Nova KBM

Delničarji Nove KBM za novega revizorja imenovali družbo Deloitte Revizija | NKBM

Delničarji Nove KBM so na današnji skupščini imenovali družbo Deloitte Revizija iz Ljubljane za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM in Skupine Nove KBM za leto 2012. Na skupščini je bilo prisotnih 53 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico, ki so predlog nadzornega sveta sprejeli soglasno. Imenovanje revizorja je bila edina vsebinska točka današnje skupščine. Uprava banke jo je sklicala zato, ker na skupščini 8. junija delničarji niso potrdili predloga, da revizor postane družba Ernst&Young.

Začnite tipkati, kar iščete

Delničarji Nove KBM za novega revizorja imenovali družbo Deloitte Revizija

14 avgust 2012
OBVESTILA
Delničarji Nove KBM so na današnji skupščini imenovali družbo Deloitte Revizija iz Ljubljane za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM in Skupine Nove KBM za leto 2012. Na skupščini je bilo prisotnih 53 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico, ki so predlog nadzornega sveta sprejeli soglasno. Imenovanje revizorja je bila edina vsebinska točka današnje skupščine. Uprava banke jo je sklicala zato, ker na skupščini 8. junija delničarji niso potrdili predloga, da revizor postane družba Ernst&Young.
 

Kot je banka že sporočala javnosti, v banki intenzivno izvajajo sklepe, sprejete na junijski skupščini. Banka bo o teh aktivnostih delničarje in zainteresirano javnost obveščala skladno z načeli enakomernega obveščanja in s predpisanimi omejitvami, ki veljajo za javne delniške družbe in po obravnavi na sejah nadzornega sveta. Prihodnja seja nadzornega sveta bo predvidoma konec avgusta. V prihodnjem tednu se bo okrepila tudi uprava Nove KBM. Predsedniku uprave se bo pridružil novi član uprave Igor Žibrik, ki je 2. avgusta letos prejel dovoljenje Banke Slovenije.