POSLUJTE SODOBNO in ODDAJTE VLOGO V POSLOVALNICI
 
 
Secured by thawte

Skrbniki spletne banke so Vam na voljo vsak delovnik od 7:00 do 22:00


T: (02) 229 2760

E:

skype: NovaKBM.Bankanet


            
 
 
 
 
DomovO bankiZa medijeSporočila za medije

Sporočila za medije

 
 
2017
 
 
 
5
maj

Fitch povišal bonitetno oceno Nove KBM

 
Bonitetna agencija Fitch Ratings je objavila zvišano oceno dolgoročnega kreditnega tveganja Nove KBM z BB- na BB, obeti so stabilni. Zvišanje ocene je odraz vitalnosti banke, izboljšanja poslovnega okolja, ki ga spremlja prestrukturiranje gospodarstva, zniževanja deleža nedonosnih terjatev ter solidne kapitalske ustreznosti in likvidnosti banke. 
 
 
 
3
jan

Od danes KBS banka in Nova KBM združeni

 
Okrožno sodišče v Mariboru je danes izdalo sklep o vpisu pripojitve KSB banke d.d. k Novi KBM d.d. v sodni register. Z današnjim dnem sta banki združeni, KBS banka d.d. preneha poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa so prenesene na njeno pravno naslednico, Novo KBM d.d. 
 
 
 
 
2016
 
 
 
22
dec

Nova KBM in KBS banka prejeli dovoljenje Evropske centralne banke za združitev

 
Po združitvi KBS banke z Novo KBM, ki bo predvidoma 3. januarja 2017, se bo združena banka imenovala Nova KBM d.d., njen sedež pa bo še naprej v Mariboru. KBS banka bo z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa bodo prenesene na Novo KBM d.d. Ob združitvi bo poslovanje za stranke nemoteno in obisk banke za komitente zaradi te spremembe ni potreben. Nova KBM z združitvijo pomembno krepi svoj položaj in uresničuje ambiciozne načrte skupnih lastnikov bank. 
 
 
 
14
nov

Nadzorni svet Nove KBM imenoval Johna Denhofa za predsednika uprave Nove KBM

 
S ciljem preoblikovati Novo KBM v vodilno univerzalno banko v Sloveniji, je Nova KBM danes za predsednika uprave imenovala Johna Denhofa. Denhof bo svojo funkcijo v upravi prevzel potem ko bo za opravljanje funkcije prejel vsa potrebna regulatorna dovoljenja.  
 
 
 
28
okt

Nova KBM in KBS banka podpisali pogodbo o pripojitvi

 
Upravi obeh bank sta danes podpisali pogodbo o pripojitvi KBS banke k Novi KBM. To je pomemben mejnik pri preoblikovanju Nove KBM v eno vodilnih univerzalnih bank na slovenskem bančnem trgu.  
 
 
 
26
okt

Moody's zvišal bonitetno oceno Nove KBM

 
Bonitetna agencija Moody's Investors Service (Moody's) je zvišala bonitetno oceno dolgoročnih depozitov Nove KBM z 'B3' na 'B2'. Prav tako je agencija zvišala oceno finančne moči in prilagojene finančne moči brez podpore države s 'caa1' na 'b3'. Obete je Moodys ocenil kot pozitivne.  
 
 
 
23
sep

Nova KBM ob srečanju s poslovnimi partnerji podpisala protokol o sodelovanju z Univerzo v Mariboru

 
Ob današnjem srečanju z več kot 100 poslovnimi partnerji iz Slovenije, predstavnikov podjetij in lokalne skupnosti, so vodilni Nove KBM in Univerze v Mariboru svečano podpisali Protokol o sodelovanju. 
 
 
 
1
sep

Izdan je sklep o vpisu pripojitve Poštne banke Slovenije k Novi KBM v sodni register

 
Okrožno sodišče v Mariboru je danes izdalo sklep o vpisu pripojitve Poštne banke Slovenije k Novi KBM v sodni register.  
 
 
 
31
avg

Nova KBM ob polletju z dobičkom in  višjimi tržnimi deleži  

 
Uspešno in dobičkonosno poslovanje Nove KBM in njene Skupine se nadaljuje, kar izkazuje danes objavljeno nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem polletju. Banka je v tem obdobju ustvarila 36, 2 milijonov evrov čistega dobička, Skupina Nove KBM pa 29,3 milijona evrov čistega dobička.   
 
 
 
8
avg

Moody's pripravlja dvig bonitetne ocene Nove KBM   

 
Potem ko je bonitetna agencija Moody's Investors Service  februarja letos ohranila pozitivne obete za Novo KBM, sedaj napoveduje izboljšanje njenih bonitetnih ocen.  
 
 
 
8
avg

Prodaja Marifarma strateškemu lastniku priložnost za uspešen razvoj podjetja

 
Marifarm ima novega lastnika, mednarodno družbo Arterium. S tem ko smo v Novi KBM uspešno zaključili prodajni postopek, dobiva Marifarm priložnost za razvoj.  Arterium kot strateški investitor načrtuje tesno sodelovanje z družbo Marifarm. Podjetji bosta skupaj iskali nove priložnosti na razvijajočih se trgih ter nadgrajevali in izmenjevali strokovna znanja in izkušnje, zlasti na področju raziskav in razvoja ter proizvodnje lastnih izdelkov. Novi lastnik vidi priložnosti za okrevanje in rast družbe tudi v širitvi sodelovanja s ključnimi slovenskimi proizvajalci na različnih trgih.  
 
 
 
26
jul

Nova KBM in Poštna banka Slovenije prejeli dovoljenje Evropske centralne banke za združitev

 
Po pripojitvi Poštne banke Slovenije (PBS) k Novi KBM, ki bo predvidoma 1. septembra 2016 in bo začela pravno veljati z dnem vpisa v sodni register, se bo združena banka imenovala Nova KBM d.d., njen sedež pa bo še naprej v Mariboru. Poštna banka Slovenije d.d. bo z dnem pripojitve prenehala poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa bodo prenesene na njeno pravno naslednico Novo KBM d.d. Ob združitvi bo poslovanje za stranke nemoteno in obisk banke za komitente zaradi te spremembe ni potreben. Nova KBM z združitvijo pomembno krepi svoj položaj in bo po podatkih s konca marca 2016 ponovno druga največja banka v Sloveniji po tržnem deležu v odstotkih bilančne vsote. 
 
 
 
26
jul

Nadzorni svet Nove KBM imenoval novega člana uprave

 
Nadzorni svet Nove KBM je za novega člana uprave Nove KBM imenoval Josefa Gröblacherja. Izkušeni mednarodni bančni strokovnjak bo zadolžen za področje operativnega poslovanja banke (Chief Operating Officer). Za nastop svoje  funkcije mora pridobiti še dovoljenje Evropske centralne banke za opravljanje funkcije, nato se bo v upravi Nove KBM kot tretji član pridružil predsedniku uprave Robertu Senici in članici uprave mag. Sabini Župec Kranjc. 
 
 
 
1
jun

Nova KBM in Skupina v prvem letošnjem četrtletju z dobičkom in stabilnimi tržnimi deleži

 
Nova KBM je prvo četrtletje letošnjega leta zaključila s čistim dobičkom v višini 19,8 milijona, Skupina Nove KBM pa z 18,7 milijona evrov čistega dobička. Danes objavljeno nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem letošnjem četrtletju izkazuje, da je banka v primerjavi z istim obdobjem lani povečala prihodke, ostala stroškovno učinkovita ter povečala tržni delež po bilančni vsoti, pri kreditiranju in varčevanju pa ohranila stabilne tržne deleže. Tudi poslovanje in nadaljnje prestrukturiranje Skupine v zadnjih dveh mesecih je skladno z načrti, hkrati pa banka širi in posodablja svojo ponudbo ter ohranja svojo družbeno odgovorno vlogo.  
 
 
 
12
maj

Fitch Ratings zvišal bonitetno oceno Nove KBM  

 
Bonitetna agencija Fitch Ratings je danes zvišala oceno dolgoročnega kreditnega tveganja Nove KBM na 'BB-' z 'B+', obeti so stabilni. Zvišanje ocene je odraz poslovanja banke v lanskem letu, ki ga je banka zaključila z dobičkom, za skoraj tretjino nižjim obsegom nedonosnih terjatev in izboljšano kakovostjo bančne aktive.    
 
 
 
11
maj

Nova KBM na PODIMU - partner malim in srednje velikim podjetjem ter sponzor dogodka

 
Danes se je v Mariboru začela konferenca PODIM, ki jo Nova KBM že več let podpira kot generalni sponzor. Dvodnevnega dogodka se letos udeležuje okoli 900 mladih podjetnikov iz Slovenije in tujine ter investitorjev v inovativna podjetja.  
 
 
 
21
apr

Prodaja Nove KBM uspešno zaključena

 
Danes se je zaključil prodajni postopek 100-odstotnega lastniškega deleža Nove KBM, d.d.. Skladi, s katerimi upravlja družba Apollo Global Management, LLC in konsolidirane odvisne družbe (Apollo) ter Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sta izpolnila vse zahteve iz kupoprodajne pogodbe, podpisane 30. junija lani in plačala kupnino v višini 250 milijona evrov. Izveden je bil tudi prenos delnic ter vpis lastniškega deleža in Nova KBM je odslej zasebna delniška družba. Z delnicami družbe Apollo se na newyorški borzi vrednostnih papirjev trguje pod oznako APO. Nova lastnika, skladi, s katerimi upravljajo Apollove odvisne družbe, in EBRD načrtujeta še uspešnejše poslovanje in upravljanje banke v dobrobit vseh, ki z banko sodelujejo. 
 
 
 
1
apr

Nova KBM – pomemben partner start up podjetjem

 
V Novi KBM so se letos odločili še odločneje podpreti aktivnosti za podjetnike in se kot deležnik start-up ekosistema tesneje povezati s start-up podjetji in ekipami.  
 
 
 
29
mar

Nova KBM in Poštna banka Slovenije podpisali pogodbo o pripojitvi

 
Potem ko je Nova KBM od Pošte Slovenije pridobila 0,8844-odstotni lastniški delež v Poštni banki Slovenije (PBS) in postala njena edina lastnica, sta upravi bank danes podpisali pogodbo pripojitvi PBS k Novi KBM. Tako je narejen naslednji pomemben korak v postopku združevanja PBS in Nove KBM. 
 
 
 
21
mar

Revidirano letno poročilo:Nova KBM in Skupina v letu 2015 z dobičkom

 
Nova KBM je lansko poslovno leto sklenila s  34,4 mio € čistega dobička, Skupina pa s 16,9 mio € čistega dobička. V banki in Skupini so uspešno uresničevali načrt prestrukturiranja, učinkovito obvladovali stroške, povečali tržne deleže po bilančni vsoti, depozitih in kreditih ter za 31% znižali neto znesek nedonosnih terjatev.   
 
 
 
 
2015
 
 
 
17
dec

Podpisana pogodba o prodaji lastniškega deleža Nove KBM v Moji naložbi družbi Pozavarovalnici Sava

 
Nova KBM in Pozavarovalnica Sava sta sklenili pogodbo o prodaji in nakupu 45-odstotnega deleža banke v pokojninski družbi Moja naložba. Z nakupom tega deleža bo Skupina Sava Re postala 100-odstotna lastnica družbe Moja naložba, ki se uvršča med vidnejše slovenske ponudnike dodatnih pokojninskih zavarovanj.  
 
 
 
15
dec

Nova KBM postala sponzor slovenskih biatloncev

 
Tik pred pričetkom letošnjih tekem svetovnega pokala na Pokljuki je Nova KBM podpisala pogodbo o sponzorstvu naših najboljših biatlonskih vrst 
 
 
 
30
nov

Skupina Nove KBM v prvih devetih mesecih z dobičkom in stabilnim poslovanjem

 
Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM v letošnjih prvih devetih mesecih. V tem obdobju je banka ustvarila 28,1 milijona evrov čistega dobička in ohranila tržne deleže v ključnih segmentih poslovanja. Skupina je tričetrtletje zaključila s 16,2 milijona evrov čistega dobička. Med pomembnejšimi strateškimi cilji so nadaljnje prestrukturiranje, stabilno, stroškovno učinkovito in dobičkonosno poslovanje ter krepitev ugleda Nove KBM in njene Skupine.  
 
 
 
26
nov

Skupina Nove KBM posluje stabilno, razrešuje nedonosne terjatve in je dejavna na trgu

 
Skupina Nove KBM je v prvih devetih mesecih poslovala stabilno in ustvarila 16,2 milijona evrov, banka pa 28,1 milijona evrov čistega dobička. To izkazuje nerevidirano poročilo o poslovanju Nove KBM in Skupine Nove KBM od januarja do septembra 2015, s katerim se je na včerajšnji, 38. redni seji, seznanil nadzorni svet banke. Celotno poročilo bo skladno s finančnim koledarjem objavljeno v ponedeljek, 30. novembra. Med drugimi aktualnimi poslovnimi temami so se nadzorniki seznanili z aktivnostmi za upravljanje nedonosnih terjatev in učinkovitega obvladovanja kreditnega tveganja. To sta prednostni področji, ki jima bodo v banki in Skupini Nove KBM tudi v prihodnje posvečali veliko pozornosti. Ob tem v banki krepijo svojo prisotnost na trgu, med drugim z dejavnim sodelovanjem s strankami ter zagotavljanjem kakovostnih in sodobnih storitev. 
 
 
 
2
nov

Pričetek aktivnosti za celovito združitev PBS in Nove KBM

 
Nadzorna sveta Nove KBM in PBS soglašata s pričetkom združevanja bank. Skupina Nove KBM tako nadaljuje konsolidacijo in osredotočanje na bančno dejavnost.  
 
 
 
30
okt

V prvih devetih mesecih stabilno poslovanje in 36, 1 milijona evrov dobička

 
Danes je Nova KBM objavila prvo informacijo o poslovanju v prvih devetih mesecih. Banka je v tem obdobju ustvarila 36,1 milijona evrov dobička iz rednega poslovanja, kar je 62,1 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Od letošnjega polletja je banka za 4 milijone evrov povečala stanje kreditov strank, ki niso banke in povečala tržni delež kreditov. Tržni delež depozitov pa je ohranila nad bilančnim tržnim deležem. Med prednostnimi nalogami banke ostajajo osredotočenost na stranke in krepitev partnerskega odnosa z njimi, obvladovanje stroškov poslovanja, učinkovito upravljanje slabih naložb in prestrukturiranje Skupine Nove KBM.  
 
 
 
15
okt

Nadzorni svet Nove KBM: Banka ohranja stabilne tržne deleže in se dejavno osredotoča na stranke

 
Nadzorni svet Nove KBM se je na včerajšnji, 37. redni seji seznanil s poslovnimi rezultati banke in Skupine Nove KBM v prvih osmih mesecih. Ob polletju je banka izkazala 22,5 milijona evrov, Skupina pa 12,3 milijona evrov dobička. Tudi v tretjem kvartalu poslujeta skladno z načrti. Prednostne naloge, ki se nadaljujejo v drugi polovici poslovnega leta, so zlasti osredotočenost na stranke, učinkovito obvladovanje kreditnega tveganja, aktivno upravljanje slabih posojil v portfelju, izpolnjevanje zavez, danih Evropski komisiji ter prestrukturiranje Skupine.  
 
 
 
8
okt

Nova KBM bo vsakemu upravičencu odpisala do 1000 evrov dolga

 
V Novi KBM bodo v okviru sporazuma o odpisu dolgov socialno najšibkejšim odpisali do 1000 evrov vsakomur, ki izpolnjuje pogoje za odpis in pravočasno odda vlogo. Doslej so v banki prejeli približno 80 vlog, pričakujejo pa jih še do konca izteka zakonskega roka za oddajo, torej do 31. 10. 2015. Vloge so pričeli obravnavati v oktobru in bodo o rezultatih sproti pisno obveščali upravičence. Ob sodelovanju v aktualnem državnem projektu se v banki zavedajo širšega vidika socialne problematike. Tako tudi sicer v okviru redne poslovne prakse in skladno z internimi pravili odpisujejo dolgove fizičnim osebam ter namenjajo pozornost finančnemu opismenjevanju svojih strank.  
 
