Nova KBM

Družbena odgovornost | NKBM

Zaradi pomena, ki ga ima bančno poslovanje v gospodarskem okolju, se v Novi KBM še posebej zavedamo družbene odgovornosti.

Začnite tipkati, kar iščete

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Z dolgoletno tradicijo delovanja in vpetosti v širše družbeno okolje aktivno uresničujemo strategijo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Ustvarjamo najboljše zglede in gradimo na dolgoročnih učinkih.

Trajnostno poročilo

 
V Novi KBM vsako leto poleg Letnega poročila izdamo tudi Poročilo o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti, kjer razkrivamo, kaj smo na področju trajnostne rasti dosegli in kam se usmerjamo. Oblikujemo banko z jasno smerjo in učinkovitim korporativnim upravljanjem, ki v središče svoje pozornosti postavlja stranke in zaposlene ter trajnostno skrb za njihovo dobro.

POROČILO
 
Nova KBM
PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
FINANČNA PISMENOST
FINANČNA PISMENOST
V Novi KBM se zavedamo, da je finančna pismenost ljudi zelo pomembna pri sprejemanju mnogih pomembnih življenjskih odločitev. V naši banki smo zavezani k transparentnemu in popolnemu razkrivanju ključnih informacij, ki jih stranke potrebujejo ob izbiri finančnih rešitev v različnih življenjskih obdobjih in situacijah.
TRAJNOSTNI ODNOSI UPRAVLJANJA
TRAJNOSTNI ODNOSI UPRAVLJANJA
Zavezo k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju razumemo kot najvišjo stopnjo odgovornosti do vseh deležnikov na vseh ravneh poslovanja
TRAJNOSTNI ODNOSI S SOCIALNIM OKOLJEM
TRAJNOSTNI ODNOSI S SOCIALNIM OKOLJEM
Odprti in proaktivni odnosi z vsemi deležniki v socialnem okolju so temelj našega razumevanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.
TRAJNOSTNI ODNOSI DO NARAVE
TRAJNOSTNI ODNOSI DO NARAVE
Med strateškimi deležniki smo prepoznali tudi naravno okolje. Ker želimo kot storitvena družba tudi na tem področju ravnati trajnostno in družbeno odgovorno, spremljamo naše vplive na naravno okolje. Med temi so energija, raba virov in zeleni bančni produkti, s katerimi lahko spodbudimo odgovorno ravnanje z naravnim okoljem drugih subjektov na trgu.
ŠTAFETA DOBRODELNOSTI
ŠTAFETA DOBRODELNOSTI
Skupina Nove KBM je sprožila eno največjih prostovoljnih dobrodelnih iniciativ, v kateri smo pomagali praktično povsod, kjer je pomoč potrebna.