Nova KBM

PSD2 | NKBM

V skladu s PSD2 bodo banke, hranilnice in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU lahko ponudili dve novi plačilni storitvi, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih

Začnite tipkati, kar iščete

PSD2

V skladu s PSD2 bodo banke, hranilnice in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU lahko ponudili dve novi plačilni storitvi, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih.

Nova KBM

Številne spremembe so ob tehnoloških novostih na trgu plačilnih storitev povzročile izjemno rast spletnih in mobilnih plačil. Da bi na trgu plačilnih storitev dosegli večjo zaščito uporabnika, povečali konkurenčnost, spodbudili inovacije ter zagotovili enake pogoje poslovanja za vse ponudnike plačilnih storitev je Evropska unija (EU) leta 2015 sprejela Direktivo o plačilnih storitvah 2 (Payment Service Directive 2).

 
Nova KBM

V slovenski pravni red so se zahteve Direktive 2015/2366/EU o plačilnih storitvah prenesle v letu 2018, ko je v Sloveniji začel veljati nov Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSEID - Uradni List 7/18 in 9/18)1. V okviru zakona (in direktive) je predvidena tudi vrsta delegiranih aktov (regulativnih tehničnih standardov).
 
 


Kaj prinaša PSD2?
 

V skladu s PSD2 bodo banke, hranilnice in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU lahko ponudili dve novi plačilni storitvi, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih.

Obe storitvi bodo lahko uporabnikom plačilnih storitev nudili licencirani ponudniki (Third Party Provider-TPP), ki bodo morali izpolnjevati z zakonodajo določene zahteve oziroma pridobiti ustrezno dovoljenje nadzornega organa. Podatki o registriranih tretjih ponudnikih se lahko preverijo na spletni strani EBA.

Ponudniki plačilnih storitev pa bodo pri izvajanju storitev morali upoštevati tudi dodatne varnostne ukrepe glede močne avtentikacije uporabnikov plačilnih storitev in varnega komuniciranja, ki so določeni v tehničnih standardih (RTS)

Razpoložljivost in zmogljivost vmesnikov

Razpoložljivost in zmogljivost vmesnikov:

Publication of statistics - Availability and performance of NKBM interfaces for payment service users:
 

 

Dedicated interface

Bank@Net

mBank@Net

Poslovni Bank@Net

Halcom

Bank@Net com

Halcom

mBank@Net com

Year-Month

Uptime Percentage

Performance

Error Response Rate

Uptime Percentage

Performance

Error Response Rate

Uptime Percentage

Performance

Error Response Rate

Uptime Percentage

Performance

Error Response Rate

 

2021-01

99,88%

AIS: 382ms

PIS: 71ms

Cof: 87ms

 

99,80%

-

 

100%

-

 

100%

-

 

 

2021-02

99,88%

AIS: 210ms

PIS: 132ms

Cof: 71ms

 

100%

-

 

100%

-

 

100%

-

 

 

2021-03

99,92%

AIS: 206ms

PIS: 161ms

Cof: 96ms

 

100%

-

 

99,94%

-

 

100%

-

 

 

2021-04

99,92%

AIS: 207ms

PIS: 134ms

Cof: 247ms

 

98,07 %

337ms

 

100%

-

 

100%

-

 

 

2021-05

99,92%

AIS: 223ms

PIS: 105ms

Cof: 98ms

 

99,85 %

197ms

 

100%

-

 

100%

-

 

 

2021-06

99,92%

AIS: 260ms

PIS: 190ms

Cof: 98ms

 

98,63 %

134ms

 

100%

-

 

100%

-

 

 

2021-07

99,92%

AIS: 234ms

PIS: 163ms

Cof: NA

 

99,94 %

105ms

 

100%

-

 

100%

-

 

 

2021-08

99,92%

AIS: 252ms

PIS: 161ms

Cof: NA

 

99,96 %

49ms

 

100%

-

 

100%

-

 

 

2021-09

99,92%

AIS: 267ms

PIS: 202ms

Cof: NA

 

99,98 %

98ms

 

100%

-

 

100%

-

 

 

2021-10

100,00%

AIS: 334ms

PIS: 249ms

PIIS: -

0,27%

99,71%

93ms

 

100%

 

 