 
 
18
sep

Nova KBM odprla prenovljeno Poslovalnico Lenart

 
Članica uprave Nove KBM mag. Sabina Župec Kranjc je včeraj skupaj z županom Občine Lenart mag. Janezom Krambergerjem slavnostno prerezala trak ob otvoritvi prenovljene bančne poslovalnice v središču Lenarta v Slovenskih goricah. Dogodek so zaznamovali tudi z donacijo O.Š. Lenart - ček v vrednosti 2000 evrov je prevzel ravnatelj šole Marjan Zadravec.  
 
 
 
2
sep

NS Nove KBM: Pozitivni trendi poslovanja se nadaljujejo, banka objavlja podatke iz pogodb

 
Nadzorniki so se na današnji redni 36.seji seznanili s poročilom o poslovanju družb Skupine Nove KBM za obdobje januar-julij 2015, postopkom prodaje banke in s soglasjem Evropske komisije kupcu, finančnemu skladu Apollo. Seznanili so se tudi z nedavno sodbo Upravnega sodišča glede razkrivanja pogodb po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C). V banki so vidni pozitivni trendi pri kreditiranju in depozitih, povečuje se tudi obseg poplačil nedonosnih terjatev.  
 
 
 
28
avg

Skupina Nove KBM je ob polletju ustvarila dobiček in znižala stroške poslovanja

 
Skupina Nove KBM je v prvi polovici letošnjega leta ustvarila 12,3 mio € čistega dobička, nadaljevala prestrukturiranje in znižala stroške poslovanja. Obvladujoča banka Nova KBM je polletje zaključila s 22,5 mio € dobička, kar je za dobro polovico več kot ob koncu lanskega leta.  
 
 
 
20
avg

27. redna skupščina Nove KBM

 
Danes je potekala 27. redna skupščina Nove KBM d.d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja banke zastopal Slovenski državni holding (SDH).  
 
 
 
31
jul

Nova KBM v prvi polovici 2015 dobičkonosna, z več novimi posli in z nižjimi stroški

 
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o poslovanju od januarja do junija letos. Banka je v tem obdobju izkazala 33,4 mio € dobička pred rezervacijami in oslabitvami, dobiček iz rednega poslovanja pa je znašal 25,9 mio €. To je za dobrih 8 milijonov več kot v enakem obdobju lani. Banka je v tem obdobju povečala število novih kreditnih in depozitnih poslov, znižala operativne stroške ter nadgradila sistem za znižanje stopnje nedonosnih terjatev. Na ravni Skupine Nove KBM se nadaljuje uresničevanje zavez, danih Evropski komisiji in osredotočanje na osnovno bančno dejavnost. Glede na trenutne rezultate poslovanja in makroekonomske kazalce v Novi KBM predvidevajo, da bodo letošnje poslovno leto zaključili v skladu z zastavljenimi plani uspešno, stabilno in dobičkonosno.  
 
 
 
28
jul

Začetek odpisa dolgov socialno najšibkejšim predvidoma septembra

 
V Novi KBM bomo pristopili k sporazumu oz. shemi odpusta dolgov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Predvidevamo, da bomo s sprejemanjem vlog za odpis dolgov pričeli v septembru. O nadaljnjih korakih oziroma načinu izvedbe odpisa bomo stranke in javnost pravočasno obvestili. 
 
 
 
10
jul

Nova KBM in Skupina Nove KBM: V prvih petih mesecih uspešno poslovanje in pozitivni trendi pri kreditiranju

 
Nova KBM je v prvih letošnjih petih mesecih nadaljevala s pozitivnim poslovanjem, v maju se je, glede na povprečje letošnjega leta, povečalo tudi kreditiranje. Že prvo četrtletje je Nova KBM sklenila s čistim dobičkom v višini skoraj 11,9 milijona evrov in njena Skupina z 12,3 milijona evrov, dobiček pa sta izkazali tudi ob koncu maja. Nerevidirano poročilo o poslovanju v prvem polletju bo banka objavila predvidoma konec julija. Na včerajšnji redni seji se je nadzorni svet banke ob poročilu o poslovanju banke in Skupine v prvih petih mesecih seznanil tudi s procesom prodajnega postopka banke in aktivnostmi v zvezi s prestrukturiranjem Skupine.  
 
 
 
2
jul

Zaposleni Nove KBM zadovoljni s predstavitvijo novih lastnikov

 
Investitorja Apollo Global Management in Evropska banka za obnovi in razvoj (EBRD) sta se danes v Mariboru predstavila zaposlenim Nove KBM. Srečanje je potekalo v pozitivnem in sproščenem vzdušju. Zaposleni so bili z izčrpno predstavitvijo načrtov razvoja Nove KBM zadovoljni. Prav tako so se z novimi investitorji srečali predstavniki sindikata Nove KBM.  
 
 
 
30
jun

Podpisana pogodba o prodaji Nove KBM

 
Danes so Slovenski državni holding (SDH), Apollo Global Management, LLC (Apollo) in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) sklenili pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža Republike Slovenije v Novi KBM. Vsa razmerja med Novo KBM in komitenti ostajajo nespremenjena. Vloge so varne, poslovanje poteka nemoteno. Kupca Apollo in EBRD si bosta prizadevala za nadaljnjo rast banke, razvoj njenih storitev, širitev ponudbe in utrjevanje odnosov s strankami, tako pri poslovanju z gospodarskimi družbami kot s prebivalstvom, ter z ostalimi deležniki. Z močnim in ambicioznim lastnikom se bo lahko Nova KBM razvijala v rastočo, stabilno in odlično upravljano banko, ki bo lahko po umiku omejitev, povezanih z državno pomočjo, povečevala tržni delež in dokazovala svoj potencial tako obstoječim kot novim strankam.  
 
 
 
18
jun

Filip Flisar je zaživel na svojem!

 
Nakup stanovanja je velika prelomnica v življenju in zanjo se je odločil tudi Filip Flisar. Medtem ko na spletu v zanimivih video izzivih projekta “Sveta vladar” spremljamo, kako poteka prenova njegovega stanovanja v Mariboru, se je brkati svetovni prvak v smučarskem krosu za en dan preselil v Ljubljano. Ob prenovi stanovanja se je Filip odločil za zanimivo potezo in vselitveni žur pripravil kar v poslovalnici Nove KBM v središču Ljubljane.  
 
 
 
12
jun

Poslovni dan z Novo KBM: kaj imajo skupnega podjetniki in vrhunski športniki

 
Kaj potrebujejo podjetja za dolgoročni uspeh? Kako pristopiti do banke, da bo ta lahko učinkovito podprla podjetje pri njegovem razvoju? Kaj se podjetniki lahko naučijo od vrhunskih športnikov? Kako ostati v dobri formi? Na ta in mnoga druga vprašanja so na včerajšnjem Poslovnem dnevu z Novo KBM v hotelu Perla v Novi Gorici skušali odgovoriti udeleženci okrogle mize: Andrea Massi, smučarski trener, Erik Mlinar, direktor podjetja Mlinar+Mlinar d.o.o., Zmago Petrič, lastnik podjetja Petrič d.o.o., mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, in Jernej Močnik, izvršilni direktor Področja poslovanja z gospodarskimi družbami pri Novi KBM.  
 
 
 
10
jun

Moody's: za Novo KBM izboljšali bonitetno oceno, pričakujejo zmerno dobičkonosnost

 
Bonitetna agencija Moody's Investors Service je 9. junija 2015 Novi KBM zvišala oceno dolgoročnih depozitov v domači in tujih valutah s Caa1 na B3. Prav tako je izboljšala obete za prihodnost iz stabilnih v pozitivne. Agencija Moody's je zvišala tudi oceno finančne moči in prilagojene finančne moči banke brez podpore države (BCA - baseline credit assessment; adjusted BCA - adjusted baseline credit assessment) s caa2 na caa1. Agencija je potrdila oceno Not Prime za kratkoročne depozite v domači in tujih valutah (short-term local and foreign-currency deposit ratings).  
 
 
 
9
jun

Novi KBM že 12. leto priznanje Deutsche Bank za odlično izvrševanje komercialnih plačil

 
Deutsche Bank vsako leto podeli bankam priznanja za kakovost izvrševanja komercialnih plačil. Tudi letos, že dvanajstič, je to priznanje (»Deutsche Bank's 2014 Gold Straight-Through Processing (STP) Excellence Award / »EUR STP Excellence award«) dobila Nova KBM in se tako uvrstila med najuspešnejše banke na tem področju. Sodelovanje med bankama za stranke pomeni, da nimajo dodatnih stroškov, Nova KBM pa je prepoznana kot zanesljiv poslovni partner.  
 
 
 
5
jun

Poslovni dan z Novo KBM: kaj imajo skupnega podjetniki in vrhunski športniki

 
Kaj potrebujejo podjetja za dolgoročni uspeh? Kako pristopiti do banke, da bo ta lahko učinkovito podprla podjetje pri njegovem razvoju? Kaj se podjetniki lahko naučijo od vrhunskih športnikov? Kako ostati v dobri formi? Na ta in mnoga druga vprašanja so na včerajšnjem Poslovnem dnevu z Novo KBM v hotelu Habakuk v Mariboru skušali odgovoriti udeleženci okrogle mize: boksarski šampion Dejan Zavec, Janko Kodila iz podjetja Kodila d.o.o., mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, in Jernej Močnik, izvršilni direktor Področja poslovanja z gospodarskimi družbami pri Novi KBM.  
 
 
 
3
jun

Nova KBM d.d. tudi letos glavni generalni pokrovitelj Festivala Lent

 
Predsednik uprave Nove KBM Robert Senica in Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma Maribor, sta danes svečano podpisala pogodbo o generalnem pokroviteljstvu Festivala Lent. Banka kljub zmanjšanemu obsegu sredstev, ki jih ima na voljo za podporo projektom na področju družbene odgovornosti, ostaja eden vodilnih podpornikov kulturnih, športnih in drugih projektov v lokalnem in širšem okolju.  
 
 
 
29
maj

Tako Nova KBM kot Skupina Nove KBM sta prvo četrtletje sklenili z dobičkom, nadaljuje se preoblikovanje Skupine

 
Nova KBM je prvo letošnje četrtletje sklenila s čistim dobičkom v višini skoraj 11,9 milijona evrov, njena skupina pa z 12,3 milijona evrov. Z medletnim (nerevidiranim) poročilom o poslovanju Nove KBM in družb v Skupini Nove KBM za obdobje januar – marec 2015 so se namreč seznanili člani nadzornega sveta na včerajšnji redni seji.  
 
 
 
20
maj

Fitch Ratings spremenil bonitetno oceno Nove KBM

 
Bonitetna agencija Fitch Ratings je dne 19. 5. 2015 znižala oceno dolgoročnega kreditnega tveganja (IDR) Nove KBM z 'BB-' na 'B+', obeti so stabilni. Obenem je agencija za eno stopnjo zvišala oceno vitalnosti banke (Viability Rating) na 'b+' (z 'b'). Ocena zunanje podpore je bila znižana s '3' na '5', ocena praga zunanje podpore pa je bila spremenjena z 'BB-' na 'No Floor' ('brez praga').  
 
 
 
13
maj

Nova KBM – pomemben partner malim in srednje velikim podjetjem

 
Danes se je v Mariboru začela konferenca PODIM, ki jo Nova KBM že več let podpira kot generalni sponzor. Dvodnevni dogodek v organizaciji Iniciative Start:up Slovenija in partnerjev bo gostil kar okoli 650 udeležencev iz Slovenije in tujine, ki se ukvarjajo s podjetništvom in poslovno inovativnostjo. Nova KBM skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom prvi dan konference prireja okroglo mizo o možnostih kreditiranja za podjetnike v slovenskem prostoru. Tudi v tem delu svoje dejavnosti Nova KBM dosledno uresničuje program prestrukturiranja, hkrati pa v prvem letošnjem četrtletju posluje stabilno in dobičkonosno.  
 
 
 
24
apr

Nova KBM ob aktivnem prestrukturiranju stabilno posluje z dobičkom

 
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je včeraj sestal na 33. redni seji in se seznanil s poslovanjem banke in družb v Skupini Nove KBM ter s prvo informacijo o rezultatih Nove KBM d.d. za obdobje prvega trimesečja letošnjega leta. Banka je tako v letošnjih prvih treh mesecih, po nerevidiranih podatkih in ob oblikovanih rezervacijah in oslabitvah, ustvarila čisti dobiček iz rednega poslovanja v višini 12 milijonov evrov. Uspešno nadaljuje tudi konsolidacijo svoje Skupine.  
 
 
 
27
mar

Postopek prodaje Nove KBM d.d. še ni končan

 
Kot je danes zaradi nekaterih medijskih objav sporočil že Slovenski državni holding, d. d., (SDH), ki v imenu Republike Slovenije vodi postopek prodaje Nove KBM, Nova KBM sporoča, da postopek prodaje banke še ni končan. O vseh pomembnih informacijah, povezanih s postopkom prodaje Nove KBM, bo v skladu z dosedanjo prakso javnost nemudoma obvestil SDH, Nova KBM pa svoje zaposlene, stranke, poslovne partnerje, nadzorne organe in druge deležnike.  
 
 
 
13
mar

V akciji Nove KBM zbrali čez 2200 knjig za počitniške domove ZPM

 
Z današnjo svečano predajo knjig za otroke, ki preživljajo počitnice v domovih Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPM), se je sklenila dobrodelna akcija Nove KBM »Podari knjigo, podari prihodnost«. Pripravili in izvedli so jo na pobudo zaposlenih banke, pridružili pa so se ji mnoge stranke banke, njeni poslovni partnerji in ambasadorji. Odziv je presegel pričakovanja organizatorjev in razveselil prejemnike zbranih knjig.  
 
 
 
12
mar

Nova KBM ob evropskem tednu denarja predstavila aktivnosti za finančno opismenjevanje

 
Na današnjem srečanju o finančnem opismenjevanju v Sloveniji, ki ga je pripravilo Združenje bank Slovenije, je Nova KBM predstavila dobro prakso na tem področju. 
 
 
 
3
mar

V letu 2014 dobičkonosno poslovanje tako v Novi KBM kot njeni Skupini

 
Nadzorni svet Nove KBM d.d. je na včerajšnji seji potrdil revidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM za leto 2014. Banka danes objavlja letno poročilo 2014, obenem pa po več letih ugotavlja pozitiven poslovni izid.  
 
 
 
27
feb

Izjava nadzornega sveta Nove KBM d.d. ob 31. redni seji

 
Upoštevaje dejansko stanje v zvezi s predsednikom uprave Nove KBM d.d. g. Alešem Haucem so člani nadzornega sveta v skladu s temeljnimi pravili o skrbnosti ocenili, da je v najboljšem interesu Nove KBM, da se ustrezno uredi razmerje s predsednikom uprave g. Haucem. Člani nadzornega sveta so pridobili pravno mnenje, ki analizira možnosti, ki so na voljo nadzornemu svetu v dani situaciji, in so sprejeli naslednjo odločitev, za katero menijo, da je v tej situaciji v najboljšem interesu Nove KBM: 
 
 
 
9
feb

Uspešno prestrukturiranje Skupine Nove KBM in poslovanje v letu 2014

 
Skupina Nova KBM je objavila nerevidirano poročilo o poslovanju za obdobje januar–december 2014. To je bilo uspešno in stabilno, leto 2014 pa je zaznamovalo tudi organizacijsko in poslovno preoblikovanje Skupine. 
 
 
 
3
feb

Nova KBM zaznala ponovne poskuse spletne goljufije - phishinga

 
Nova KBM sporoča, da je zaznala nove poskuse spletne goljufije – phishinga. Tokrat zavajajoča elektronska sporočila (e-pošta) obveščajo prejemnike o domnevni spremembi splošnih pogojev Nove KBM, o novem sporočilu v nabiralniku in podobno, obenem pa jih spet pozivajo k izbiri povezave, ki vodi na ponarejeno prijavo v lažno spletno banko Bank@Net. Namen takšnih sporočil je isti kot pri preteklih poskusih phishinga: prepričati prejemnika sporočila, da izbere priloženo (ponarejeno) povezavo, ki je namenjena nelegalni pridobitvi uporabniških podatkov, ti pa goljufom omogočajo poskus zlorabe in odtujitve finančnih sredstev tistega, ki takemu sporočilu nasede.  
 
