Nova KBM
 

Korporativno upravljanje | NKBM

Organizacijska struktura in upravljanje v Novi KBM.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
SKUPINA NOVE KBM
Skupino Nove KBM sestavljajo tri družbe, in sicer obvladujoča družba Nova KBM d.d. ter odvisni družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o. in Anepremičnine d.o.o.