Nova KBM
 

Družbena odgovornost | NKBM

Zaradi pomena, ki ga ima bančno poslovanje v gospodarskem okolju, se v Novi KBM še posebej zavedamo družbene odgovornosti.

DRUŽBENA ODGOVORNOST

Zaradi pomena, ki ga ima bančno poslovanje v gospodarskem okolju, se v Novi KBM še posebej zavedamo družbene odgovornosti.

Tako banka kontinuirano razvija svojo družbeno odgovornost in skrb za trajnostni ter si hkrati prizadeva v to vključevati tudi zaposlene.
PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
SPONZORSTVA IN DONACIJE
SPONZORSTVA IN DONACIJE
Sponzorske in donatorske projekte banka odgovorno razporeja na podlagi začrtane politike, letnega plana, v manjši meri pa tudi na podlagi medletnih pobud in priložnosti.
ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH
ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH
Naši zaposleni sodijo v skupino privilegiranih slovenskih delavcev, ki imajo boljše možnosti za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.
ODGOVORNOST DO NARAVNEGA OKOLJA
Zavedamo se, da je zagotavljanje trajnostnega razvoja dragocen prispevek, ki ga ljudje ustvarjamo s pravilnim odnosom do naravnega okolja.
ODGOVORNOST DO DRUŽBENO-GOSPODARSKEGA OKOLJA
Banka s svojo aktivno vlogo podpornika prispeva k višji kakovosti življenja in razvoju tako lokalnega okolja kot tudi okolja na nacionalni ravni.
ODGOVORNOST DO ZUNANJE JAVNOSTI
Banka si prizadeva za dolgoročno sodelovanje s strankami, dobavitelji, investitorji in mediji, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in izgradnji partnerskih odnosov.