100%

 

 

 

2021-11

99,99%

AIS: 223ms

PIS: 235ms

PIIS: -

1,06%

99,06%

240ms

 

100%

 

 

100%

 

 

 

2021-12

99,92%

AIS: 370ms

PIS: 205ms

PIIS: -

0,46%

99,92%

171ms

 

100%

 

 

100%

 

 

 

2022-01

100,00%

AIS: 199ms

PIS: 169ms

PIIS: -

0,07%

99,98%

264ms

 

100%

 

 

100%

 

 

 

2022-02

100,00%

AIS: 233ms

PIS: 232ms

PIIS: -

0,08%

99,90%

81ms

 

100%

 

 

100%

 

 

 

2022-03

99,96%

AIS: 239ms

PIS: 268ms

PIIS: -

0,20%

99,94%

46ms

 

100%

 

 

100%

 

 

 

2022-04   99,43%

AIS: 566ms

PIS: 108ms

    PIIS: -
  1,19%  99,96%   105ms     99,91%       99,73%      
2022-05     99,92%

AIS: 200ms

PIS: 101ms

    PIIS: -
   0,10%  99,87%   67ms     99,91%   182ms   0,00%   99,73%  106ms  0,00%  
2022-06    99,32%

AIS: 210ms

PIS: 84

PIIS: -

   3,34%  99,96%   165ms   0,00%   99,91%   122ms   0,00%  99,73%   58ms  0,00%  
2022-07 99,89%
AIS: 228ms

PIS: 94ms

PIIS: -
0,94% 99,97% 110ms 0,00% 100% 101ms 0,00% 100% 48ms 0,00%  
2022-08 99,83% AIS: 247ms

PIS: 93ms

PIIS: -
0,29% 99,91% 45ms 0,00% 100% 100ms 0,00% 100% 42ms 0,00%  
2022-09 100,00% AIS: 247ms

PIS: 36ms

PIIS: -
0,16% 97,75% 166ms 0,00% 100% 116ms 0,00% 100% 55ms 0,00%  
2022-10 99,82% AIS: 318ms

PIS: 209ms

PIIS: -
1,11% 97,12% 166ms 0,01% 100% 183ms 0,00% 100% 70ms 0,00%  
2022-11 99,47% AIS: 359ms

PIS: 129ms

PIIS: -
1,01% 97,70% 134ms 0,00% 100% 144ms 0,00% 100% 74ms 0,00%  
2022-12 100% AIS: 278ms

PIS: 93ms

PIIS: -
0,45% 99,50% 97ms 0,00% 100% 152ms 0,00% 100% 82ms 0,00%  
2023-1 99,99% AIS: 286ms

PIS: 102ms

PIIS: -
0,28% 99,85% 21ms 0,00% 100% 126ms 0,00% 100% 70ms 0,00%  
2023-2 100,00% AIS: 243ms

PIS: 84ms
PIIS: -
0,09% 99,97% 27ms 0,00% 100% 61ms 0,00% 100% 26ms 0,00%  
2023-3 100,00% AIS: 274ms

PIS: 83ms

PIIS: -
0,35% 99,88% 83ms 0,00% 100% 81ms 0,00% 100% 25ms 0,00%  
2023-4 100,00% AIS: 253ms

PIS: 77ms
PIIS: -
0,27% 99,88% 103ms 0,00% 100% 61ms 0,00% 100% 27ms 0,00%  
2023-5 100,00% AIS: 264ms

PIS: 102ms

PIIS: -
0,12% 99,95%
54ms
0,00% 100%
59ms
0,00% 100%
22ms
0,00%  
2023-6 100,00% AIS: 253ms

PIS: 117ms
PIIS:-
0,81% 97,88% 101ms 0,00% 100% 60ms 0,00% 100% 12ms 0,00%


 
2023-5 100,00% AIS: 264ms

PIS: 102ms

PIIS: -
0,12% 99,95%
54ms
0,00% 100%
59ms
0,00% 100%
22ms
0,00%  
2023-6 100,00% AIS: 253ms