 
 
2
feb

Novosti v ponudbi plačilnih kartic Nove KBM

 
V Novi KBM so poskrbeli za celovito prenovo ponudbe plačilnih kartic. Namen sprememb, prve začenjajo uvajati že z današnjim dnem, je zagotoviti še bolj preprosto, varno in udobno poslovanje s plačilnimi karticami. Te bodo omogočale brezstično plačevanje nakupov, oblikovanje podobe večine kartic po želji imetnika, možnost brezplačne spremembe osebne številke kartice (PIN) na bankomatih Nove KBM ter opravljanje spletnih nakupov z debetno plačilno kartico.  
 
 
 
28
jan

Uspešno poslovanje Nove KBM in Skupine v letu 2014

 
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil s poročilom o poslovanju Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za obdobje januar – december 2014. Poslovanje banke in Skupine v preteklem letu je bilo uspešno in vseskozi dobičkonosno, z nadaljnjim preoblikovanjem organizacijske strukture in poslovnih procesov sta bili doseženi večja stroškovna in poslovna učinkovitost, uresničevanje načrta prestrukturiranja pa se nadaljuje tudi v letu 2015.  
 
 
 
28
jan

Filipa Flisarja pozdravilo okoli tri tisoč navijačev

 
Danes popoldne se je na Trgu Leona Štuklja v Mariboru na sprejemu za Filipa Flisarja, dobitnika zlate medalje na nedavnem svetovnem prvenstvu v smučarskem krosu v avstrijskem Kreischbergu, zbrala večtisočglava množica.  
 
 
 
26
jan

Fantastični Filip Flisar je na svetovnem prvenstvu osvojil zlato odličje

 
Filip Flisar je v avstrijskem Kreischbergu ugnal vso konkurenco in prišel do uspeha kariere. V velikem finalu se je pomeril s Švedom Victorjem Öhlingom Norbergom, Francozom Jeanom Fredericom Chapuisem in Nemcem Paulom Eckertom. Z drzno vožnjo in hrabrimi skoki si je priboril svojo prvo medaljo na svetovnih prvenstvih. V letu 2012 je slavil še v skupnem seštevku svetovnega pokala. 
 
 
 
26
jan

Nova KBM opozarja na previdno ravnanje z gesli pri vstopu v Bank@Net

 
Potem ko je minuli petek, 23. januarja, Nova KBM hitro zaznala in uspešno omejila poskus spletne goljufije – phishinga, banka sporoča, da danes, 26. januarja, zaznava nove primere pošiljanja zavajajočih sporočil prek e-pošte, ki pozivajo k nadgrajeni prijavi v lažno spletno banko Bank@Net s PIN in enkratnim geslom, ki ga generira uporabnikov varnostni ključek. Namen tovrstnih sporočil je prepričati prejemnika sporočila, da izbere priloženo (ponarejeno) povezavo, ki služi nelegalni pridobitvi uporabniških podatkov, ki vodijo k poskusu zlorabe in odtujitve finančnih sredstev tistega, ki takemu sporočilu nasede.  
 
 
 
23
jan

Lažna spletna stran Bank@Neta Nove KBM - poskus goljufije

 
Nova KBM sporoča, da so zaznali več primerov pošiljanja zavajujočih lažnih sporočil prek e-pošte, ki pozivajo k prijavi v lažno spletno banko Bank@Net. Namen tovrstnih sporočil je prepričati prejemnika sporočila, da izbere priloženo (ponarejeno) povezavo, ki služi nelegalni pridobitvi uporabniškega imena in gesla.  
 
 
 
20
jan

Odbojkarice Nove KBM Branika ponovno pokalne prvakinje

 
Odbojkarice Nove KBM Branika so si po treh letih spet priborile slovenski pokal. V finalu zaključnega turnirja v Šempetru so z rezultatom 3: 0 premagale Luko Koper.  
 
 
 
 
2014
 
 
 
30
dec

Likvidacija lizinških družb Skupine Nove KBM

 
Nova KBM d.d. je na osnovi Načrta o prestrukturiranju Nove KBM in Zavez Republike Slovenije in Nove KBM Evropski komisiji z dne 18.12.2013 v začetku letošnjega decembra začela aktivnosti za pričetek nadzorovane likvidacije družb KBM Leasing d.o.o. in Gorica Leasing d.o.o. 
 
 
 
22
dec

Ob koncu leta dobra dela za otroke

 
(Maribor, 22. 12. 2014) Nova KBM in podjetje Hostel Tresor sta letošnje poslovno sodelovanje nadgradila z donacijo Osnovni šoli Spodnja Šiška. Nova KBM pa v akciji »Podari knjigo - podari prihodnost« še do jutri, 23. decembra, zbira nove ali rabljene otroške knjige za ureditev knjižnic v počitniških domovih Zveze prijateljev mladine 
 
 
 
18
dec

Nadzorni svet Nove KBM potrdil finančni načrt za leto 2015

 
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na včerajšnji redni seji seznanil z letošnjim poslovanjem Nove KBM in Skupine Nove KBM, ki je še naprej stabilno in pozitivno. Potrdil je finančni načrt banke in Skupine za leto 2015, ki pomeni podlago za nadaljnje uresničevanje nalog iz načrta prestrukturiranja oz. zavez, danih Evropski komisiji. 
 
 
 
28
nov

Stabilno poslovanje in nadaljnja konsolidacija Skupine Nove KBM

 
Nova KBM d.d. je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM v prvih devetih mesecih letos. V tem obdobju sta Skupina in Nova KBM poslovali v skladu z načrti, stabilno in dobičkonosno. Opravljena je bila vrsta aktivnosti v skladu z načrtom prestrukturiranja Skupine, za racionalizacijo poslovanja in doseganje sinergije na poslovnih področjih. 
 
 
 
14
nov

Uprava Nove KBM spet tričlanska

 
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil s poslovanjem Nove KBM in Skupine Nove KBM v prvih devetih mesecih letos in z rezultati celovitega skrbnega pregleda banke. Mag. Sabina Župec Kranjc, dosedanja izvršilna direktorica za področje finančnih trgov v Novi KBM, 17. novembra začenja mandat članice uprave banke. Tako bo uprava Nove KBM spet tričlanska.  
 
 
 
30
okt

Poslovanje Nove KBM z dobičkom tudi v tretjem četrtletju letos

 
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih za obdobje januar–september 2014. Banka je imela v tem obdobju 17,8 mio evrov čistega dobička oz. 57,1 mio evrov dobička pred rezervacijami in oslabitvami. V skladu z načrtom prestrukturiranja Nova KBM postopno krči bilančno vsoto in zmanjšuje operativne stroške. 
 
 
 
26
okt

Nova KBM presegla omejitve po osnovnem scenariju stresnih testov

 
Danes opoldne sta Evropska centralna banka (ECB) in Evropski bančni organ (EBA) objavila rezultate celovitega skrbnega pregleda (Comprehensive Assessment) bank. Doslej največji pregled odpornosti evropskega bančnega sistema je zajemal pregled kakovosti sredstev (AQR) in stresne teste. Pregled so v 130 evropskih bankah opravili neodvisni mednarodni izvajalci, ki jih je izbrala ECB, trajal pa je od novembra 2013 do oktobra letos. 
 
 
 
10
okt

Oktober v Novi KBM v znamenju novosti in ugodnosti

 
Letošnji oktober v Novi KBM prinaša več novosti za stranke banke, med drugim tri nove oblike zavarovanj, možnost odprtja osebnega računa brez obiska banke, posebno ugodne stanovanjske in osebne kredite ter posodobljeno spletno stran banke. Z današnjim odprtjem otroškega kotička v mariborski osrednji poslovalnici pa bodo v Novi KBM zaznamovali tudi teden otroka. 
 
 
 
1
okt

Nadzorni svet Nove KBM imenoval mag.Sabino Župec Kranjc za članico uprave

 
Na današnji seji se je nadzorni svet Nove KBM d.d. seznanil s poslovanjem Nove KBM in Skupine Nove KBM v prvih osmih mesecih letošnjega leta. Za novo članico uprave Nove KBM so nadzorniki soglasno imenovali mag. Sabino Župec Kranjc, dosedanjo izvršilno direktorico za področje finančnih trgov v Novi KBM. Tako bo uprava banke spet tričlanska, potem ko je pred časom z mesta člana uprave iz osebnih razlogov odstopil Igor Žibrik. Mag. Sabina Župec Kranjc bo novo funkcijo nastopila po pridobitvi licence Banke Slovenije. 
 
 
 
23
sep

NOVA KBM vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti ZDIJZ-D

 
Po temeljiti preučitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-D (Uradni list RS, št. 50/2014), ki je začel veljati 19. julija letos, je Nova KBM danes, 22. 9. 2014, na Ustavnem sodišču Republike Slovenije v Ljubljani skupaj z NLB vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-D) in predlog za začasno zadržanje izpodbijanih določb ZDIJZ-D. 
 
 
 
28
avg

Poslovanje Skupine Nove KBM ob polletju uspešno in po načrtih

 
Na včerajšnji seji se je nadzorni svet Nove KBM d.d. seznanil z informacijo o poslovanju Nove KBM d.d. in družb v Skupini Nove KBM za obdobje januar – julij 2014 ter s polletnim poročilom o poslovanju Skupine za 2014. Skupina Nove KBM je v prvih šestih mesecih 2014 ustvarila 20,9 milijona EUR čistega dobička, od tega Nova KBM 14,8 milijona EUR. Skupina je imela za skoraj tretjino več prihodkov kot v enakem obdobju lani, od tega skoraj 55 milijonov EUR čistih obresti in 29 milijonov EUR čistih opravnin.  
 
 
 
31
jul

Poslovanje Nove KBM tudi ob polletju pozitivno

 
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih za letošnje prvo polletje. Banka je imela v tem obdobju 14,8 mio evrov čistega dobička oz. 37,9 mio evrov dobička pred rezervacijami in oslabitvami. V skladu z načrtom prestrukturiranja Nova KBM postopno krči bilančno vsoto in zmanjšuje operativne stroške.  
 
 
 
11
jul

Robert Senica pridobil dovoljenje za člana uprave Nove KBM

 
Banka Slovenije je danes sporočila, da je na seji Sveta Banke Slovenije v torek, 8. julija 2014, Robertu Senici podelila dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Nove KBM. S tem so izpolnjeni formalnopravni pogoji za začetek njegovega dela v banki. Robert Senica bo novo funkcijo predvidoma začel opravljati 1. avgusta 2014.  
 
 
 
27
jun

Delničarji Nove KBM zmanjšali število članov nadzornega sveta

 
Delničarji Nove KBM d.d. so na današnji skupščini s spremembo Statuta banke zmanjšali število članov nadzornega sveta s sedem na šest. S temi spremembami banka uresničuje priporočila Evropske komisije o zmanjšanju števila članov nadzornega sveta. Skupščina se je seznanila z doseženim poslovnim izidom Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2013. Upravi banke in nadzornemu svetu je podelila razrešnico za poslovno leto 2013. Za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2014 so delničarji imenovali družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana. Delničarji so se seznanili tudi s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij. 
 
 
 
30
maj

Poslovanje Skupine Nove KBM v prvem trimesečju stabilno in nad načrti

 
Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Nove KBM in Skupine Nove KBM v prvih treh mesecih letošnjega leta, s katerim se je na včerajšnji seji seznanil tudi nadzorni svet banke. Prvo trimesečje je Skupina končala s čistim dobičkom v višini 16,5 milijona evrov, od tega je Nova KBM, matična družba v Skupini, ustvarila 8,9 milijona evrov dobička. V banki pričakujejo, da bodo na izid ob koncu poslovnega leta vplivale načrtovane aktivnosti v okviru uresničevanja zavez plana prestrukturiranja in tudi gospodarske okoliščine. Četrtletni rezultat je nad načrti, podatki pa izkazujejo, da Skupina posluje stabilno in da okviru procesa preoblikovanja izvaja ustrezne ukrepe za izboljšanje tržnega položaja in poslovne uspešnosti. 
 
 
 
6
maj

V Novi KBM pričakujejo nadaljevanje ugodnih trendov poslovanja

 
Na današnjem srečanju z novinarji so v Novi KB predstavili poslovanje banke v tem letu ter poslovne ter strateške načrte banke in Skupine Nove KBM. Banka je od januarja do marca letos dosegla 8,9 milijona evrov čistega dobička, obseg vlog se povečuje, upad kreditiranja se v primerjavi z lanskim letom umirja. Glede na obstoječa predvidevanja, izračune in trenutne makroekonomske napovedi v banki pričakujejo, da se bodo ugodni trendi poslovanja v letošnjem letu nadaljevali. Banka skladno z načrti izpolnjuje zaveze iz plana prestrukturiranja, ki ga je lani decembra ob izpeljani dokapitalizaciji države potrdila Evropska komisija. Banka je dolžna zaveze, katerih cilj je spet vzpostaviti dobičkonosno in uspešno poslovanje, izpolniti skupaj z lastnico Republiko Slovenijo izpolniti do leta 2017, če ne bo prej prodana strateškemu lastniku.  
 
 
 
30
apr

Nova KBM v prvem trimesečju z 8,9 milijona evrov čistega dobička

 
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih v prvih treh mesecih letošnjega leta. Ti izkazujejo, da je banka dosegla 8,9 milijonov čistega dobička in 18,9 milijona evrov dobička pred oblikovanjem rezervacij in oslabitev, kar je približno trikrat več kot v istem obdobju lani. Kljub težavnim razmeram na finančnem trgu in spremembi lastništva v lanskem letu je Nova KBM ostala dobra, varna in likvidna banka, okrepilo se je tudi zaupanje varčevalcev vanjo.  
 
 
 
28
apr

Nova KBM v prvem trimesečju pozitivna

 
Nadzorni svet Nove KBM se je na petkovi seji seznanil s prvo informacijo o poslovanju Nove KBM v prvem trimesečju letos in letnim poročilom banke in Skupine Nove KBM za leto 2013. Rezultati v prvih treh mesecih so pozitivni, skladni s planom in sledijo napovedim o predvidenem čistem dobičku v letošnjem letu v višini 8, 4 milijona evrov. Podrobnejše poročilo in podatke bo banka objavila v sredo, 30. aprila.  
 
 
 
22
apr

Nova KBM podprla novo investicijo družbe Impol

 
Družba Impol iz Slovenske Bistrice bo z novimi finančnimi sredstvi, ki jih je s kreditom prispevala tudi Nova KBM, lahko optimalno izkoristila nove livarniške zmogljivosti in tako okrepila svoj tržni položaj. 
 
 
 
4
apr

Nadzorni svet se je seznanil z dobičkom in za tretjega člana uprave imenoval Roberta Senico

 
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil s poslovanjem banke in Skupine Nove KBM v prvih dveh mesecih letošnjega leta. Banka je v tem obdobju, tudi po oblikovanih rezervacijah in oslabitvah, po nerevidiranih podatkih ustvarila čisti dobiček iz rednega poslovanja ter zabeležila rast vlog in kreditiranja gospodarstva. Za novega člana uprave Nove KBM so nadzorniki soglasno imenovali Roberta Senico, dosedanjega predsednika uprave Poštne banke Slovenije, družbe v Skupini Nove KBM. Uprava Nove KBM bo po novem tričlanska, ob predsedniku uprave Alešu Haucu in članu uprave Igorju Žibriku bo Robert Senica zadolžen za področje komerciale. Svojo novo funkcijo bo nastopil po pridobitvi licence Banke Slovenije. 
 
 
 
3
mar

Dobiček v letu 2013 izničile visoke rezervacije in oslabitve

 
Danes je Nova KBM objavila nerevidirano poročilo o poslovanju banke in Skupine Nove KBM za leto 2013. Dobrih 61,8 milijona evrov je znašal dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami, z upoštevanjem slednjih in po obdavčitvi pa je Skupina po nerevidiranih podatkih izkazala čisto izgubo v višini 648,4 milijona evrov. Visoka raven oblikovanih rezervacij in oslabitev je posledica vpliva še vedno zaostrenih gospodarskih razmer in tudi zahtev na osnovi pregleda kvalitete kreditnega portfelja, ki so ga decembra 2013 opravili neodvisni zunanji ocenjevalci. V Novi KBM s številnimi ukrepi intenzivno nadaljujejo z uresničevanjem nujno potrebnega prestrukturiranja banke in Skupine, katerega cilj je ponovno uspešno in dobičkonosno poslovanje. To je predvideno že v letu 2014, če se v tem obdobju gospodarske razmere ne bodo poslabšale. Revidirano letno poročilo banke in Skupine Nove KBM za 2013 bo objavljeno predvidoma konec marca.  
 
