Nova KBM
 

Družbena odgovornost | NKBM

Zaradi pomena, ki ga ima bančno poslovanje v gospodarskem okolju, se v Novi KBM še posebej zavedamo družbene odgovornosti.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Trajnostno rast vidimo kot osrednje gibalo razvoja in samoregulativni mehanizem, ki zagotavlja skladnost z zakonom, standardi in normami ter hkrati na dolgi rok krepi širšo družbeno blaginjo.

PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
TRAJNOSTNI ODNOSI UPRAVLJANJA
TRAJNOSTNI ODNOSI UPRAVLJANJA
Zavezo k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju razumemo kot najvišjo stopnjo odgovornosti do vseh deležnikov na vseh ravneh poslovanja
TRAJNOSTNI ODNOSI S SOCIALNIM OKOLJEM
TRAJNOSTNI ODNOSI S SOCIALNIM OKOLJEM
Odprti in proaktivni odnosi z vsemi deležniki v socialnem okolju so temelj našega razumevanja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja
TRAJNOSTNI ODNOSI DO NARAVE
TRAJNOSTNI ODNOSI DO NARAVE
Med strateškimi deležniki smo prepoznali tudi naravno okolje. Ker želimo kot storitvena družba tudi na tem področju ravnati trajnostno in družbeno odgovorno, spremljamo naše vplive na naravno okolje. Med temi so energija, raba virov in zeleni bančni produkti, s katerimi lahko spodbudimo odgovorno ravnanje z naravnim okoljem drugih subjektov na trgu.
ŠTAFETA DOBRODELNOSTI
ŠTAFETA DOBRODELNOSTI
Skupina Nove KBM je sprožila eno največjih prostovoljnih dobrodelnih iniciativ, v kateri smo pomagali praktično povsod, kjer je pomoč potrebna.

TRAJNOSTNO POROČILO


V Novi KBM vsako leto poleg Letnega poročila izdamo tudi Poročilo o trajnostnem razvoju in družbeni odgovornosti, kjer razkrivamo, kaj smo na področju trajnostne rasti dosegli in kam se usmerjamo. Oblikujemo banko z jasno smerjo in učinkovitim korporativnim upravljanjem, ki v središče svoje pozornosti postavlja stranke in zaposlene ter trajnostno skrb za njihovo dobro.

POROČILO
 
Nova KBM