Nova KBM

ESG poročila | NKBM

Nova KBM je ena prvih institucij v Sloveniji, ki se je vključila v transparentno nefinančno poročanje o okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih. Več o našem napredku preberite v naših trajnostnih oz. ESG poročilih.

Začnite tipkati, kar iščete

ESG POROČILA

Nova KBM je ena prvih institucij v Sloveniji, ki se je vključila v transparentno nefinančno poročanje o okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih. Več o našem napredku preberite v naših trajnostnih oz. ESG poročilih.

Nova KBM

ESG POROČILO 2023 


V ESG-poročilu Skupine Nove KBM in Nove KBM, d. d. svojim deležnikom razkrivamo nefinančne podatke o poslovanju v letu 2023. V ESG-poročilo za poslovno leto 2023 smo vključili poročanje o okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih ter izboljšave, ki smo jih uvedli v preteklem letu.

ESG POROČILO 2023