 
 
17
feb

Potrjen finančni načrt Nove KBM v letu 2014 predvideva dobiček

 
Finančni načrt Nove KBM in Skupine Nove KBM ki ga je v petek potrdil nadzorni svet banke, predvideva, da bo banka leto 2014 sklenila z 8,3 milijona evrov čistega dobička, če ne bo poslabšanja gospodarskih razmer. Med prednostnimi nalogami v letu 2014 bosta nadaljevanje prestrukturiranja banke in Skupine v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo ter krepitev odnosa s strankami z zagotavljanjem kakovostne ponudbe. Kapitalska ustreznost na ravni Skupine bo ob koncu leta ostala več kot 16-odstotna. Okrepljen kapital za banko pomeni lažji dostop do virov sredstev, kar se bo posledično lahko odrazilo tudi v večji kreditni aktivnosti, v odvisnosti od bonitete strank. 
 
 
 
13
feb

Standard & Poor's za eno stopnjo zvišal oceno poslovanja Nove KBM

 
Bonitetna agencija Standard & Poor's je Novi KBM danes zvišala oceno poslovanja za eno stopnjo, in sicer z s »ccc« na »b« ter potrdila dolgoročno bonitetno oceno na »Bpi.« Ta odločitev je odraz prvih rezultatov izvedenih ukrepov konec lanskega leta in procesa prestrukturiranja, ki v banki in Skupini Nove KBM intenzivno poteka. Enako kot pred dobrim tednom zvišana bonitetna ocena agencije Moody's tudi ta ocena predstavlja odgovornost in zavezo, da banka nadaljuje s procesom preoblikovanja v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo. 
 
 
 
31
jan

Višja bonitetna ocena Nove KBM dober obet za prihodnje poslovanje

 
V Novi KBM pozdravljajo odločitev bonitetne hiše Moody's, ki je Novi KBM včeraj zvišala bonitetno oceno za dolgoročni dolg za eno stopnjo na Caa1 ter spremenila obete v stabilne. Zvišana bonitetna ocena predstavlja odgovornost in zavezo, da banka nadaljuje s procesom preoblikovanja v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo. Prav tako bo banka z ustreznimi pravnimi nadaljevala z zaščito interesov banke v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v preteklem poslovanju banke. 
 
 
 
17
jan

Glavna cilja prestrukturiranja: ponovno uspešno poslovanje in dobičkonosnost

 
Na današnjem srečanju z novinarji je predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc predstavil usmeritve banke in Skupine Nove KBM, ki jih bodo uresničevali v prihodnjem obdobju. Med prednostnimi nalogami bosta nadaljevanje prestrukturiranja banke v ponovno uspešno in dobičkonosno institucijo. Načrt prestrukturiranja, ki ga v banki že izpolnjujejo in kaže ugodne rezultate, je usklajen z napovedjo, da bo zdaj 100-odstotna lastnica Republika Slovenija Novo KBM najkasneje do konca 2016 prodala.  
 
 
 
10
jan

Prestrukturiranje Skupine Nove KBM se odločno nadaljuje

 
Nadzorni svet Nove KBM se je na včerajšnji redni seji, prvi v letošnjem letu, podrobneje seznanil z izpeljanimi aktivnostmi v zvezi z dokapitalizacijo in opravljenimi obremenitvenimi testi v lanskem decembru. Nadzorniki ocenjujejo, da je uprava s strokovnimi službami vse postopke, ki so ji bili naloženi na osnovi odločb Banke Slovenije, izpeljala z vso profesionalno skrbnostjo. Ugotavljajo tudi, da aktivnosti v zvezi s prestrukturiranjem banke in Skupine Nove KBM tečejo skladno z načrtom. Nadzorniki so med drugim obravnavali tudi ključne predpostavke nastajajoče poslovne politike in finančnega načrta za leto 2014, ki predvideva dobiček. Seznanili so se tudi z odstopom Igorja Hustiča od kandidature za člana uprave banke. Uprava Nove KBM skupaj s sodelavci intenzivno nadaljuje proces preoblikovanja banke in Skupine Nove KBM v učinkovitejšo ter spet dobičkonosno finančno institucijo, v skladu z načrtom prestrukturiranja, ki ga je potrdila Evropska komisija.  
 
 
 
 
2013
 
 
 
19
dec

Nova KBM bo z 870-milijonsko dokapitalizacijo nadaljevala preoblikovanje v uspešnejšo finančno institucijo

 
Nova KBM je danes povečala svoj osnovni kapital za 870 milijonov evrov, ki jih je vplačala Republika Slovenija. Ta je odslej edini lastnik in delničar banke, delnice obstoječih delničarjev so se razveljavile, prenehale so obveznosti banke do imetnikov hibridnih obveznic. Te ukrepe je banki z odločbo danes izrekla Banka Slovenije, potem ko je Evropska komisija odobrila ukrepe državne pomoči za Novo KBM in še štiri slovenske banke ter odobrila načrt prestrukturiranja Nove KBM. Vsi izrečeni ukrepi so nujno potrebni in usmerjeni v zagotovitev pogojev za dolgoročno uspešno poslovanje bank in ohranitev stabilnosti finančnega sistema. Nova KBM se bo tudi v prihodnje osredotočala na preoblikovanje banke in Skupine Nove KBM v uspešnejšo finančno institucijo z visokim izkazovanjem pozitivnih, etičnih vrednot, s čimer bo upravičila zaupanje svojih komitentov in lastnikov. 
 
 
 
29
nov

Rezultati Skupine Nove KBM nakazujejo ugodne trende

 
Na današnji seji so se nadzorniki Nove KBM seznanili s poročilom o poslovanju Skupine Nove KBM v prvih devetih mesecih, ki izkazujejo pozitivne trende in učinke ukrepov preoblikovanja Skupine v učinkovitejšo finančno institucijo. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je Skupina Nove KBM izkazala dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami v višini 25,8 milijona evrov. Z upoštevanjem teh pa je čista izguba znašala 66,9 milijona evrov, kar je tretjino manj kot v enakem obdobju 2012. Nadzorni svet je danes ob obravnavi drugih aktualnih tem potrdil sklep uprave banke za dokapitalizacijo Poštne banke Slovenije, za kar mora Nova KBM pridobiti še dovoljenje Evropske komisije.  
 
 
 
16
okt

Dr. Igor Hustič imenovan za tretjega člana uprave Nove KBM

 
Nadzorni svet Nove KBM je na včerajšnji redni seji za člana uprave banke imenoval dr. Igorja Hustiča. Nadzorniki so sklep sprejeli soglasno na osnovi predloga predsednika uprave Nove KBM Aleša Hauca, pozitivnega mnenja komisije nadzornega sveta za prejemke in imenovanja ter predhodno izvedenih postopkih in razgovorih s kandidatom. Dr. Igor Hustič bo funkcijo člana uprave banke s petletnim mandatom bo prevzel po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije. V upravi banke, ki bo poslej tričlanska, se bo pridružil predsedniku Alešu Haucu in članu Igorju Žibriku, skrbel pa bo za področje poslovanja z gospodarskimi družbami. Nadzorniki so obravnavali še prvo informacijo o poslovanju banke v prvih devetih mesecih. To bo banka skladno s finančnim koledarjem lahko javno objavila konec oktobra, nadzorniki pa so ocenili, da banka kljub še vedno zaostrenim razmeram posluje stabilno, je varna in likvidna.  
 
 
 
1
okt

Nova organiziranost je učinkovitejša in prinaša do 3 milijone evrov prihranka letno

 
Z današnjim dnem v Novi KBM uresničujejo novo, učinkovitejšo in varčnejšo organiziranost. Ta poslovna odločitev je eden nujnih in potrebnih ukrepov za izboljšanje poslovanja, z njo pa banka izpolnjuje tako zahteve iz programa prestrukturiranja banke, o katerem še presoja Evropska komisija kot tudi strateška izhodišča banke. Nova organiziranost bo banki letno predvidoma prihranila do 3 milijone evrov. Stranke lahko svoje posle opravljajo na enak način kot doslej, spremenila pa se je notranja organiziranost, ki bo omogočila učinkovitejše in bolj k strankam usmerjeno poslovanje.  
 
 
 
29
avg

Dobiček Skupine Nove KBM ob polletju izničile rezervacije in oslabitve

 
Nadzorni svet Nove KBM se je na včerajšnji seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Skupine Nove KBM v prvem polletju. Dobiček Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 15,6 milijona evrov. Zaradi visokih oslabitev in rezervacij ter deloma nižjih obrestnih prihodkov pa je Skupina izkazala čisto izgubo iz rednega poslovanja v višini 62,7 milijona evrov, od tega matična banka 44,2 milijona evrov. Nadzorniki so se med drugimi aktualnimi temami seznanili tudi s potekom pregleda kakovosti sredstev in izvedbe stresnega testa. Rezultati obeh pregledov bosta osnova za presojo o prenosu slabih terjatev na DUTB. Kljub težavnim ekonomskim razmeram v Sloveniji in svetu Skupina Nove KBM posluje stabilno, varno in je pripravljena na izzive in priložnosti v prihodnosti. 
 
 
 
31
jul

Poslovanje Nove KBM je kljub zaostrenim razmeram stabilno

 
Nova KBM je v letošnjem prvem polletju izkazala dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami v višini 12,2 milijona evrov. Glede na makroekonomske podatke so se v tem obdobju gospodarske razmere še zaostrovale, kar je vplivalo na poslovanje banke in Skupine Nove KBM. Oslabitve in rezervacije v tem obdobju so znašale 58,6 milijona evrov, zato je banka izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 46,4 milijona evrov. Kapital banke se je povečal za 28,3 odstotka in izboljšala se je kapitalska ustreznost na celotni kapital, ki je konec junija znašala 8,71 odstotka. V banki uspešno nadaljujejo z zastavljenimi ukrepi za izboljšanje poslovanja, optimiziranje kreditnega portfelja in bolj učinkovito organiziranost. Na podlagi teh ukrepov in če ne bo bistvenega poslabšanja gospodarskih razmer, v banki predvidevajo pozitiven poslovni rezultat v prihodnjem letu. 
 
 
 
23
jul

Nova KBM izboljšuje poslovanje tudi z aktivno izterjavo slabih terjatev

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji seji obravnaval aktualne teme in podatke o tekočem poslovanju banke. Ti potrjujejo, da je banka likvidna, solventna in varna, da odgovorno izvaja ukrepe za izboljšanje poslovanja in kapitalske ustreznosti, aktivno upravlja kreditni portfelj ter vrši izterjavo slabih terjatev. Nadzorniki so se seznanili tudi z nedavnim sklepom vlade Republike Slovenije, da Nova KBM izpolnjuje pogoje za izvedbo ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Sklep je osnova za nadaljevanje priprav na prenos slabih terjatev banke na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB).  
 
 
 
13
jun

Nadzorni svet: Dokapitalizacija bo prispevala k razvoju banke

 
Nadzorni svet Nove KBM je danes med aktualnimi poslovnimi temami obravnaval tudi aktivnosti banke v zvezi s sprejetimi sklepi na ponedeljkovi skupščini delničarjev. Potrjen znesek za predvideno dokapitalizacijo v višini 400 milijonov evrov bo po mnenju nadzornikov in na osnovi sedanjih predvidevanj zadostoval za trajnejšo kapitalsko ustreznost, prispeval pa bo tudi k razvoju banke v učinkovitejšo in ponovno dobičkonosno finančno institucijo.  
 
 
 
30
maj

Obseg rezervacij in slabitev v Novi KBM se zmanjšuje, optimistični obeti za 2014

 
Skupina Nove KBM je v letošnjem prvem trimesečju izkazala dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami v višini 8,6 milijonov evrov. Poslovanje banke in skupine še vedno poteka v negotovih gospodarskih razmerah in ob upadanju gospodarskih aktivnosti. Zaradi nadaljnjega povečevanja kreditnega tveganja in velikega števila stečajnih postopkov je obseg rezervacij in oslabitve znašal 19,9 milijonov evrov, zato je Skupina Nove KBM izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 8,4 milijona evrov. Glede na konec lanskega leta se je za 1,2 odstotka povečala bilančna vsota skupine, ki je ob koncu marca znašala nekaj manj kot 5,4 milijarde evrov. Rezultate banke in skupine v prvem četrtletju, ki jih je banka danes v celoti objavila na portalih Ljubljanske in Varšavske borze, druge poslovne teme ter odgovore na aktualna vprašanja bo uprava banke podrobneje predstavila tudi delničarjem na srečanju v torek, 4. junija.  
 
 
 
28
maj

V Novi KBM več kot 100 ukrepov za učinkovitejše delovanje

 
Nadzorni svet Nove KBM se je na današnji seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja banke in Skupine Nove KBM v prvem trimesečju in drugimi aktualnimi poslovnimi temami. Ob koncu marca skupina izkazuje dobiček pred rezervacijami in oslabitvami, podrobnejšo informacijo o poslovanju v prvem četrtletju pa bo banka v skladu s finančnim koledarjem objavila predvidoma do konca tedna.  Nadzorniki so se seznanili, da je banka pripravljena na prenos slabih terjatev na državno slabo banko. Prvi prenosi se bodo predvidoma izvedli julija letos. Obravnavali so tudi aktivnosti na področju racionalizacije stroškov, potek reorganizacije in prenove banke v bolj učinkovito in konkurenčno institucijo.  Nadzorniki so se seznanili še s potekom priprav na skupščino delničarjev, napovedano za 10. junij. Pozitivno so pozdravili odločitev uprave, da nadgradi dialog z delničarji in se z njimi sestane tudi na posebnem srečanju, ki  bo naslednji torek, 4. junija v Mariboru. (Rok za prijavo je četrtek, 30. maj).  
 
 
 
23
maj

Uprava Nove KBM na srečanju z delničarji o stanju in prihodnosti banke

 
Nova KBM je danes na portalu ljubljanske in varšavske borze ter na svoji spletni strani objavila vabilo na srečanje uprave z delničarji banke. To bo v torek, 4. junija 2013, od 10.00 do 11.30 v dvorani Minarik Hotela Habakuk v Mariboru. Tam bo slab teden kasneje, 10. junija, potekala tudi redna skupščina delničarjev banke.  
 
 
 
14
maj

Ob otvoritvi sodobnejše poslovalnice obogatili tudi mestno knjižnico

 
Nova KBM je danes uradno odprla nove prostore na Rozmanovi ulici 24, kamor je s prejšnje lokacije po desetih letih preselila svojo poslovalnico, poslovanje z gospodarskimi družbami in sedež Podružnice Posavje – Dolenjska. Na današnji uradni otvoritvi je Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto, med drugim povedal, da so bančni prostori pozitivna pridobitev za mesto, saj s tem ta del mesta postaja še bolj urejen in s celovitejšo ponudbo za meščane in podjetja. Ob tej priložnosti je banka predala Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto donacijo v višini 3000 evrov, ki jo bodo namenili za sodobno opremo multimedijske sobe. Poslovalnica bo za prebivalce in zasebnike odprta od ponedeljka do petka med 8.30 in 16.00, za gospodarske družbe pa do 15.30. V naslednjih tednih si bodo obiskovalci banke lahko ogledali tudi razstavo mestne knjižnice Hranilništvo v Novem mestu in na Dolenjskem. 
 
 
 
10
maj

24. Skupščina Nove KBM bo 10. junija

 
Nova KBM je danes objavila sklic 24. skupščine delničarjev. Skupščina bo v ponedeljek, 10. junija v hotelu Habakuk v Mariboru. Delničarji bodo med drugim odločali o povečanju osnovnega kapitala banke in o predlogu uprave in nadzornega sveta, da prednostna pravica obstoječih delničarjev pri dokapitalizaciji ne bo izključena. 
 
