Nova KBM
 

Korporativno upravljanje | NKBM

Organizacijska struktura in upravljanje v Novi KBM.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
SKUPINA NOVE KBM
SKUPINA NOVE KBM
Skupino Nove KBM sestavljata 2 družbi, in sicer obvladujoča družba Nova KBM d.d. ter odvisna družba Summit Leasing Slovenija.