PIS: 117ms
PIIS:-
0,81% 97,88% 101ms 0,00% 100% 60ms 0,00% 100% 12ms 0,00%


 
2023-7 100,00% AIS: 234ms

PIS: 89ms

PIIS: -
0,46% 99,93%
19ms
0,00% 100%
71ms
0,00% 100%
27ms
0,00%  
2023-8 99,91% AIS: 226ms

PIS: 134ms
PIIS:-
0,72% 99,92% 66ms 0,00% 100% 93ms 0,00% 100% 45ms 0,00%


 
2023-9 99,98% AIS: 249ms

PIS: 124ms

PIIS: -
0,67% 99,88%
40ms
0,00% 100%
72ms
0,00% 100%
30ms
0,00%  
                           
2023-10 100% AIS: 353ms
PIS: 120ms
PIIS: -
1,04% 98,78% 101ms 0,00% 100% 100ms 0,00% 100% 5ms 0,00%


 
2023-11 100% AIS: 311ms
PIS: 74ms
PIIS:- 
0,31% 98,45%
120ms
0,00% 100%
73ms
0,00% 100%
27ms
0,00%  
2023-12 100% AIS: 271ms
PIS: 84ms
PIIS:-
0,46% 97,89% 38ms 0,00% 100% 56ms 0,00% 100% 12ms 0,00%


 
2024-1 100% AIS: 258ms
PIS: 58ms
PIIS:-
0,28% 99,21% 70ms 0,00% 100% 70ms 0,00% 100% 16ms 0,00%  
2024-2 99,87% AIS: 223ms
PIS: 55ms
PIIS:-
0,10% 99,88% 79ms
 
0,00% 100% 66ms
 
0,00% 100% 49ms 0,00%  
2024-3 100%  AIS: 226ms
PIS: 69ms
PIIS:-
0,04% 99,88% 42ms 0,00% 100% 72ms 0,00% 100% 22ms 0,00%  
2024-4 99,96% AIS: 252ms
PIS: 101ms
PIIS:-
0,53% 99,66% 124ms 0,00% 100% 59ms 0,00% 100% 16ms 0,00%


 
2024-5 99,80% AIS: 230ms
PIS: 223ms
PIIS:-
0,40% 99,86% 68ms 0,00% 100% 80ms 0,00% 100% 35ms 0,00%  
2024-6 99,96% AIS: 221ms
PIS: 77ms
PIIS:-
1,04% 98,19% 133ms
 
0,00% 100% 76ms
 
0,00% 100% 32ms 0,00%  

Ste tretji ponudnik storitev (TPP) in želite dostop?

 

Več o povezavi do namenskega programskega vmesnika (API) najdete na:


TPP DOSTOP


V primeru motenega delovanja obstoječega sistema ima banka na voljo nadomestni mehanizem. Za podrobne tehnične informacije nam lahko pišete na: info@nkbm.si.
 

Oglejte si kratek video o novostih pri plačilih, ki jih prinaša PSD2:

 

Pogosta vprašanja in odgovori:

Kaj je direktiva PSD2?

PSD2 (ang. Payment Services Directive) je nova direktiva, ki posodablja in dopolnjuje obstoječa pravila v EU na področju plačilnega prometa in je pričela veljati februarja 2018.

Na podlagi tega bo spremenjen obstoječi Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki se bo po novem imenoval Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED).

Kaj so novosti zakona?

Nova zakonodaja med drugim omogoča, da bo uporabnikom na enem mestu (portal, enotna spletna banka oziroma aplikacija) na voljo upravljanje računov, ki jih imajo pri različnih bankah in hranilnicah. Tako bo imel uporabnik na enem mestu vpogled v vse svoje račune, lahko pa bo tudi izvajal plačila.

Prav tako bo omogočala, da bo pri določenih ponudnikih mogoče opravljati plačilo direktno s svojega računa namesto s plačilno kartico, po povzetju ali z drugimi plačilnimi metodami.

Kaj morajo vedeti naše stranke kot uporabniki teh novih storitev?

 

Kot uporabnik morate novemu ponudniku (TPP) podati izrecno soglasje za izvajanje teh storitev. Brez tega soglasja opravljanje storitev ni dovoljeno. Način podajanja soglasja je opredeljen med uporabnikom in ponudnikom. Banka v tem delu ne sodeluje in ne pogojuje postopkov.

