Nova KBM
 

ESG poročila | NKBM

Nova KBM je ena prvih institucij v Sloveniji, ki se je vključila v transparentno nefinančno poročanje o okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih. Več o našem napredku preberite v naših trajnostnih oz. ESG poročilih.

ESG POROČILA

Nova KBM je ena prvih institucij v Sloveniji, ki se je vključila v transparentno nefinančno poročanje o okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih. Več o našem napredku preberite v naših trajnostnih oz. ESG poročilih.

Nova KBM

ESG POROČILO 2021 


V ESG poročilu Skupine Nove KBM in Nove KBM svojim deležnikom razkrivamo nefinančne podatke o poslovanju v letu 2021. V ESG poročilo za poslovno leto 2021 smo vključili dodatne vidike poročanja o okoljskih, družbenih in upravljavskih vidikih ter predstavitev ESG strategije Nove KBM, ki smo jo pričeli uresničevati v 2021. V njem razkrivamo, kaj smo na področju trajnostne rasti dosegli in kam se usmerjamo.


ESG POROČILO 2021