Nova KBM

ESG programi in produkti I NKBM

V središču naše ESG strategije so programi in produkti, s katerimi ustvarjamo dodano vrednost za naše deležnike.

Začnite tipkati, kar iščete

ESG PROGRAMI IN PRODUKTI

V središču naše ESG strategije so programi in produkti, s katerimi ustvarjamo trajnostne odnose z našimi zaposlenimi, strankami, poslovnimi partnerji, gradimo skupnost in skrbimo za okolje.  

Nova KBM
OKOLJSKI PROGRAMI IN PRODUKTI
 

S trajnostnim financiranjem in drugimi rešitvami želimo pomagati slovenskim podjetjem in posameznikom pri zelenem prehodu v okolju prijaznejše, nizkooogljično poslovanje. V našem poslovanju uporabljamo pozitivne trajnostne prakse ter okolju prijazne procese, kot sta digitalizacija in brezpapirno poslovanje. Veliko pozornosti namenjamo spodbujanju v trajnost usmerjene korporativne kulture in ozaveščanju zaposlenih. Izvajamo več internih programov, s katerimi uspešno varčujemo z energijo, znižujemo lastne izpuste toplogrednih plinov ter zmanjšujemo ogljični odtis.


 

 
Nova KBM
OKOLJU PRIJAZNI PRODUKTI IN STORITVE
 


Strategijo ESG uresničujemo tudi z bančnimi produkti in storitvami, ki imajo pozitiven vpliv na okolje. Strankam ponujamo storitve in produkte, ki jih lahko sklenejo ali uporabljajo brez papirja ali z omejenim obsegom papirja, so energetsko učinkovite in povzročajo manj oz. minimalne emisije.

 

 
Nova KBM

Če še niste naš komitent, lahko odprete svoj račun 100 % digitalno, brez obiska poslovalnice.

Več o tem  
 
Nova KBM

Odločite se lahko za spletno banko Bank@Net in mobilno banko mBank@Net, ki sta bili tudi v letu 2023 po izboru uporabnikov v okviru neodvisne raziskave že 4. leto zapored imenovani za najboljšo spletno in mobilno banko. Poglejte si, kako lahko dostop aktivirate v le eni minuti:


Aktivirajte Bank@Net 
 
Nova KBM
Če spletnega bančništva ne želite ali potrebujete, lahko izberite storitev e-obvestila. Tako boste imeli dostop do svojih digitalnih mesečnih izpiskov kjerkoli in kadarkoli, papirni pa bodo romali v zgodovino. Storitev je brezplačna.

Več o  E-obvestilih 
 
Nova KBM
Z mobilno denarnico mDenarnic@ imate pri roki vse, kar potrebujete za brezstično digitalno plačevanje s plačilnimi karticami, takojšnja nakazila Flik in hrambo kartic zvestobe. Na svoj telefon jo lahko prenesete iz trgovine z aplikacijami.
 
Nova KBM Ob obisku naše poslovalnice vse dokumente že podpisujete digitalno na posebnih podpisnih tablicah.
Nova KBM


Trajnostno in družbeno odgovorno ozaveščeni vlagatelji lahko izbirate med tovrstnimi skladi upravljalcev RCM, Sava Infond in Triglav Skladi, ki jih tržimo v Novi KBM. Obiščite spletno stran Naložbeni vodnik ali kontaktirajte strokovnjake v našem Oddelku investicijskega bančništva, ki vam bodo predstavili različne možnosti.
 
Nova KBM

Za najpogostejše informacije, kot so stanje na računu ali stanje kredita, ter številne druge storitve vam ni treba obiskati poslovalnice. Pokličite v naš kontaktni center na brezplačno številko 080 17 70.

 
Nova KBM

SPODBUJANJE DRUŽBENEGA IN GOSPODARSKEGA RAZVOJA

Smo družbeno odgovorna banka in gradimo trajnostne, odprte in proaktivne odnose s svojimi deležniki: zaposlenimi, strankami, poslovnimi partnerji in drugimi. Naš cilj je prispevati k razvoju širšega družbenega in gospodarskega okolja, v katerem delujemo. Kot partnerji, sponzorji ali donatorji se vključujemo v pomembnejše nacionalne, regijske in lokalne dogodke, projekte in pobude. Izvajamo posebne programe ozaveščanja na področju finančne pismenosti. Skrbimo za pozitivno organizacijsko kulturo ter zaposlene spodbujamo k prostovoljstvu, dobrodelnosti in aktivnem delovanju na ESG področjih.TRAJNOSTNI ODNOSI Z DELEŽNIKI    SPONZORSTVA IN DONACIJE    Programi ozaveščanja
 

 
Nova KBM

SKLADNOST POSLOVANJA NA PODROČJU ESG


Služba skladnosti poslovanja, v sodelovanju z poslovnimi področji nudi pomoč banki pri izpolnjevanju svojih strateških, korporativnih in finančnih ciljev tudi na področju ESG, vse z oblikovanjem in širjenjem organizacijske kulture, ki spodbuja etično ravnanje, zavezanost skladnosti z zahtevami iz naslova ESG ter predpisi, ki urejajo to področje ter z uresničevanjem vrednot, ki predstavljajo pomemben del Kodeksa ravnanja Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM.

Služba skladnosti poslovanja tako banki svetuje tudi s prepoznavanjem tveganj skladnosti poslovanja na področju ESG in opredeljevanjem regulatornih rešitev, hkrati pa nadzira tudi izvajanje Strategije ESG v praksi, ki krepi skladnosti poslovanja na ravni celotne banke z učinkovitim programom izobraževanja na temo ESG in varuje ugled banke.KODEKS RAVNANJA