Nova KBM

Nadzorni svet | NKBM

Nadzorni svet deluje v sestavi: dr. Andrej Fatur, predsednik, Manfred Puffer, namestnik predsednika, Michele Rabá, član, Gernot Lohr, član, Andrea Moneta, član, Alexander Saveliev, član.

Začnite tipkati, kar iščete

NADZORNI SVET

Nadzorni svet deluje v sestavi: Imre Bertalan, Andrej Fatur, Marko Košak, Tünde Barabás, Tamás Bernáth, Sándor István Pataki in Dorothea Nikolaeva Nikolova-Iltcheva.
Imre Bertalan
Predsednik
 
 
 
Andrej Fatur
Namestnik predsednika
 
 
 
Marko Košak
Član
 
 
 
Tünde Barabás
Članica

 

 
Tamás Bernáth
Član
 
 
Sándor István Pataki
Član
 
 
Dorothea Nikolaeva Nikolova-Iltcheva
Članica