Nova KBM

Uprava banke | NKBM

V skladu s slovensko zakonodajo je v Novi KBM d.d. uveljavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

Začnite tipkati, kar iščete

UPRAVA BANKE

V Novi KBM d.d. je uveljavljen dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

NADZORNI SVET
Nova KBM


John Denhof


Predsednik uprave
 

John Denhof opravlja funkcijo predsednika uprave Nove KBM od 1. marca. 2017. Vodi uresničevanje na petih temeljih osnovane strategije preobrazbe Nove KBM v najboljšo banko v Sloveniji. Neposredno je pristojen za področja strategije, razvoja zaposlenih, poslovanja s prebivalstvom, upravljanja stroškov, pravno pisarno, notranjo revizijo, prodajo in razvoj, upravljanje produktov in digitalno preobrazbo. Je izkušen bančnik z več kot 30-letnimi izkušnjami v finančnem sektorju, saj je predhodno opravljal številne vodilne funkcije pri banki Citibank na razvijajočih se in razvitih trgih, med drugim v Singapurju, Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike, Turčiji, na Češkem, v Španiji ter trenutno v Sloveniji.

 

Sabina Župec Kranjc


Članica uprave, odgovorna za finance in finančne trge
 

Magistrica ekonomije in poslovnih ved Sabina Župec Kranjc je članica uprave Nove KBM od novembra 2014, od januarja 2017 je v upravi odgovorna za finance in finančne trge. Od septembra 2017 opravlja funkcijo članice nadzornega sveta Summit Leasinga Slovenija, od leta 2015 je tudi članica nadzornega sveta Združenja bančništva. V preteklosti je zasedala druge nadzorne funkcije (predsednica nadzornega sveta Poštne banke, predsednica Revizijske komisije in članica nadzornega sveta Abanke). Odlikuje jo več kot 23 let izkušenj v bančni industriji. Novi KBM se je pridružila julija 2013 in opravljala funkcijo izvršne direktorice, odgovorne za področje finančnih trgov. Pred tem je v Abanki opravljala funkcijo direktorice zakladništva in namestnice izvršnega direktorja za finančne trge. Od 2004 do 2008 je bila vodja zakladništva v Raiffeisen banki.

 
Nova KBM
Nova KBM

Miha Kristl


Član uprave, odgovoren za upravljanje tveganj

 
Strokovnjak za strateško vodenje in upravljanje tveganj z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami v bančništvu je Miha Kristl pred zaposlitvijo v Novi KBM na Banki Slovenije opravljal funkcijo izvršnega direktorja, odgovornega za bančni nadzor. Pred tem je v Skupini KBC (Belgija) opravljal funkcijo direktorja Integriranega upravljanja tveganj in kapitala in bil med drugim tudi svetovalec za korporativno strategijo, sodeloval pa je tudi pri razvoju in zasnovi nove poslovne strategije za obdobje po izteku državne pomoči. Na bankah K&H Bank (Madžarska) in Raiffeisen Bank (Slovenija) je vodil sektorje upravljanja tveganj. Pridobil je diplomo FRM pri Svetovnem združenju strokovnjakov za obvladovanje tveganj (GARP), na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pa magistrski naziv.
 

Matej Falatov


Član uprave, odgovoren za poslovanje z gospodarskimi družbami

 
Diplomant Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je tudi magistriral iz vodenja in organizacije podjetij s specializacijo na upravljanju banke, ima Matej Falatov več kot 25 let izkušenj v bančništvu. V tem času je zasedal različne vodilne položaje na področju poslovanja z gospodarskimi družbami in v upravnih odborih več bank. Zasedal je položaj predsednika uprave Addiko banke, kjer je bil odgovoren za vse bančne in lizinške posle v Sloveniji ter za izvedbo preoblikovanja banke v sodobno finančno ustanovo z učinkovitimi operativnimi procesi in dobrim upravljanjem tveganj.
 
Nova KBM