Nova KBM
 

Korporativno upravljanje | NKBM

Organizacijska struktura in upravljanje v Novi KBM.