Nova KBM

ESG pogosta vprašanja in odgovori | NKBM

Želite izvedeti več o ESG področju v naši banki? Preberite odgovore na pogosta vprašanja.

Začnite tipkati, kar iščete

POGOSTA VPRAŠANJA IN KONTAKTI

Želite izvedeti več o ESG področju v naši banki ali nam kaj sporočiti? Oglejte si odgovore na pogosta vprašanja ali nas kontaktirajte.

Nova KBM

Želite izvedeti več o ESG področju v naši banki?

Preberite odgovore na pogosta vprašanja.

Svoja vprašanja ali pobude nam sporočite na
esg@nkbm.si.

 
Kaj je ESG?

ESG je angleška kratica, ki opisuje način poslovanja in upravljanja vplivov nekega podjetja na treh področjih: okoljskem (Environmental), družbenem (Social) in na področju korporativnega upravljanja (Governance).

Kako lahko Nova KBM pomaga pri financiranju trajnostnega projekta?

Nova KBM ima na voljo vire za financiranje okolju prijaznih podjetij in proizvodnje. Med njimi so viri, ki jih banka najema pri SID (Slovenska izvozna in razvojna banka) ter sredstva EBRD (Evropska banka za obnovo in razvoj). Vabimo vas, da nam svoje želje in načrte podrobneje predstavite. Lahko se obrnete na svojega poslovnega skrbnika ali nam pišite na info@nkbm.si. Potrudili se bomo, da bomo našli za vas najustreznejšo rešitev.

Z uporabo katerih produktov Nove KBM lahko zmanjšam svoj ogljični odtis?

V banki imamo pestro izbiro bančnih produktov, ki imajo pozitiven vpliv na okolje. Vabimo vas, da jih spoznate ter pričnete uporabljati. Svoje storitve boste lahko opravili udobneje in hitreje, hkrati pa boste prispevali k zmanjšani porabi papirja, prihranili pot in gorivo ter znižali svoj ogljični odtis.

Več o tem

Kako se lahko z banko dogovorim za sponzorstvo ali donacije?

Nova KBM vsak konec leta (praviloma decembra) objavi povabilo za oddajo vlog za sponzorstva in donacije. Vloge obravnavamo skladno s poslovnimi cilji ter praviloma do konca februarja kandidate obvestimo o odločitvi.

Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran
Sponzorstva in donacije ali pišete na: sponzorstva.donacije@nkbm.si.

Katere stranke Nove KBM za najetje kredita izpolnjujejo ESG vprašalnik in zakaj?

ESG vprašalnik smo 1. julija 2021 uvedli v kreditni proces, skladno s sprejetjem ESG strategije in evropsko bančno regulativo, in je od takrat sestavni del kreditne dokumentacije.

Nova KBM je kot odgovorna finančna institucija dejavno vključena v izpolnjevanje globalnih ciljev trajnostnega razvoja, prehoda v nizkoogljično poslovanje in drugih ciljev, ki so pomembni za celotno družbo. Cilj vprašalnika je, da se pravočasno in skrbno zaznajo tveganja z ESG področja, ki bi v prihodnosti lahko imela pomemben vpliv na poslovanje podjetja. Na osnovi izpolnjenega vprašalnika bo vaše podjetje prejelo ESG oceno tveganja.

Kako banka zmanjšuje svoj ogljični odtis?

Z uvajanjem različnih oblik trajnostne mobilnosti je Nova KBM v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 zmanjšala lasten ogljični odtis za 20 %, v poslovnem modelu pa smo ohranili velik poudarek na digitalizaciji, brezpapirnem poslovanju, s katerim smo v letu 2021 v primerjavi z 2019 prihranili 13,9 tone papirja in tako pri življenju ohranili 335 dreves. Uvajamo avtomatizirane procese, podprte z uporabnikom prijazno umetno inteligenco. Vozila v službenem voznem parku nadomeščamo z električnimi, omogočamo brezplačno uporabo službenih koles za zaposlene, z obnovami infrastrukture povečujemo lastno energetsko učinkovitost, na strehi poslovne stavbe v Mariboru smo vzpostavili prvi urbani čebelnjak.

Kot pomembna sistemska banka v državi prevzemamo odgovornost, ki jo nosimo v zelenem prehodu na ogljično nevtralno gospodarstvo, zato z različnimi ukrepi nenehno zmanjšujemo ogljični odtis naših lastnih dejavnosti, v našo poslovno strategijo, komercialne dejavnosti in okvir za obvladovanje tveganj pa še bolj sistematično vključujemo okoljske, socialne in upravljavske dejavnike.