Nova KBM

Korporativno upravljanje | NKBM

Organizacijska struktura in upravljanje v Novi KBM.

Začnite tipkati, kar iščete

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Odgovorno upravljanje je temelj vseh dejavnosti v Novi KBM in Skupini Nove KBM.
PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
SKUPINA NOVE KBM
Skupino Nove KBM sestavljata 2 družbi, in sicer obvladujoča družba Nova KBM d.d. in odvisna družba ALEJA finance d.o.o.