 
 
25
apr

Nova KBM izboljšuje poslovanje, v prvem četrtletju izkazuje nizko izgubo

 
Na današnji seji se je nadzorni svet Nove KBM seznanil s poslovanjem banke v prvih treh mesecih letošnjega leta. Nova KBM je  ob koncu marca  izkazala dobiček v višini 6 milijonov evrov pred rezervacijami in oslabitvami. Te so v prvem četrtletju znašale več kot 12 milijonov evrov, zato je banka izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 6,2 milijona evrov. Nadzorniki so podali tudi soglasje k revidiranemu letnemu poročilu Nove KBM in Skupine Nove KBM ter se seznanili z gradivom za skupščino delničarjev. Ta bo predvidoma v juniju, na njej pa bodo delničarji  odločali tudi o dokapitalizaciji banke. Kapitalska ustreznost banke na celotni kapital je konec marca znašala 9,32 odstotkov, kapitalska ustreznost na najbolj čisti temeljni kapital Core Tier 1 ob koncu lanskega leta po metodologiji evropskega bančnega organa EBA pa  je znašala 7,62 odstotkov.  
 
 
 
5
apr

Komentar Nove KBM k znižanju ocene agencije Fitch

 
Znižanje bonitetne ocene Nove KBM agencije Fitch je bilo pričakovano glede na predhodno znižanje bonitete države za dve stopnji (27. januarja letos), glede na metodologijo, ki jo bonitetna agencija uporablja in dejstvo, da banka potrebuje svež kapital za nadaljnji razvoj, kar je banka že sama sporočala in v zvezi s tem že potekajo ustrezne aktivnosti.  
 
 
 
3
apr

Nadzorni svet podal soglasje k povečanju osnovnega kapitala Nove KBM

 
Na današnji seji je nadzorni svet Nove KBM podal soglasje k sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala banke za 100 milijonov evrov na podlagi pretvorbe hibridnega posojila Republike Slovenije v delnice. Uprava banke je sklep sprejela 18. marca, z današnjim soglasjem nadzornikov pa lahko nadaljuje z aktivnostmi za izdajo novih delnic in zagotavljanje kapitalske ustreznosti. S pretvorbo, ki se bo izvedla predvidoma do ponedeljka, 8. aprila, se bo povečal lastniški delež države na približno 79 odstotkov, hkrati pa bodo vsi obstoječi delničarji banke imeli tudi po pretvorbi enake pravice iz naslova lastništva delnic kot jih imajo sedaj. Nadzorniki so se danes seznanili tudi s poslovanjem Nove KBM v prvih dveh mesecih letos. Ti potrjujejo, da je banka dobro likvidna, solventna in varna ter dosega regulatorno kapitalsko ustreznost.  
 
 
 
18
mar

Nova KBM povečuje osnovni kapital za 100 milijonov evrov

 
Uprava Nove KBM je danes sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala za 100 milijonov evrov.  Osnova za ta ukrep je pogodba o hibridnem posojilu, ki sta jo 31. decembra lani sklenila Republika Slovenija kot posojilodajalec in Nova KBM kot posojilojemalec na podlagi sklepa skupščine delničarjev decembra lani.  Banka bo kapital povečala z izdajo 98.522.167 novih delnic, v katere bo do 7. aprila letos pretvorila hibridno posojilo države in izvedla vplačilo novih delnic.  Novo izdane delnice v skupni emisijski vrednosti 100 milijonov bodo po vsebini pravic izenačene z že obstoječimi navadnimi imenskimi delnicami Nove KBM. Na osnovi pogojev, opredeljenih v pogodbi in v skupščinskem sklepu, banka ocenjuje, da se bo delež Republike Slovenije povečal  na  približno 79 odstotkov, sprememba lastniške strukture pa se bo uveljavila ob vpisu novih delnic v register KDD. Nova KBM je varna, solventna in dobro likvidna banka.  
 
 
 
7
mar

Skupina Nove KBM se pripravlja na dokapitalizacijo in prestrukturiranje

 
Na današnji seji se je nadzorni svet Nove KBM seznanil z nerevidiranim poročilom o poslovanju Skupine Nove KBM v lanskem letu. Dobrih 91,2 milijona evrov je znašal dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami, z upoštevanjem slednjih in po obdavčitvi pa je skupina po nerevidiranih podatkih izkazala čisto izgubo iz rednega poslovanja v višini 205,5 milijona evrov. Uprava banke je nadzornike seznanila tudi z osnutkom načrta prestrukturiranja skupine, akcijskim načrtom za izvedbo dokapitalizacije in poročilom forenzične revizije poslovanja v času prejšnje uprave banke. Banka načrtuje, da se bosta obseg in trend slabitev letos zmanjševala, saj je velik del kreditnega portfelja že prevrednoten. Strateške prioritete uprave so zagotoviti trajnejšo kapitalsko ustreznost, izboljšati poslovanje ter prestrukturirati skupino. Nova KBM s svojo skupino kljub zaostrenim okoliščinam ostaja varna, solventna in likvidna finančna institucija.  
 
 
 
29
jan

Nadzorniki Nove KBM pozitivno o delu uprave

 
Na današnji seji nadzornega sveta Nove KBM so se nadzorniki seznanili z informacijo o poslovanju banke v lanskem letu ter z akcijskim načrtom za izvedbo dokapitalizacije banke. Nova KBM je v lanskem letu uspešno izvedla vse ukrepe za dvig količnika kapitalske ustreznosti Tier 1 nad 9 odstotkov. V prvi polovici letošnjega leta uprava načrtuje izvesti dokapitalizacijo ter reorganizirati banko v bolj učinkovito, konkurenčno in ugledno finančno institucijo. Nadzorni svet ocenjuje, da uprava dobro uresničuje poslovne in strateške aktivnosti ter pričakuje odgovorno ravnanje banke tudi v prihodnje.  
 
 
 
 
2012
 
 
 
19
dec

Nova KBM bo v novem letu usmerjena v boljše poslovanje, krepitev stabilnosti in ugleda

 
Danes je Nova KBM objavila povzetek poslovne politike in finančnega načrta banke in Skupine Nove KBM za leto 2013, potem ko je zanju uprava banke pridobila tudi soglasje nadzornega sveta. Banka in skupina predvidevata ustrezen dobiček iz poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami, vendar izgubo iz rednega poslovanja. Zaradi nadaljevanja gospodarske krize in predvidene negativne rasti BDP v Sloveniji bodo namreč neto rezervacije in oslabitve v prihodnjem letu še vedno na izjemno visokih ravneh, a nižje od letošnjih. Nova KBM bo na podlagi skupščinskih sklepov še v decembru dosegla količnik kapitalske ustreznosti najbolj kakovostnega kapitala (Tier 1) nad 9 odstotkov. V naslednjem obdobju bo vodstvo banke nadaljevalo z ukrepi za izboljšanje poslovanja, stabilnosti učinkovitosti in ugleda banke. Nadzorni svet banke ocenjuje, da sta politika in načrt glede na zaostrene gospodarske razmere ustrezen temelj za nadaljnji razvoj banke in Skupine Nove KBM.  
 
 
 
11
dec

Delničarji Nove KBM potrdili izdajo hibridnega dolžniškega inštrumenta

 
Na današnji skupščini Nove KBM so delničarji sprejeli sklepe, na podlagi katerih bo banka okrepila svojo kapitalsko ustreznost. Na skupščini je bilo prisotnih 27,4 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico. S potrditvijo izdaje konvertibilne delnice, prodajo 51-odstotnega deleža v Zavarovalnici Maribor in delnim odkupom hibridnih obveznic bo banka do konca leta predvidoma dosegla kapitalski količnik najbolj čistega temeljnega kapitala (Core Tier 1) nad 9 odstotkov. Z novim kapitalom bo Nova KBM izpolnila zahteve Banke Slovenija in evropskega regulatorja EBA ter s tem zagotovila finančno stabilnost in temelje za nadaljnji razvoj banke in Skupine Nove KBM.  
 
 
 
11
dec

Za 51-odstotni delež Zavarovalnice Maribor 65 milijonov evrov

 
Danes ob 10. uri so Nova KBM, Pozavarovalnica Sava in Slovenska odškodninska družba (SOD) podpisali kupoprodajno pogodbo za 51-odstotni delež banke v Zavarovalnici Maribor. Pozavarovalnica Sava bo z vložkom 15 milijonov evrov pridobila 11,79-odstotni delež in bo odslej 60,47-odstotna lastnica Zavarovalnice Maribor. Njena 39,21 odstotna lastnica bo SOD z vložkom 50 milijonov evrov. S podpisom pogodbe se uspešno zaključuje prodajni postopek, ki ga je Nova KBM začela 17. avgusta letos. Nova KBM bo v svoji bančni mreži še naprej ponujala storitve ZM, hkrati pa se pričenjajo konkretni dogovori o načinu sodelovanja v prihodnosti. Vodstva vseh treh družb ocenjujejo, da je prodaja Zavarovalnice Maribor pozitiven signal za vse deležnike družb kot tudi za širšo finančno javnost.  
 
 
 
7
dec

Nadzorniki Nove KBM soglašajo s prodajo Zavarovalnice Maribor družbi Pozavarovalnica Sava in Slovenski odškodninski družbi

 
Nadzorni svet Nove KBM je na včerajšnji seji podal soglasje k sklepu uprave, da 51-odstotni delež Nove KBM v Zavarovalnici Maribor proda Pozavarovalnici Sava in Slovenski odškodninski družbi. Kupoprodajna pogodba bo predvidoma podpisana v torek, 11. decembra, ko bo tudi sklicana novinarska konferenca in objavljeno sporočilo za javnost z vsemi podrobnostmi. Nadzorniki ocenjujejo, da postopki za izboljšanje kapitalske ustreznosti potekajo strokovno in po načrtu. Z uresničevanjem aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti in drugimi poslovnimi odločitvami banka namerava izboljšati poslovanje in zagotoviti njen nadaljnji razvoj. Nadzorni svet je med drugim podal tudi soglasje k sklepu uprave, da banka poveča svoj delež v lastniški strukturi družbe Merkur.  
 
 
 
20
nov

Skupina Nove KBM s skoraj 50 milijonov evrov dobička pred rezervacijam in oslabitvami; v pripravi je nova strategija

 
Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do septembra letos. Dobiček skupine pred rezervacijami in oslabitvami je dosegel 49,7 milijona evrov, zaradi slabitev in rezervacij v višini 148,4 milijona evrov pa je skupina izkazala za 98,7 milijona evrov izgube iz rednega poslovanja. S ciljem izboljšati tržni položaj banke in Skupine je v pripravi nova strategija za naslednje štiriletno obdobje, aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti pa se izvajajo skladno z načrtom.  
 
 
 
15
nov

Nadzorniki Nove KBM o aktualnih poslovnih temah

 
Na današnji seji nadzornega sveta Nove KBM so nadzorniki potrdili nerevidirano poročilo o poslovanju banke in Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do septembra letos, ki ga bo banka skladno s finančnim koledarjem lahko objavila v torek, 20. novembra. Nadzorniki so potrdili tudi konverzijo dela terjatev banke v kapital družbe Mariborska Livarna Maribor (MLM), se podrobneje seznanili s potekom aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti in pripravami na decembrsko skupščino delničarjev ter obravnavali druge aktualne poslovne teme.  
 
 
 
13
nov

Izboljšanje kapitalske ustreznosti Nove KBM bo pozitivno vplivalo na njen razvoj

 
Aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti Nove KBM so v polnem teku. Danes je banka objavila ponudbo za odkup oziroma zamenjavo hibridnih obveznic in najavila izdajo novih obveznic. O dokapitalizaciji bodo delničarji odločali 11. decembra letos na skupščini, prodaja deleža banke v Zavarovalnici Maribor poteka po časovnem načrtu. Z ustrezno kombinacijo teh aktivnosti banka načrtuje do konca leta zagotoviti ustrezno strukturo in kakovost kapitala banke ter nato vzdrževati količnik kapitalske ustreznosti (Core Tier 1) nad priporočeno vrednostjo 9 odstotkov, kar narekuje evropski regulator EBA. Dodatni kapital bo pozitivno vplival tudi na utrjevanje tržne pozicije banke in njen nadaljnji razvoj. 
 
 
 
8
nov

Nova KBM pred izborom ponudnika za odkup deleža v Zavarovalnici Maribor

 
Z včerajšnjim dnem se je zaključil rok za oddajo obvezujočih ponudb za nakup 51-odstotnega deleža Nove KBM v Zavarovalnici Maribor. 
 
 
 
25
okt

Dobiček Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami je pozitiven signal

 
Danes je zasedal nadzorni svet Nove KBM, ki se je med drugim seznanil z rezultati poslovanja banke v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Ti potrjujejo, da banka kljub zaostrenim gospodarskim razmeram posluje normalno, je likvidna in solventna ter pripravljena na prihodnje izzive. Banka je dosegla dobiček iz tekočega poslovanja pred oslabitvami in rezervacijami v višini 30,4 milijona evrov in ohranila 9,8 odstotni tržni delež. Dobiček so zmanjšale oslabitve in rezervacije iz naslova kreditnega tveganja, zaradi katerih je banka izkazala izgubo iz rednega poslovanja v višini 101, 4 milijonov evrov. Med številnimi ukrepi za izboljšanje poslovanja banke bo uprava dala poudarek nadaljnjemu čiščenju kreditnega portfelja, krepitvi kapitalske ustreznosti in prestrukturiranju banke, s ciljem krepitve tržnega položaja in odnosov s strankami.  
 
 
 
12
okt

Nova KBM podarila šolske potrebščine za družine v stiski in poučno predstavo za otroke

 
Danes je Zveza prijateljev mladine Maribor prejela šolske potrebščine, ki so jih zbrali zaposleni v Novi KBM v okviru akcije Oktober je dober. Prejelo jih bo vsaj 60 družin, ki si nakupa šolskih potrebščin ne morejo privoščiti. Ob današnji podelitvi donacije so si mariborski prvošolčki ogledali tudi poučno lutkovno predstavo Tinček varčuje. Z dobrodelno akcijo v Novi KBM dopolnjujejo svoj tradicionalni mesec posebnih ugodnosti, ki tudi letos spodbuja k varčevanju in krepitvi varčevalne kulture.  
 
 
 
10
okt

Začenja se skrbni pregled Zavarovalnice Maribor

 
Danes je Nova KBM povabila k skrbnemu pregledu več ponudnikov, ki so oddali neobvezujoče ponudbe za nakup 51- odstotnega deleža banke v Zavarovalnici Maribor. Na podlagi skrbnega pregleda bodo ponudniki sprejeli odločitev o oddaji obvezujoče ponudbe, postopek prodaje pa naj bi bil zaključen do konca letošnjega leta. Neobvezujočo ponudbo je oddalo več interesentov iz Slovenije in tujine, med njimi tudi Pozavarovalnica Sava, ki je o tem kot delniška družba in skladno s pravili obveščanja javnost že obvestila. Ostalih ponudnikov oziroma domnev nekaterih medijev v zvezi s tem v banki zaradi spoštovanja zaupnosti in cenovne občutljivosti ne morejo potrditi oziroma razkriti. S prodajo Zavarovalnice Maribor in drugimi aktivnostmi Nova KBM načrtuje izboljšati svojo kapitalsko ustreznost in s tem utrditi temelje za rast in razvoj banke ter njene skupine. 
 
 
 
4
okt

V Novi KBM izboljšujejo poslovanje in kapitalsko ustreznost

 
Nadzorni svet Nove KBM se je na današnji seji seznanil z akcijskim načrtom aktivnosti za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke. Postopki za dosego količnika kapitalske ustreznosti najbolj kakovostnega temeljnega kapitala (Core Tier 1) v višini najmanj 9 odstotkov intenzivno potekajo in bodo predvidoma zaključeni do konca leta. Nadzorniki so se med drugim seznanili tudi s poslovanjem banke v prvih osmih mesecih, soglašali z vstopom Nove KBM v lastniško strukturo družbe Intereuropa in obravnavali druge aktualne poslovne aktivnosti. Banka v oteženih gospodarskih razmerah posluje normalno, je solventna in likvidna ter krepi svoje odnose s komitenti in drugimi deležniki. Prednostni cilji banke ostajajo dvig zaupanja v banko, okrepitev njenega ugleda in izboljšanje poslovanja. Te cilje banka izpolnjuje s pripravo nove strategije in uresničevanjem racionalizacije, reorganizacije in drugih ukrepov na vseh poslovnih področjih.  
 
