Nova KBM

Skladnost poslovanja | NKBM

Skladnost poslovanja Nove KBM

Začnite tipkati, kar iščete

SKLADNOST POSLOVANJA

 
Podpiramo banko pri doseganju njenih strateških, poslovnih in finančnih ciljev, v sodelovanju z vsemi poslovnimi področji v banki, ob tem pa hkrati ščitimo banko tako, da vzpostavljamo in spodbujamo  kulturo, ki spodbuja etično ravnanje, zavezanost k poslovanju v skladu z zakonodajo ter tako, da krepimo vrednote zaupanja, odgovornosti, odličnosti, poštenosti, pripadnosti in integritete, ki so pomemben del Kodeksa ravnanja Nove KBM.  
 
Svetujemo banki pri odkrivanju tveganj skladnosti, regulatornih rešitev, krepitev institucionalne skladnosti z učinkovitimi programi izobraževanja in na ta način tudi ohranjamo ugled banke. Spodbujamo vse, ki imajo razlog za sum, da je prišlo v banki do kršitve kakšnega zakona, predpisa, Kodeksa ravnanja ali katere koli politike in postopka, naj takoj sporočijo, kaj o tem vedo oziroma sumijo, pri čemer zagotavljamo, da so lahko brez strahu pred povračilnimi ukrepi.
 
Pomagamo zagotavljati, da v banki ne prihaja do uhajanja informacij ali podatkov in da je v celotni banki sprejeta kultura skladnosti poslovanja, kar Novi KBM omogoča doseganje  konkurenčne prednosti tudi na osnovi skladnosti poslovanja.  
 
PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
DOKUMENTI
DOKUMENTI
FATCA in CRS, Patriot Act in ostali pomembni dokumenti.
SUM IN PRIJAVA NEDOVOLJENEGA RAVNANJA
SUM IN PRIJAVA NEDOVOLJENEGA RAVNANJA
Da bi upravičili zaupanje strank, poslovnih partnerjev in zaposlenih, sta najpomembnejši poštenost in transparentnost poslovanja.
PSD2
PSD2
V skladu s PSD2 bodo banke, hranilnice in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU lahko ponudili dve novi plačilni storitvi, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih.

KODEKS RAVNANJA


Predstavljamo vam naše temeljne etične standarde, vrednote in pravila ravnanja, s katerimi gradimo in uresničujemo korporativno kulturo banke in članic Skupine Nove KBM.
KODEKS RAVNANJA
 
 
Nova KBM