Nova KBM
 

Nadzorni svet | NKBM

Nadzorni svet deluje v sestavi: dr. Andrej Fatur, predsednik, Manfred Puffer, namestnik predsednika, Michele Rabá, član, Gernot Lohr, član, Andrea Moneta, član, Alexander Saveliev, član.

NADZORNI SVET

Nadzorni svet deluje v sestavi: dr. Andrej Fatur, predsednik,  Andrzej Klesyk, namestnik predsednika, in člani: Manfred Puffer, Michele Rabá, Andrea Moneta, Alexander Saveliev in Borut Jamnik.
Dr. Andrej Fatur
Predsednik

Po izobrazbi je doktor pravnih znanosti in ima dolgoletne delovne izkušnje v domačem in mednarodnem okolju. Je odvetnik za gospodarsko pravo. V preteklosti je opravljal funkcijo člana nadzornega sveta Nove KBM ter člana revizijske komisije nadzornega sveta in komisije nadzornega sveta za tveganja. Bil je tudi pravni svetovalec v Banki Slovenije s področja bančnega poslovanja in bančne regulative.
 
Andrzej Klesyk
Namestnik predsednika

Je visoko usposobljen strokovnjak na področju finančnih storitev. Od leta 2016 opravlja funkcijo svetovalca (senior advisor), predvsem na področju financiranja družb, uvrščenih na borzi, svetovanja vlagateljev in bankam ter svetovanja mednarodnim družbam, glede njihove strategije poslovanja v Evropi. Od leta 2007 do leta 2015 je bil glavni izvršni direktor družbe PZU SA. Pod njegovim vodstvom je PZU postal poznan kot eden največjih in najuspešnejših primerov javne prodaje delnic zasebnega podjetja v srednji in vzhodni Evropi.
 
Manfred Puffer
Član

Ima več kot 30-letne delovne izkušnje na področju bančništva in zavarovalništva. Od leta 2008 je dejaven v okviru družbe Apollo Global Management LLC (Operating Partner), kjer se posveča predvsem evropskemu bančnemu sektorju. Strokovne izkušnje je pridobival z opravljanjem nadzorne funkcije v različnih družbah v Evropi in ZDA, predvsem v družbah na področju bančništva in zavarovalništva.
 
Michele Rabà
Član


Je partner v družbi Apollo in je v preteklosti sodeloval v številnih naložbah zasebnega kapitala kot npr. Gala Coral, Braas Monier, Watches of Switzerland, NKBM, Oldenburgische Landesbank in Gamenet. Trenutno opravlja funkcijo člana nadzornega sveta v družbah Gamenet, NKBM in Summit Leasing Slovenija, v preteklosti pa je opravljal funkcijo člana uprave v družbi Watches of Switzerland ter KBS banki.

Pred prihodom v Apollo je bil zaposlen v sektorju za investicijsko bančništvo v finančni instituciji Goldman Sachs International (Financial Institutions Group) v Londonu. Michele Rabà je diplomant Univerze Bocconi, kjer je pridobil diplomo s področja finančnih institucij in finančnih trgov ter magisterij s področja financ.

 
Aleksander Saveliev
Član

V okviru EBRD opravlja funkcijo direktorja področja finančnih oziroma bančnih institucij (Financial Institutions Banking Group). V zadnjih 15 letih je znanje in izkušnje pridobival z opravljanjem različnih nadzornih funkcij ter z opravljanjem različnih gospodarskih in izvršnih funkcij, predvsem na finančnem področju. Kot predstavnik EBRD je opravljal funkcije člana v nadzornih svetih v različnih bankah. Bančne izkušnje je pridobival tudi kot član uprave ProCreditBank v Srbiji.
 
Andrea Moneta
Član

Je predsednik upravnega odbora družbe Amissima, zavarovalne družbe sklada Apollo Global Management. Izkušnje z opravljanjem nadzorne funkcije je pridobival z delovanjem v nadzornih organih različnih družb v Evropi, predvsem na področju bančništva in zavarovalništva. Z vodenjem več finančnih institucij v Evropi je pridobil bogate vodstvene izkušnje. Andrea Moneta je zaključil podiplomski študij s področja upravljanja tveganj in finančnih trgov.
 
Borut Jamnik
Član

Je strokovnjak z več kot 20 letnimi bogatimi izkušnjami v gospodarstvu in na področju korporativnega upravljanja. V tem času je opravljal številne izvršne in ne-izvršne funkcije v bančništvu, zavarovalništvu ter širšem finančnem sektorju. Od leta 2011 vodi upravo Modre zavarovalnice. Kot predsednik uprave je odgovoren za področja upravljanja premoženja, skladnosti poslovanja, planiranja, kontrolinga, strateškega komuniciranja ter pravnih in kadrovskih zadev.