 
 
28
sep

mBank@Net Nove KBM odslej tudi za Apple iPhone

 
mBank@Net, mobilna banka Nove KBM, je odslej na voljo tudi v različici za mobilne naprave Apple iPhone in iPad. S to novostjo banka nadgrajuje svojo ponudbo mobilnega bančništva za še širšo skupino uporabnikov. Mobilno aplikacijo mBank@Net lahko sedaj uporabljajo vsi, ki imajo pametne telefone z operacijskimi sistemi Android ali iOS. Aplikacijo je mogoče brezplačno naložiti s spletnega mesta mbankanet.pripravi.se, iz spletne trgovine Google Play ali App store.  
 
 
 
30
avg

Dobiček Skupine Nove KBM ob polletju zmanjšale rezervacije in oslabitve

 
Banka posluje normalno in je likvidna, izvaja se racionalizacija in načrtuje se bistveno zmanjšanje vseh stroškov ter posodobitev poslovanja. Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji seji seznanil z nerevidiranimi in nekonsolidiranimi rezultati poslovanja Skupine Nove KBM v prvem polletju.  
 
 
 
22
avg

V Novi KBM preiskujejo poslovanje banke v času prejšnje uprave

 
Danes zjutraj so predstavniki Nacionalnega preiskovalnega urada na podlagi odredbe sodišča pričeli s preiskavo na sedežu Nove KBM v Mariboru zaradi suma dejanj v poslovanju banke v času prejšnje uprave banke, ki imajo domnevne znake kaznivih dejanj. Sedanja uprava banke, od aprila letos jo vodi Aleš Hauc, skupaj s sodelavci konstruktivno sodeluje s predstavniki Nacionalnega preiskovalnega urada. Z željo, da se morebitne nepravilnosti preteklega poslovanja prejšnje uprave banke ustrezno obravnavajo in da se preteklo poslovanje razišče čim bolj podrobno, sedanja uprava banke verjame v strokovno in zakonito delo pristojnih organov, s katerimi bo banka tudi v prihodnje konstruktivno sodelovala. Nacionalni preiskovalni urad trenutno preglejuje dokumentacijo in opravlja razgovore z zaposlenimi. Banka posluje normalno, poslovanje s strankami v vseh bančnih poslovalnicah poteka nemoteno. 
 
 
 
17
avg

Nova KBM pričela s postopkom prodaje Zavarovalnice Maribor

 
Nova KBM je danes objavila začetek postopka prodaje 51 -odstotnega deleža banke v Zavarovalnici Maribor. Prodaja deleža temelji na sklepu junijske skupščine Nove KBM, kjer so delničarji naložili upravi banke, da prične z aktivnostmi za odprodajo neključnih sredstev v Skupini Nove KBM. Banka je s ciljem zagotovitve strokovnega in transparentnega postopka ter v skladu z mednarodno prakso za ta posel izbrala svetovalca, in sicer investicijsko družbo UniCredit CAIB Slovenija. Uprava banke odprodaje drugih družb v Skupini Nove KBM ne načrtuje, proučuje in analizira pa prodajo drugih naložb banke. 
 
 
 
14
avg

Delničarji Nove KBM za novega revizorja imenovali družbo Deloitte Revizija

 
Delničarji Nove KBM so na današnji skupščini imenovali družbo Deloitte Revizija iz Ljubljane za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM in Skupine Nove KBM za leto 2012. Na skupščini je bilo prisotnih 53 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico, ki so predlog nadzornega sveta sprejeli soglasno. Imenovanje revizorja je bila edina vsebinska točka današnje skupščine. Uprava banke jo je sklicala zato, ker na skupščini 8. junija delničarji niso potrdili predloga, da revizor postane družba Ernst&Young.  
 
 
 
3
avg

Igor Žibrik pridobil dovoljenje za člana uprave Nove KBM

 
Igor Žibrik je včeraj pridobil dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave Nove KBM. S tem so izpolnjeni pravno formalni pogoji za začetek njegovega dela v banki. Igor Žibrik bo svojo novo funkcijo nastopil v drugi polovici avgusta.  
 
 
 
26
jul

Poslovni izid Nove KBM v prvem polletju in ukrepi za izboljšanje poslovanja

 
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja banke za obdobje od januarja do junija 2012. Zaradi zaostrenih razmer na finančnih in gospodarskih trgih ter skladno z objavljenimi napovedmi banke je Nova KBM v prvem polletju izkazala čisto izgubo v višini 38,6 milijona evrov. V banki intenzivno izvajajo ukrepe za izboljšanje poslovanja, v teku so tudi aktivnosti v zvezi z dokapitalizacijo in izboljšanjem kapitalske ustreznosti banke. Povečan pritisk na kapitalsko ustreznost je tudi eden glavnih razlogov za znižanje bonitetne ocene Nove KBM, ki jo je danes uradno objavila bonitetna agencija Moody's.  
 
 
 
25
jul

Z donacijo Nove KBM bodo pomagali žrtvam nasilja

 
Center za socialno delo Piran je danes ob Nove KBM prejel donacijo v višini 3.000 evrov, ki jo bodo namenili Kriznemu centru za žrtve nasilja na področju Istre. Nova KBM je donacijo podelila ob odprtju poslovalnice v Luciji, ki je vrata odprla prejšnji teden in ob tem za stranke pripravila številne ugodnosti. Z novo poslovalnico banka krepi svojo prisotnost na slovenski obali, kjer ima poslovalnico tudi v Kopru.  
 
 
 
24
jul

Predsednik nadzornega sveta Nove KBM je Peter Kukovica

 
Danes je na sedežu Nove KBM potekala ustanovitvena seja novega nadzornega sveta banke, ki so ga za obdobje 4 let imenovali delničarji na junijski skupščini. Novi nadzorniki so za predsednika izvolili dr. Petra Kukovico, za njegovega namestnika je bil imenovan dr. Niko Samec.  
 
 
 
13
jul

Uprava Nove KBM bo kmalu dvočlanska

 
Dosedanji član uprave mag. Andrej Plos se z današnjim dnem sporazumno poslavlja iz Nove KBM. Tako bo imela ob prihodu že imenovanega člana uprave banke Igorja Žibrika, ki za nastop funkcije pričakuje dovoljenje Banke Slovenije, banka zaenkrat dvočlansko upravo. Dotlej bo Nova KBM na podlagi pooblastil zagotovila zakonitost delovanja uprave banke.  
 
 
 
12
jul

Nadzorniki Nove KBM potrdili začetek notranje revizije in rebalans

 
Na današnji seji so nadzorniki Nove KBM sprejeli načrt izvedbe notranje revizije, na podlagi katere bo uprava sprejela nadaljnje ukrepe za boljše poslovanje banke. Soglašali so z rebalansom poslovne politike in finančnega načrta banke za leto 2012, ki je predvsem posledica poslabšanja gospodarske situacije, kar je razvidno tudi iz novih napovedi UMAR-ja o višji inflaciji in nižjem BDP v Sloveniji. Nadzorniki so soglašali tudi s predlogom revizijske komisije nadzornega sveta, da se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in skupine za leto 2012 predlaga revizijska družba Deloitte Revizija. O predlogu bodo odločali delničarji na skupščini v avgustu, ki bo sklicana predvidoma do konca tega tedna.  
 
 
 
11
jul

Šolske potrebščine za družine v stiski

 
Vsaj 50 mariborskih družin bo prejelo brezplačne šolske potrebščine v skupni vrednosti 1600 evrov, zbranih v okviru Festivala Lent. Dobrodelno akcijo je organizirala Nova KBM v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor, v njej pa so z donacijami sodelovali Mladinska knjiga trgovina, Dravski tisk ter obiskovalci festivala. Zbrane šolske potrebščine bodo prejele tiste družine, ki si nakupa šolskih potrebščin ne morejo privoščiti. Z dobrodelno akcijo in drugimi dogodki je banka vsebinsko popestrila Festival Lent, ki ga kot glavna generalna pokroviteljica podpira že 20 let.  
 
 
 
21
jun

Nova KBM predstavila najsodobnejšo mobilno banko

 
Nova KBM je danes predstavila novo generacijo mBank@Net, najsodobnejšo mobilno banko v Sloveniji in prvo, ki omogoča skeniranje plačilnih nalogov ter s tem še enostavnejše plačevanje z mobilnim telefonom. Uporaba aplikacije, ki ima še druge praktične funkcionalnosti, je enostavna, hitra in varna. Imetniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android si lahko od danes naprej aplikacijo brezplačno prenesejo na spletnem mestu mbankanet.pripravi.se, v spletni trgovini Google Play ali skenirajo QR-kodo. Na današnji predstavitvi v Ljubljani sta Janez Stajnko, direktor Sektorja sodobnih prodajnih poti in dr. Dean Korošec, pomočnik izvršilne direktorice Področja podpore poslovanja banke, predstavila uporabo aplikacije. Poudarila sta, da je Nova KBM prvo različico mobilne banke prva v Sloveniji ponudila že leta 2009, z nadgradnjo aplikacije pa banka uresničuje svojo razvojno vizijo na področju mobilnega bančništva.  
 
 
 
8
jun

Delničarji Nove KBM zasedali na 21. skupščini banke

 
Danes je v hotelu Habakuk potekala 21. skupščina delničarjev Nove KBM. Na skupščini je bilo prisotnih 61,77% odstotkov delničarjev z glasovalno pravico. Seznanili so se s poslovanjem banke in Skupine Nove KBM v preteklem letu, s poročilom o notranjem revidiranju ter s predlogom uprave in nadzornega sveta, da bo bilančna izguba banke za leto 2011 v višini 83,7 milijonov evrov ostala nepokrita. Skupščina delničarjev upravi Nove KBM in večini članov nadzornega sveta ni podelila razrešnice za leto 2011. Delničarji so sprejeli spremembe in dopolnitve statuta Nove KBM, po katerem je uprava prejela pooblastilo, da lahko s soglasjem nadzornega sveta poveča osnovni kapital banke. Delničarji so sprejeli še predlog Republike Slovenije o izvedbi aktivnosti za dokapitalizacijo in imenovali nove člane nadzornega sveta. Seznanili so se s prejemki uprave in nadzornega sveta v lanskem letu in zavrnili predlog sklepa, da se za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine Nove KBM za leto 2012 imenuje družba Ernst & You 
 
 
 
6
jun

Igor Žibrik je tretji član uprave Nove KBM

 
Danes se je na redni seji sestal Nadzorni svet Nove KBM in za tretjega člana uprave banke imenoval Igorja Žibrika, ki mora pred nastopom funkcije pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. V upravi Nove KBM, ki jo od 24. aprila letos vodi Aleš Hauc, kot drugi član uprave ostaja mag. Andrej Plos. Nadzorniki so se seznanili tudi z informacijo uprave o tekočem poslovanju banke v prvih štirih mesecih in obravnavali druge redne teme. 
 
 
 
22
maj

Skupina Nove KBM v prvem kvartalu stabilno in z dobičkom

 
Skupina Nove KBM je danes objavila poslovne rezultate za letošnje prvo trimesečje. Dobiček Skupine pred rezervacijami in oslabitvami v tem obdobju je znašal 21, 6 milijonov evrov, dobiček iz rednega poslovanja pa 2,6 milijona evrov. 
 
 
 
21
maj

Predstavniki vodilnih evropskih bank o bančnih tveganjih

 
Danes se je v Radencih začela 40. konferenca Eurobanking, ki sta jo s pozdravnim nagovorom otvorila predsednik uprave Nove KBM Aleš Hauc in generalni sekretar Eurobankinga Mladen Stariha. Na konferenci bodo predstavniki iz vodilnih evropskih bank do srede, 23. maja, izmenjevali strokovne izkušnje s področja financ in bančništva, predvsem o bančnih tveganjih. Eurobanking, konferenca delovne skupine za kvalitativne analize na področju financ, že od leta 1975 deluje kot mesto za izmenjavo strokovnih izkušenj med bančniki vodilnih evropskih bank. Slovenija v Eurobankingu sodeluje od leta 1989, konferenca pa pri nas poteka že tretjič. Letošnja gostiteljica konference je Skupina Nove KBM.  
 
 
 
16
maj

Jubiljena 40. Eurobanking konferenca v Radencih

 
V Radencih bo med 20. in 23. majem potekala že 40. konferenca Eurobanking. Organizator letošnje jubilejne konference Evropske delovne skupine za kvalitativne analize na področju financ je Skupina Nove KBM. 
 
 
 
15
maj

Nadzorniki Nove KBM so se na seji seznanili z aktualnimi temami

 
Danes je potekala seja nadzornega sveta Nove KBM, na kateri so se nadzorniki seznanili s tekočim poslovanjem ter aktualnimi temami. 
 
 
 
24
apr

Aleš Hauc danes uradno nastopil mesto predsednika uprave Nove KBM

 
Z današnjim dnem je mesto predsednika uprave Nove KBM prevzel Aleš Hauc. Novi predsednik uprave je dobil petletni mandat za vodenje Nove KBM. 
 
 
 
17
apr

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval revidirano letno poročilo

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji redni seji obravnaval revidirano letno poročilo Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011. 
 
 
 
29
mar

Danes zasedal nadzorni svet Nove KBM

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji redni seji obravnaval tekoče poslovanje banke in problematiko reševanja nepremičninskih naložb in ostala aktualna vprašanja rednega poslovanja banke. 
 
 
 
12
mar

Aleš Hauc se bo trudil vrniti Novi KBM ugled in konsolidirati Skupino Nove KBM

 
Potem ko je v petek Nadzorni svet Nove KBM imenoval Aleša Hauca na položaj predsednika uprave banke, ga je predsednik Nadzornega sveta Nove KBM javnosti predstavil na današnji novinarski konferenci. 
 
 
 
9
mar

Za predsednika uprave Nove KBM imenovan Aleš Hauc

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji seji soglasno potrdil Aleša Hauca za novega predsednika uprave banke. Vodenje banke bo prevzel z dnem pridobitve licence s strani Banke Slovenije in nadomestil dosedanjega predsednika uprave mag. Andreja Plosa, ki je svoj odstop ponudil že pred časom. 
 
 
 
7
mar

V knjigodajalski akciji zaposleni Nove KBM zbrali več kot 800 knjig

 
Danes je v Kliniki za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru potekala predaja donacije otroških in mladinskih knjig. Z željo, da bi vzpodbudili mlajše generacije k branju in ohranjali bralno kulturo, so knjige v okviru februarske knjigodajalske akcije zbrali zaposleni Nove KBM. Po predaji knjig je dramska igralka Alenka Tetičkovič otrokom, ki se zdravijo v mariborski bolnišnici, prebrala nekaj priljubljenih pravljic.  
 
 
 
1
mar

Banka in Skupina Nove KBM sta leto 2011 zaključili z izgubo

 
Nova KBM je danes objavila nerevidirane rezultate poslovanja banke in Skupine Nove KBM za leto 2011. Tako banka kot Skupina Nove KBM sta v letu 2011 poslovali z izgubo. Na seji nadzornega sveta so obravnavali tudi zahtevo za sklic skupščine delničarjev, ki jo je posredovala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb. Člani nadzornega sveta so obravnavali tudi postopek za imenovanje nove uprave. 
 
 
 
29
feb

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval poslovne rezultate banke in Skupine Nove KBM

 
Danes se je na redni seji sestal nadzorni svet Nove BKM, ki je med drugim obravnaval finančne rezultate poslovanja banke in Skupine Nove KBM . Nerevidirani nekonsolidirani in konsolidirani računovodski izkazi bodo v skladu s finančnim koledarjem in pravili obveščanja Ljubljanske borze objavljeni 1. 3. 2012. 
 
 
 
17
feb

Nadzorni svet Nove KBM sprejel odstopno izjavo predsednika uprave mag. Andreja Plosa

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji seji sprejel odstopno izjavo, ki jo je v torek predsedniku nadzornega sveta in članom podal mag. Andrej Plos, dosedanji predsednik uprave. Na področju obvladovanja likvidnosti in kapitalske ustreznosti letos v banki ne pričakujejo težav. 
 
