodkov pa je Skupina izkazala čisto izgubo iz rednega poslovanja v višini 62,7 milijona evrov, od tega matična banka 44,2 milijona evrov. Nadzorniki so se med drugimi aktualnimi temami seznanili tudi s potekom pregleda kakovosti sredstev in izvedbe stresnega testa. Rezultati obeh pregledov bosta osnova za presojo o prenosu slabih terjatev na DUTB. Kljub težavnim ekonomskim razmeram v Sloveniji in svetu Skupina Nove KBM posluje stabilno, varno in je pripravljena na izzive in priložnosti v prihodnosti.
 

Rezultati Skupine, ki ob Novi KBM združuje še 11 odvisnih družb v Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji in v Avstriji ter pridruženo družbo, so bili pod vplivom nadaljnjega slabšanja kreditnega portfelja. Nivo rezervacij in oslabitev v prvi polovici leta 2013 je bil 17,2 odstotka višji od primerljivega obdobja lani. Kapitalska ustreznost Skupine na celotni kapital je ob koncu polletja 8,27%, raven kapitala pa je 284,5 milijona evrov. Vloge nebančnega sektorja so v primerjavi s koncem leta ostale na enaki ravni in znašajo nekaj več kot 3,6 milijarde evrov.. Obseg neto kreditov nebančnega sektorja je predvsem zaradi nižjih bruto kreditov, manjšega povpraševanja in oblikovanja dodatnih oslabitev v prvih šestih mesecih 2013 upadel za 5 % na dobrih 3,2 milijarde evrov.  Kljub slabi gospodarski situaciji Nova KBM z 11,6 odstotka ohranja pri vlogah nebančnega sektorja višji tržni delež kot ga ima glede na bilančno vsoto (9,4 odstotka),  tržni delež kreditov nebančnemu sektorju pa na 9,3 odstotka.


»V Skupini Nove KBM dejavno ukrepamo,  da bi izboljšali trende poslovanja. Banka in hčerinske družbe so pripravile program prestrukturiranja, ki je še v presoji pri Evropski komisiji. Ob programu za pripravo prenosa slabih terjatev na DUTB tudi z lastnimi strokovnimi službami intenzivno upravljamo slabe terjatve.  Poteka tudi projekt za izboljšanje kapitalske ustreznosti Skupine. Uresničujemo postopke reorganizacije in preoblikovanja Skupine Nove KBM in banke kot takšne v bolj učinkovit finančni sistem ter program racionalizacije stroškov. Kombinacija omenjenih ukrepov bo utrdila finančno moč in poslovno uspešnost celotne Skupine. Za končni uspeh bo potrebno obsežno delo, ki pa bo, glede na naravo potrebnih sprememb, pokazalo vse rezultate šele v prihodnjem obdobju«, je ukrepe za izboljšanje poslovanja predstavil predsednik uprave Aleš Hauc. Če se gospodarsko okolje ne bo bistveno poslabšalo in če ne bo dodatnih zahtev v okviru bančne regulative Evropske Unije, v banki pričakujejo pozitiven poslovni izid v prihodnjem letu.


Nadzorniki so se seznanili tudi s stanjem pregledov, ki potekajo v banki. Kot je znano, je Banka Slovenije v sodelovanje z Ministrstvom za finance naročila pregled kakovosti sredstev na ravni bančnega sistema in izvedbo t.i. stresnih testov za deset bank v Sloveniji. Izvedbo stresnega testa v Novi KBM opravlja družba Oliver Wyman, pregled kakovosti sredstev pa Ernst&Young. Rezultati naj bi bili znani predvidoma do konca leta.


Skladno s pričakovanji domačih in mednarodnih institucij lahko v letu 2013 predpostavljamo upad ekonomske aktivnosti v Sloveniji med 1,9 in 2,3 odstotka. Ključni dejavniki, ki bodo zaznamovali gospodarska gibanja bodo: nadaljevanje javnofinančne konsolidacije in privatizacija podjetij v državni lasti. Skupina Nove KBM se bo prilagajala trenutni situaciji in se osredotočala na povečanje stroškovne učinkovitosti, izpolnjevanje regulatornih zahtev in konsolidaciji dejavnosti znotraj Skupine. Aktivnosti bodo potekale v skladu s programom prestrukturiranja Skupine Nove KBM.