Nova KBM
 

Delnice in obveznice | NKBM

Delnice in obveznice Nove KBM

DELNICE IN OBVEZNICE


DELNICEOsnovni kapital Nove KBM je konec leta 2017 znašal 150.000.000,00 €. Razdeljen je na 10.000.000 navadnih kosovnih delnic.

 
 


OBVEZNICENova KBM je izdala podrejeno obveznico KBM11 dne 9.10.2019 v nominalni vrednosti 90,4 milijona evrov zaprtemu krogu vlagateljev.