 
 
16
feb

Predsednik uprave Nove KBM d.d. mag. Andrej Plos je Nadzornemu svetu podal predlog odstopne izjave

 
»Predsednik uprave mag. Andrej Plos je meni kot predsedniku in članom Nadzornega sveta Nove KBM d.d. podal predlog odstopne izjave, o kateri nadzorni svet še ni odločal. O odstopni izjavi bo odločal nadzorni svet na prihodnji seji, predvidoma v petek,17.2.2012. Mag. Plos bo funkcijo predsednika uprave opravljal do nastopa nove uprave. Predlog odstopne izjave je mag. Plos podal s ciljem čimprejšnjega oblikovanja nove uprave. Menjave v upravi banke na njeno poslovanje tako ne bodo vplivale.« 
 
 
 
27
jan

Nadzorni svet Nove KBM potrdil poslovno politiko in finančni načrt za leto 2012

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji redni seji potrdil poslovno politiko in finančni načrt Nove KBM za leto 2012. Član nadzornega sveta banke mag. Ivan Simič odstopil.  
 
 
 
 
2011
 
 
 
20
dec

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval tudi prodajo Mercatorja

 
Nadzorni svet Nove KBM se je na današnji redni seji seznanil s tekočim poslovanjem banke in Skupine Nove KBM. Med drugim pa je obravnaval tudi prodajo Mercatorja. 
 
 
 
8
dec

Z novim letom na čelu banke nova uprava

 
Danes so v Novi KBM na srečanju z novinarji predstavili sprejete sklepe včerajšnje redne seje članov nadzornega sveta, ki vplivajo na spremembe v vodstvu banke. Mesto dosedanjega predsednika uprave banke Matjaža Kovačiča bo s 1. januarjem 2012 prevzel dosedanji član uprave, mag. Andrej Plos. Do nadaljnjega ostaja uprava Nove KBM dvočlanska.  
 
 
 
8
dec

Sporazumno prenehanje mandata predsedniku uprave Matjažu Kovačiču

 
Včeraj je nadzorni svet Nove KBM na svoji redni seji sprejel sklep o sporazumnem prenehanju mandata predsedniku uprave Matjažu Kovačiču, in sicer s 1. 1. 2012. Na njegovo mesto so člani nadzornega sveta imenovali dosedanjega člana uprave, mag. Andreja Plosa. Od sedaj ostaja uprava Nove KBM dvočlanska. Nadzorni svet se je včeraj seznanil tudi s tekočim poslovanjem banke in Skupine Nove KBM. Kljub slabšim poslovnim rezultatom banka posluje stabilno. 
 
 
 
29
nov

Skupina Nove KBM v zadnje četrtletje 2011 vstopa z dovolj kapitala

 
Nova KBM je danes objavila nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do septembra 2011. Dobiček Skupine Nove KBM pred rezervacijami in oslabitvami je znašal 63,7 milijona evrov.  
 
 
 
10
nov

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval redne poslovne teme

 
Nadzorni svet Nove KBM se je na včerajšnji redni seji seznanil s tekočim poslovanjem banke in Skupine Nove KBM. 
 
 
 
25
okt

Nova KBM v prvih devetih mesecih 2011 dosegla 7,3 milijona EUR dobička iz rednega poslovanja

 
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja banke za obdobje od januarja do septembra 2011. Banka je v prvih devetih mesecih letošnjega leta glede na zaostrene gospodarske razmere poslovala uspešno. Dobiček iz rednega poslovanja je v obdobju od 1. 1. do 30. 9. 2011 znašal 7,3 milijona evrov, kar je 52,9 odstotka načrtovanega zneska za 2011. Čisti dobiček je v enakem obdobju znašal 6,2 milijona evrov.  
 
 
 
7
okt

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval tekoče poslovanje

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 39. redni seji obravnaval tekoče poslovanje banke in Skupine Nove KBM. 
 
 
 
28
sep

Slovenci 48-odstotno pripravljeni na jutri

 
Nacionalna raziskava o finančni pripravljenosti na jutri je pokazala, da smo Slovenci v povprečju 48-odstotno pripravljeni na izzive jutrišnjega dne. Nova KBM je ob tem zavzela aktivno vlogo pri izboljšanju finančne kondicije Slovencev. Kako so pripravljeni na jutri, so že preverili nekateri znani Slovenci.  
 
 
 
19
sep

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval tekoče poslovanje

 
Na petkovi seji nadzornega sveta Nove KBM se je nadzorni svet seznanil s tekočim poslovanjem banke in Skupine Nove KBM. Prav tako so obravnavali nekatere aktualne poslovne odločitve banke.  
 
 
 
15
sep

Nova KBM začela opravljati določene bančne storitve tudi za komitente PBS

 
Nova KBM je z današnjim dnem pričela z opravljanjem določenih bančnih storitev za komitente Poštne banke Slovenije. Banki s tem utrjujeta sodelovanje v Skupini Nove KBM in uresničujeta zastavljeno strateško usmeritev, da postaneta najboljši in najbolj prepoznavni na področju poslovanja s prebivalstvom v Sloveniji.  
 
 
 
30
avg

Skupina Nove KBM kljub nadaljevanju krize v gospodarstvu v obdobju od januarja do junija 2011 poslovala pozitivno

 
Nova KBM je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja Skupine Nove KBM za obdobje od januarja do junija 2011. Dobiček iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami Skupine Nove KBM je znašal 50,5 milijona evrov oziroma 50,0 odstotka načrtovanega zneska za leto 2011. V istem obdobju je dobiček Nove KBM d.d. iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami znašal 38,3 milijona evrov oziroma 55,9 odstotka načrtovanega zneska za 2011. 
 
 
 
26
avg

Nadzorniki Nove KBM izvolili novega predsednika nadzornega sveta

 
Člani nadzornega sveta so na današnji seji izvolili novega predsednika nadzornega sveta. To je postal dr. Dušan Jovanovič. Nadzorni svet je obravnaval tudi polletne rezultate Skupine Nove KBM, ki jih bo Nova KBM objavila v začetku prihodnjega tedna. 
 
 
 
19
avg

Izjava za medije - Blagovne znamke Delo Revije v najem družbi Salomon

 
V skladu s ciljem zasledovanja svojih ekonomskih interesov smo v Skupini Nove KBM danes sprejeli poslovno odločitev, da blagovne znamke družbe Delo Revije, ki so 11. avgusta 2011 postale ekonomska last družbe KBM Leasing, oddamo v najem družbi Salomon d.o.o. skupaj z Dolenjskim listom d.o.o. in Radio Glas d.o.o., ki so del skupine Krater.  
 
 
 
11
avg

Izjava za medije - javna dražba družbe Delo Revije

 
Ker terjatve do družbe Delo Revije, d.d., zavarovane z blagovnimi znamkami niso bile poravnane, je Nova KBM na podlagi zakonskih določb unovčila zavarovanja. Kot zastavni upnik, se je Nova KBM odločila za transparentno javno dražbo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom pod enakimi pogoji omogočala enakovredno tekmovanje za nakup blagovnih znamk. 
 
 
 
26
jul

Nova KBM v prvem polletju s sedmimi milijoni dobička iz rednega poslovanja

 
Nova KBM d.d. je danes objavila prvo informacijo o rezultatih poslovanja banke za obdobje od januarja do junija 2011. Banka še naprej beleži uspešno poslovanje. Dobiček iz rednega poslovanja je v tem obdobju znašal 7,0 milijona evrov, čisti dobiček pa je v enakem obdobju znašal 5,6 milijona evrov, kar je 50,1 odstotka načrtovanega za leto 2011.  
 
 
 
22
jul

Delničarji Nove KBM zasedali na 20. skupščini banke

 
V hotelu Habakuk je danes potekala 20. skupščina delničarjev Nove KBM. Na skupščini je bilo prisotnih 64,29 odstotkov delničarjev z glasovalno pravico. Udeleženci skupščine so se seznanili s poslovanjem banke in Skupine Nove KBM v preteklem letu. Delničarji so podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za preteklo poslovno leto, sprejeli pa so tudi predlog delničarja Gen Energija o odpoklicu članov nadzornega sveta. Delničarji so potrdili predlog sklepa, da se bilančni dobiček za leto 2010 v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Sprejeli so sklep, da se za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine Nove KBM za leto 2011 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Skupščina je potrdila nasprotni predlog Republike Slovenije o spremembi in dopolnitvi Statuta Nove KBM. Potrjen pa je bil tudi nasprotni predlog Republike Slovenije o določitvi višine osnovnih plač, sejnin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane NS in člane komisij NS.  
 
 
 
2
jun

Skupina Nove KBM v obdobju od januarja do marca 2011 poslovala s 5,1 mio čistega dobička

 
Na današnji redni seji nadzornega sveta Nove KBM so nadzorniki obravnavali poslovne rezultate Skupine Nove KBM za letošnje prvo trimesečje. Bilančna vsota Skupine Nove KBM se je povečala za 86.021 tisoč evrov in je tako znašala 5,9 milijard evrov.  
 
 
 
30
maj

Na Dunaju potekalo že 39. letno srečanje Eurobankinga

 
Med 22. in 25. majem je na Dunaju potekala že 39. konferenca Eurobankinga, Evropske delovne skupine za kvalitativne analize na področju financ. Skupino Nove KBM so na srečanju zastopali trije predstavniki. Jubilejna, 40. konferenca bo v organizaciji Skupine Nove KBM naslednje leto potekala v Sloveniji, v Radencih. 
 
 
 
26
maj

Kovačič kot predstavnik prve slovenske družbe na WSE na CEE IPO SUMMITU v Varšavi

 
V Varšavi se je včeraj pod pokroviteljstvom Donalda Tuska, predsednika vlade Republike Poljske, pričela 1. konferenca CEE IPO SUMMIT, na kateri je sodeloval tudi predsednik uprave Nove KBM. Kovačič je med drugim spregovoril o izkušnjah, ki jih je imela Nova KBM v procesu uvrstitve novo izdanih delnic na Varšavsko borzo, srečal pa se je tudi s poljskim predsednikom, Bronislawom Komorowskim. 
 
 
 
16
maj

Nova KBM d.d. v prvih treh mesecih 2011 3,7 mio EUR dobička

 
Na današnji seji nadzornega sveta Nove KBM so se nadzorniki seznanili z uspešnim zaključkom procesa dokapitalizacije banke. Nova KBM je danes na spletnem portalu Seonet objavila tudi rezultate prvega trimesečja poslovanja v letu 2011. Dobiček Nove KBM iz rednega poslovanja je v tem obdobju znašal 3,7 milijona evrov, bilančna vsota pa se je povečala za 67,1 milijona evrov. Dokapitalizacija banke je bila uspešno zaključena po zaključku prvega kvartala 2011. 
 
 
 
11
maj

Nova KBM danes kot prva slovenska družba vstopila na Varšavsko borzo

 
Nova KBM je danes kot prva slovenska družba pričela z vzporednim trgovanjem na tuji borzi. Trgovanje z delnico KBM se je na Varšavski borzi začelo pri 8,00 EUR, na Ljubljanski borzi pa pri 8.67 EUR. Nova KBM po uspešno zaključeni dokapitalizaciji po številu delničarjev ostaja največja delniška družba v Sloveniji. Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register je skupno število delnic banke 39.122.968, njen osnovni kapital pa znaša 40.814.313,65 EUR. Vstop na Varšavsko borzo so na današnjem dogodku pozdravili tudi Krzysztof Walenczak, namestnik ministra za zakladništvo republike Poljske, nj. eksc. mag. Marjan Šetinc, slovenski veleposlanik na poljskem in Ludwik Sobolewski, predsednik uprave Varšavske borze. 
 
 
 
6
maj

11. maja 2011 začetek trgovanja z novo izdanimi delnicami Nove KBM

 
Nova KBM je včeraj, 5. maja, prejela sklep sodišča o registraciji osnovnega kapitala, ki sedaj znaša 40.814.313,08 EUR. Celotno število delnic znaša 39.122.968. Trgovanje z novo izdanimi delnicami se bo predvidoma začelo v sredo, 11.5.2011 na Ljubljanski in Varšavski borzi. 
 
 
 
26
apr

Uspešen zaključek dokapitalizacije Nove KBM

 
Nova KBM je danes uspešno zaključila ponudbo novih navadnih delnic v postopku dokapitalizacije. Banki je uspelo zbrati 104.327.912 EUR, pri čemer je vlagateljem dodelila novih 13.040.989 delnic. Po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register bo skupno število delnic banke 39.122.968, njen osnovni kapital pa bo znašal 40.814.313,65 EUR. 
 
 
 
20
apr

Plačilo z Moneto tudi v enotah Marché

 
Sistemu Moneta, ki je v lasti Mobitela in Nove KBM, se je kot ponudnik storitve pridružilo tudi gostinsko podjetje Marché. Možnost brezgotovinskega plačevanja z Moneto je tako sedaj na voljo v vseh 16 enotah Marché v Sloveniji. Moneta uporabnikom omogoča hitro, priročno in varno plačilo z mobilnikom.  
 
 
 
15
apr

Že izkazan interes za celoten sveženj ponujenih delnic

 
V Novi KBM so po dveh tednih intenzivnih predstavitev po evropskih finančnih središčih zelo zadovoljni z odzivom potencialnih institucionalnih investitorjev. Ti so pripravljeni vlagati v stabilne in ambiciozne finančne sisteme. Investitorji so že izkazali interes za nakup celotnega svežnja ponujenih delnic. 
 
 
 
14
apr

Cena delnice Nove KBM 8 EUR

 
Nova KBM, druga največja bančna skupina v Sloveniji, je danes določila ponudbeno ceno za delnice v javni ponudbi delnic. Ta znaša 8 EUR za delnico. Končna emisijska vrednost tako znaša do največ 104,3 milijona EUR. Sredstva bodo uporabljena za nadaljnjo podporo poslovnim načrtom in projektom slovenskih podjetij, še intenzivnejše izvajanje strategije rasti Skupine in s tem utrjevanja njenega tržnega položaja v Sloveniji in tujini, del prihodkov pa bo namenjen tudi za izpolnjevanje novih kapitalskih zahtev za banke. Mali vlagatelji delnice lahko vpišejo še do 18. aprila, institucionalni pa od 20. do 26. aprila. Vzporedna kotacija delnic Nove KBM se bo na Varšavski borzi pričela predvidoma 6. maja. 
 
 
 
12
apr

Nova KBM na Investment Forumu 2011 v Londonu

 
V organizaciji European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) se je v Londonu danes odvil UK – Slovenia Investment Forum 2011. Srečanja se je kot predstavnik slovenske banke udeležil predsednik uprave Nove KBM, Matjaž Kovačič.  
 
 
 
4
apr

Objava prospekta za javno ponudbo delnic

 
Nova KBM je danes na portalu Ljubljanske ter Varšavske borze vrednostnih papirjev in na svoji spletni strani objavila prospekt za javno ponudbo delnic. S tem se je pričel vpis dokapitalizacijskih delnic, ki se bo zaključil 18. aprila. Banka namerava izdati do 13.040.989 novih delnic in na ta način zbrati do 132,4 milijona evrov neto. Pridobljena sredstva bodo namenjena financiranju nove širitvene strategije, krepitvi pozicije na trgu, nadaljnje širitve na mednarodna tržišča, optimizacije poslovanja in vodstva znotraj Skupine ter razvoja inovativnih distribucijskih kanalov. Del sredstev bo Skupina namenila tudi doseganju zahtev potencialne kapitalske ustreznosti na bančnih trgih. Delnic Nove KBM se bodo na Varšavsko borzo vrednostnih papirjev bo uvrstile predvidoma v začetku maja. 
 
