Nova KBM
 

Uprava banke | NKBM

V skladu s slovensko zakonodajo je v Novi KBM d.d. uveljavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

UPRAVA BANKE

V Novi KBM d.d. je uveljavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

NADZORNI SVET
Nova KBM


JOHN DENHOF


Predsednik uprave
 
Nova KBM

SABINA ŽUPEC KRANJC


Članica uprave, odgovorna za finance in finančne trge
 
 
Nova KBM

JON LOCKE


Podpredsednik uprave, odgovoren za upravljanje tveganj
 
 
Nova KBM

MATEJ FALATOV


Član uprave, odgovoren za poslovanje z gospodarskimi družbami
 
 
Nova KBM

AYTAC AYDIN


Član uprave, odgovoren za operativno poslovanje banke