Nova KBM
 

Korporativno upravljanje | NKBM

Organizacijska struktura in upravljanje v Novi KBM.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
SKUPINA NOVE KBM
SKUPINA NOVE KBM
Skupino Nove KBM sestavljajo tri družbe, in sicer obvladujoča družba Nova KBM d.d. ter odvisna družba Abanka d.d. in odvisna družba Summit Leasing Slovenija d.o.o.