 
 
1
apr

V ponedeljek začetek vpisa dokapitalizacijskih delnic Nove KBM

 
Danes je Nova KBM od Agencije za trgovanje z vrednostnimi papirji in poljskega organa za finančni nadzor sprejela potrditev prospekta za ponudbo delnic Nove KBM javnosti. Cenovni razpon ponudbe za eno delnico je postavljen med 8,00 in 10,50 EUR. Prospekt s podrobnim opisom ponudbe bo v Sloveniji in na Poljskem objavljen na dan začetka vpisa, ki bo v ponedeljek, 4. aprila, trgovanje z novoizdanimi delnicami in vzporedna kotacija na Varšavski borzi pa se bosta začela predvidoma v začetku maja. Včeraj je zasedal tudi Nadzorni svet Nove KBM, ki je potrdil revidirano letno poročilo banke in Skupine Nove KBM za leto 2010, po katerih sta banka in skupina poslovali pozitivno.  
 
 
 
16
mar

Poslovni rezultati banke in Skupine Nove KBM kljub poslovanju v oteženih gospodarskih razmerah pozitivni

 
Nova KBM d.d. je včeraj objavila nerevidirane rezultate poslovanja banke in Skupine Nove KBM za leto 2010. Kljub zaostrenim razmeram na trgih, ki so prizadele predvsem sektor gradbeništva in finančnih holdingov, sta banka in Skupina, za razliko od splošnih trendov v slovenskem finančnem sistemu, v letu 2010 poslovali z dobičkom. Od načrtovane kotacije delnic na borzi v Varšavi, banka pričakuje nadaljnjo rast banke in Skupine ter zagotavljanje servisiranja potreb slovenskega gospodarstva. Dokapitalizacija se bo predvidoma zaključila v drugem kvartalu letošnjega leta. 
 
 
 
2
mar

Nadzorni svet Nove KBM se je seznanil z nerevidiranimi poslovnimi rezultati za leto 2010 in sprejel informacijo o ključnih datumih dokapitalizacije

 
Nadzorni svet Nove KBM je na zadnji redni seji obravnaval tekoče poslovanje in se seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja tako banke kot Skupine Nove KBM za leto 2010, ki bodo objavljeni 15. marca 2011. Člani nadzornega sveta so sprejeli tudi informacijo o ključnih datumih postopka uvrstitve delnic na Varšavsko borzo, ki bo predvidoma zaključena v drugem kvartalu letošnjega leta.  
 
 
 
21
jan

Nadzorni svet Nove KBM potrdil poslovno politiko in finančni načrt za leto 2011

 
Nadzorni svet Nove KBM je na včerajšnji redni seji potrdil poslovno politiko Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011. Na včerajšnji redni seji je nadzorni svet Nove KBM soglasno sprejel poslovno politiko Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011.  
 
 
 
 
2010
 
 
 
22
dec

Nadzorni svet Nove KBM potrdil postopek za zagotovitev dodatnega kapitala in uvrstitev na Varšavsko borzo

 
Na današnji seji je nadzorni svet Nove KBM potrdil predlog uprave za zagotovitev dodatnega kapitala in ji v skladu s statutom naložil, da izvede vse potrebne postopke za zagotovitev zvišanja temeljnega kapitala in uvrstitve na Varšavsko borzo v letu 2011.  
 
 
 
16
dec

Nova KBM odprla najsodobnejšo bančno poslovalnico v Mariboru

 
Nova KBM je danes v Mariboru na Turnerjevi 17a, v neposredni bližini študenstkih domov, slovesno odprla vrata svoje nove poslovalnice Koroška vrata, ki je s prenovo in preselitvijo postala najbolj sodobna bančna poslovalnica v mestu. Nova KBM z novo poslovalnico tako utrjuje svoj položaj ter hkrati uresničuje dolgoročno strategijo rasti in širitve z namenom postati vodilna finančna skupina v Sloveniji in širši regiji. Novo pridobitev je pozdravil tudi podžupan mestne občine Maribor g. Milan Mikl. Skladno s svojo družbeno odgovornostjo in podporo mladim je Nova KBM na dogodku namenila donacijo Prvi gimnaziji Maribor v višini 8000 evrov. Nova poslovalnica bo odprta vsak delavnik od 9. do 17. ure, z enourno prekinitvijo v času med 13. in 14. uro.  
 
 
 
14
dec

Prva poslovalnica Nove KBM v Gornji Radgoni odprla vrata

 
V središču Gornje Radgone je danes Nova KBM slovesno odprla vrata svoje nove poslovalnice. Poslovalnico, ki je četrta poslovalnica banke v Pomurski regiji, je kot koristno pridobitev, ki bo vplivala na nadaljnji razvoj mesta in okolice, pozdravil tudi Vinko Rous, podžupan občine Gornja Radgona. V poslovalnici bodo na voljo storitve za prebivalce, pravne osebe in zasebnike, odprta pa bo od ponedeljka do petka neprekinjeno od 9. do 16. ure. Ob tej priložnosti se je Nova KBM pridružila humanitarni akciji za pomoč družini Hamler, ki si po lanski izgubi hiše gradi nov dom in Območni enoti RK Gornja Radgona predala donacijo v višini 5000 evrov.  
 
 
 
23
nov

Skupina Nove KBM v obdobju od januarja do septembra 2010 poslovala uspešno

 
Na današnji redni seji je nadzorni svet Nove KBM obravnaval tekoče poslovanje in se seznanil z rezultati poslovanja Skupine Nove KBM v prvih devetih mesecih letošnjega leta, ki so boljši kot v primerljivem obdobju lanskega leta.  
 
 
 
18
nov

Nova KBM si v zadevi Satex prizadeva za zaščito svojih interesov

 
Nova KBM je v zadevi Satex že v letu 1998 sprožila vse ustrezne postopke za zaščito svojih pravnih interesov. Tako so bili v zvezi z osebami, vpletenimi v zadevo Satex, sproženi civilni sodni postopki, ki pa še niso zaključeni. V Novi KBM imamo prav tako vzpostavljene učinkovite mehanizme internega nadzora, ki preprečujejo ponovitev podobnih dogodkov. 
 
 
 
4
nov

Nova KBM v Ljubljani odprla najsodobnejšo poslovalnico

 
Danes je na Mestnem trgu v starem mestnem jedru Ljubljane Nova KBM odprla novo poslovalnico, ki je ena najsodobnejših bančnih poslovalnic v Sloveniji in druga poslovalnica Nove KBM v Ljubljani. Posebnost poslovalnice so odprta delovna mesta, ki omogočajo profesionalen in oseben pristop, sodobna tehnologija ter izvirna prostorska zasnova, zaradi katere je poslovalnica tudi prijetno izobraževalno in družabno središče. Poslovalnico je kot pomembno pridobitev za Ljubljano na dogodku pozdravil tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Ob otvoritvi nove poslovalnice je Nova KBM podelila donacijo v višini 50.000 evrov Waldorfski šoli, ki jih bo šola namenila za izgradnjo večnamenske dvorane.  
 
 
 
29
okt

Do konca leta 2011 bo zgrajen največji Mercatorjev center v Mariboru

 
Danes so Nova KBM, Mercator, Konstruktor VGR in Mestna občina Maribor na skupni novinarski konferenci predstavili projekt gradnje novega trgovskega centra Mercator Maribor Tabor in položili njegov temeljni kamen. Trgovski center bo zgrajen na lokaciji med Cesto proletarskih brigad ter nekdanjo pivovarno Talis v Mariboru. Nov trgovski center, ki bo sodil med večje Mercatorjeve nakupovalne centre, bo zgrajen predvidoma konec leta 2011. Investitor projekta je KBM Leasing iz Skupine Nove KBM, s katerim je Mercator sklenil dolgoročno pogodbo za najem celotnega centra. Glavni izvajalec del je Konstruktor VGR. 
 
 
 
29
okt

Nova KBM je svojim komitentom vrnila nadomestila za dvige na bančnih avtomatih

 
Nova KBM d.d. je danes svojim strankam vrnila nadomestila za dvige na bančnih avtomatih drugih bank v Sloveniji, opravljene v obdobju od vključno 20.2.2006 do vključno 30.11.2006, skupaj z zamudnimi obrestmi. Banka, ki še ni prejela odločitve Vrhovnega sodišča glede vložene revizije, se je za izplačilo odločila zaradi pričakovane dolgotrajnosti postopka in s ciljem ravnanja v dobro svojih komitentov in drugih deležnikov.  
 
 
 
31
avg

Skupina Nove KBM v prvem polletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala bruto dobiček za skoraj 4-krat

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 7. redni seji obravnaval polletne rezultate poslovanja Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM. Rezultati poslovanja presegajo pričakovanja, saj je v primerjavi z enakim obdobjem lani, Skupina Nove KBM bruto dobiček povečala za skoraj 4-krat.  
 
 
 
30
jul

Poslovni rezultati Credy banke nakazujejo na uspešno začet proces prestrukturiranja

 
Credy banka, članica Skupine Nove KBM, je danes objavila rezultate poslovanja v prvih šestih mesecih letošnjega leta. Banka je v tem obdobju povišala bilančno vsoto za 11 odstotkov iz 81.264 tisoč EUR na 90.365 tisoč EUR. Kapital, ki je konec junija 2010 znašal 16.790 tisoč EUR, je bil glede na konec leta 2009 višji za 6.773 tisoč EUR ali 67,6 odstotkov. Kapitalska ustreznost banke je bila konec junija 2010 18,91 odstotka, njen tržni delež merjen na bilančno vsoto pa je ostal nespremenjen. Credy banka nadaljuje z intenzivnim procesom prestrukturiranja, ki se je začel takoj po njenem vstopu v Skupino Nove KBM in vključuje predvsem optimizacijo števila zaposlenih ter investicij v infrastrukturo. Vodstvo banke pričakuje, da bodo pozitivni učinki teh ukrepov v bilancah izrazitejši v letih 2011 in 2012. 
 
 
 
28
maj

Poslovna konferenca Nove KBM in Gospodarske zbornice Srbije napoveduje uspešno gospodarsko sodelovanje

 
Nova KBM je v sklopu integracije srbske Credy banke v skupino Nove KBM v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Srbije organizirala dvodnevni delovni obisk visoke gospodarske delegacije. V okviru obiska so člani delegacije sodelovali na poslovni konferenci, obiskali so sedež Credy banke v Kragujevcu, kot tudi sedež Fiat avtomobilov Srbija, kjer so se pogovarjali z lokalnimi predstavniki o nadaljnjih možnostih sodelovanja.  
 
 
 
25
maj

Skupina Nove KBM v prvem kvartalu letošnjega leta povečala čisti dobiček za 4,5-krat

 
Nadzorni svet Nove KBM d.d. se je na današnji 22. redni seji seznanil z rezultati tekočega poslovanja banke in skupine, ki so zelo dobri. Nadzorniki so obravnavali tudi kvartalne rezultate Skupine Nove KBM.  
 
 
 
21
maj

Devetnajsta skupščina delničarjev Nove KBM bo 22. junija

 
Danes je Nova KBM objavila sklic 19. seje skupščine delničarjev. Skupščina bo v torek, dne 22. junija 2010, ob 11. uri v dvorani Turner Hotela Habakuk. Sklic s predlogi ter drugimi informacijami bo od danes popoldne objavljen na spletnem portalu SeoNet in na spletni strani banke.  
 
 
 
20
maj

V Utrechtu potekalo že 38. letno srečanje Eurobankinga

 
V Utrechtu na Nizozemskem se je končalo že 38. srečanje Eurobankinga, evropske delovne skupine za kvantitativne analize na področju financ. Skupino Nove KBM sta na srečanju zastopala predstavnica Zavarovalnice Maribor in predstavnika Nove KBM.  
 
 
 
23
apr

Nadzorni svet Nove KBM sprejel prenovljeno poslovno strategijo

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 21. redni seji potrdil letno poročilo banke in Skupine za leto 2009 in soglašal s prenovljeno poslovno strategijo. Nadzorniki so se seznanili tudi z rezultati tekočega poslovanja, ki so v skladu z načrtovanim. Obravnavali so tudi gradiva za skupščino banke. 
 
 
 
24
mar

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval tekoče poslovanje in podaljšal mandat članici uprave Manji Skernišak

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 20. redni seji obravnaval tekoče poslovanje banke in Skupine Nove KBM ter za petletno obdobje imenoval Manjo Skernišak za članico uprave. 
 
 
 
18
mar

S prenovo poslovalnice Nove KBM bogatejša tudi Osnovna šola Ruše

 
Nova KBM je uradno odprla prenovljene poslovne prostore svoje poslovalnice v Rušah, ki letos praznuje že 40 let obstoja. Sodobno urejena poslovalnica na Jamnikovi 2 bo odprta vsak delovni dan med 8. in 12. uro ter med 14.30 in 17. uro, ob sobotah pa med 8. in 11. uro. Ob otvoritvi je Nova KBM, skladno s svojo usmeritvijo k družbeni odgovornosti, Osnovni šoli Ruše predala donacijo v višini 2.000 evrov, ki bo namenjena nakupu novih interaktivnih tabel s pripadajočo računalniško opremo. Dogajanje je popestril kratek glasbeni nastop učencev Osnovne šole Ruše. 
 
 
 
5
mar

Nova KBM postala večinski lastnik Credy banke

 
S svečanim podpisom pogodbe delničarjev med Republiko Srbijo in Novo Kreditno banko Maribor d.d. (NKBM) je izvršena dokapitalizacija kragujevške Credy banke. Nova KBM je z dokapitalizacijo, vredno približno 10 milijonov evrov, postala lastnik 55,10-odstotnega svežnja delnic, ki jih je imela Vlada Republike Srbije v tej banki. Credy banka je 14. članica Skupine Nove KBM, vodilne finančne skupine v regiji. 
 
 
 
3
mar

Podpis pogodbe o priključitvi Credy banke a.d. Kragujevac v Skupino Nove KBM

 
Nova KBM d.d. bo v petek, 5. marca 2010 v Kragujevcu podpisala pogodbo o dokapitalizaciji in priključitvi srbske Credy banke a.d. Kragujevac v Skupino Nove KBM. 
 
 
 
25
feb

Nadzorni svet Nove KBM obravanal nerevidirane poslovne rezultate za leto 2009

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 19. redni seji obravnaval nerevidirane rezultate poslovanja banke in Skupine. Nadzorniki so se seznanili tudi s tekočim poslovanjem. Kljub zaostrenim razmeram na finančnih trgih je Nova KBM lani zabeležila dobre rezultate. 
 
 
 
22
jan

Nadzorni svet Nove KBM obravnaval prve informacije poslovanja do konca leta 2009, ki so v skladu z načrtovanim

 
Nadzorni svet Nove KBM je na današnji 18, redni seji obravnaval prve informacije poslovanja do konca leta 2009, načrt dela notranje revizije ter poročilo o delu komisij nadzornega sveta v letu 2009. Nadzorniki so podali tudi soglasje za kapitalski vstop v srbsko Credy banko. 
 
 
 
14
jan

Nova KBM omogočila novo računalniško opremo učilnic Osnovni šoli Žiri

 
Danes ob 15. uri je Nova KBM v skladu s svojo poslovno strategijo širitve mreže poslovalnic po celotni Sloveniji uradno odprla nove poslovne prostore svoje poslovalnice v Žireh. Sodobno urejene poslovne prostore Poslovalnice Žiri so preselili na novo lokacijo, na Loško cesto 15. Ob odprtju poslovalnice je Nova KBM Osnovni šoli Žiri donirala sredstva v višini 2.000 evrov, ki bodo namenjena nakupu nove računalniške opreme učilnic.  
 
 
 
 
 
 
PRIJAVITE SE NA E-NOVICE
 
Spol:
M
Ž
POŠLJI
Nova KBM
Sveta Vladar
DinDin
12219
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
ŽELITE PONUDBO ZA KREDIT?
* obvezna polja
 
 
 
 
 
 
 
Zakaj po kredit na Novo KBM?
 
Izjemna ponudba:
  • Ročnost potrošniškega kredita do 12 let
  • Ročnost stanovanjskega kredita do 31 let
  • Možnost kredita z odlogom odplačila glavnice do 12 mesecev
  • Gotovina do 100% na osebni račun
 
PREBERITE VEČNEPREMIČNINE
 
 
 EUR    ali
 
 EUR
 
 mesecev
 
 Želim termin pri svetovalcu
 
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Tečajne liste
Tečajne liste
 
Obrestne mere
Obrestne mere
 
Cenik storitev
Cenik storitev
 
Kje nas najdete
Kje nas najdete
 
Izračuni
Izračuni
 
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja