Nova KBM

Sondiranje trga | NKBM

Posredovanje informacij v povezavi s sondiranjem trga.

Začnite tipkati, kar iščete

SONDIRANJE TRGA

Posredovanje informacij v povezavi s sondiranjem trga.
V skladu z Uredbo št. 596/2014/EU o zlorabi trga (MAR) sporočamo, da lahko Nova KBM d.d. na trgu nastopa v vlogi udeleženca na trgu, ki razkriva podatke, in udeleženca na trgu, ki prejema informacije.

V primeru, ko Nova KBM d.d. nastopa na trgu v vlogi udeleženca, ki sprejema podatke (prejemnik sondiranja trga), so kontaktni podatki naslednji:
 

Nova KBM

market.sounding@nkbm.si

 
 

Nova KBM

01 47 18 212