Nova KBM

Skupščina | NKBM

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe, kjer delničarji uresničujejo svoje pravice, določene v Zakonu o gospodarskih družbah. Pristojnosti skupščine in druge zadeve, neposredno povezane s skupščino, so zapisane v statutu družbe.

Začnite tipkati, kar iščete

SKUPŠČINA

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe, kjer delničarji uresničujejo svoje pravice, določene v Zakonu o gospodarskih družbah. Pristojnosti skupščine in druge zadeve, neposredno povezane s skupščino, so zapisane v statutu družbe. Uprava družbe skliče sejo skupščine praviloma enkrat letno.
Oglejte si seznam rednih skupščin delničarjev Nove KBM:
 

48. SKUPŠČINA


   18. marec 2024
   Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
   Objava informacije
 

47. SKUPŠČINA


   24. maj 2023
   Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
   Objava informacije
 

43. SKUPŠČINA


   15. april 2022
   Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
   Objava informacije
 

40. SKUPŠČINA


   26. april 2021
   Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
   Objava informacije
 

38. SKUPŠČINA


   30. april 2020
   Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
   Objava informacije
    
 

37. SKUPŠČINA


   5. julij 2019
   Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
   Objava informacije
    
 

32. SKUPŠČINA


   27. marec 2017
   Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
   Sklic 32. skupščine
    
 

31. SKUPŠČINA


   14. julij 2016
   Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
   Sklic 31. skupščine
   Zapisnik 31. skupščine Nove KBM
 

30. SKUPŠČINA


   30. junij 2016
   Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
   Sklic 30. skupščine
   Zapisnik 30. skupščine Nove KBM
 

28. SKUPŠČINA


   21. april 2016
   Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
   Sklic 28. skupščine
   Zapisnik 28. skupščine Nove KBM
 

27. SKUPŠČINA


   20. avgust 2015
   Ljubljana, na sedežu Slovenskega državnega holdinga
   Sklic 27. skupščine
   Zapisnik 27. skupščine Nove KBM
 

26. SKUPŠČINA


   27. junij 2014
   Ljubljana, na sedežu Slovenskega državnega holdinga
   Sklic 26. skupščine
   Zapisnik 26. skupščine Nove KBM
 

25. SKUPŠČINA


   14. marec 2014
   Ljubljana, sedež Slovenske odškodninske družbe d.d., Mala ulica 5
   Sklic 25. skupščine
   Zapisnik 25. skupščine Nove KBM
 

24. SKUPŠČINA


   10. junij 2013
   Maribor, hotel Habakuk
   Sklic in gradivo 24. skupščine
   Zapisnik in sprejeti sklepi 24. skupščine