Vsak ponudnik, ki ponuja te storitve, mora biti registriran. Podatke o registriranih tretjih ponudnikih lahko najdete na spletni strani EBA.

 

Kakšna so tveganja?

Strankam svetujte, da so pri morebitni uporabi novih storitev posebej pozorni pri posredovanju svojih varnostnih elementov tretjemu ponudniku plačilnih storitev. Zelo pomembno je, da pred tem preverijo, ali je ponudnik licenciran in da ima njihovo soglasje.

Slovarček izrazov

A-E

AIS

Account Information Services /
Storitev zagotavljanja informacij o računih


Spletna storitev za zagotavljanje konsolidiranih informacij o enem ali več plačilnih računih, ki jih ima uporabnik plačilnih storitev pri drugem ponudniku plačilnih storitev ali pri več kot enem ponudniku plačilnih storitev.

AISP

Account Information Services Provider

Ponudnik, ki zagotavlja spletno storitev za zagotavljanje konsolidiranih informacij o enem ali več plačilnih računih, ki jih ima uporabnik plačilnih storitev pri drugem ponudniku plačilnih storitev ali pri več kot enem ponudniku plačilnih storitev.

API

Application Program Interface / Aplikacijski programski vmesnik

Je množica rutin, protokolov in orodij za izgradnjo programske opreme in aplikacij.

ASPSP

Account Servicing Payment Service Provider / Ponudnik plačilnih storitev, ki vodi račun

Ponudnik plačilnih storitev, ki zagotavlja in vodi plačilni račun za plačnika.

EBA

European Banking Authority / Evropski bančni organ

Je neodvisen organ EU, katerega namen je zagotoviti učinkovito in usklajeno stopnjo ureditve varnega in skrbnega poslovanja ter nadzora v evropskem bančnem sektorju. 
P


PIS

Payment Initiation Service / Storitve odreditve plačil


Pomeni storitev za odreditev plačilnega naloga na zahtevo uporabnika plačilnih storitev v zvezi s plačilnim računom, odprtim pri drugem ponudniku plačilnih storitev.

PISP

Payment Initiation Service Provider / Ponudnik storitve odreditve plačil

Ponudnik, ki zagotavlja storitev za odreditev plačilnega naloga na zahtevo uporabnika plačilnih storitev v zvezi s plačilnim računom, odprtem pri drugem ponudniku plačilnih storitev.

PSD oz. PSD2

Payment Service Directive / Direktiva o plačilnih storitvah

Direktiva, ki ureja pravila o plačilnih storitvah na notranjem trgu.

PSP

Payment Service Provider / Ponudnik plačilnih storitev

Ponudnik, ki lahko v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPIaSSIED) opravlja plačilne storitve.

PSU

Payment Service User / Uporabnik plačilnih storitev

Fizična ali pravna oseba, ki uporablja plačilne storitve kot plačnik ali prejemnik plačila ali oboje.

S-T

SEPA

Single Euro Payment Area / Enotno območje plačil v Evrih


Okolje, v katerem lahko potrošniki, poslovni subjekti ali drugi uporabniki plačilnih storitev pri ponudniku plačilnih storitev plačujejo in prejemajo plačila v evrih pod enakimi osnovnimi pogoji, z enakimi pravicami in obveznostmi, ne glede na to, ali se takšno plačilo izvršuje znotraj posamezne države ali med državami območja SEPA.

SCA

Strong Customer Authentication / Močna avtentikacija strank

Avtentikacijo z uporabo dveh ali več elementov, ki spadajo v kategorijo znanja (nekaj, kar ve samo uporabnik), lastništva (nekaj, kar je v izključni lasti uporabnika) in neločljive povezanosti z uporabnikom (nekaj, kar uporabnik je), ki so med seboj neodvisni, kar pomeni, da kršitev enega elementa ne zmanjšuje zanesljivosti drugih, in so zasnovani na tak način, da varujejo zaupnost podatkov, ki se preverjajo.

TPP

Third Party Provider / Sodelujoče tretje osebe

TPP-ji so lahko različne plačilne institucije, vključno z AISPji (glej zgoraj) in PISPji (glej zgoraj), ki morajo delovati skladno z Direktivo PSD2. Izvršujejo plačilne transakcije in/ali pregled računov na zahtevo končnih uporabnikov.