Nova KBM
 

Nadzorni svet | NKBM

Nadzorni svet deluje v sestavi: dr. Andrej Fatur, predsednik, Manfred Puffer, namestnik predsednika, Michele Rabá, član, Gernot Lohr, član, Andrea Moneta, član, Alexander Saveliev, član.

NADZORNI SVET

Nadzorni svet deluje v sestavi: dr. Andrej Fatur, predsednik,  Andrzej Klesyk, namestnik predsednika, in člani: Manfred Puffer, Michele Rabá, Andrea Moneta in Kristina Žagar.
Dr. Andrej Fatur
Predsednik
 
Po izobrazbi je doktor pravnih znanosti in ima dolgoletne delovne izkušnje v domačem in mednarodnem okolju. Je odvetnik za gospodarsko pravo. V preteklosti je opravljal funkcijo člana nadzornega sveta Nove KBM ter člana revizijske komisije nadzornega sveta in komisije nadzornega sveta za tveganja. Bil je tudi pravni svetovalec v Banki Slovenije s področja bančnega poslovanja in bančne regulative.
 
Andrzej Klesyk
Namestnik predsednika
 
Je visoko usposobljen strokovnjak na področju finančnih storitev. Od leta 2016 opravlja funkcijo svetovalca (senior advisor), predvsem na področju financiranja družb, uvrščenih na borzi, svetovanja vlagateljev in bankam ter svetovanja mednarodnim družbam, glede njihove strategije poslovanja v Evropi. Od leta 2007 do leta 2015 je bil glavni izvršni direktor družbe PZU SA. Pod njegovim vodstvom je PZU postal poznan kot eden največjih in najuspešnejših primerov javne prodaje delnic zasebnega podjetja v srednji in vzhodni Evropi.
 
Manfred Puffer
Član
 
Ima več kot 30-letne delovne izkušnje na področju bančništva in zavarovalništva. Od leta 2008 je dejaven v okviru družbe Apollo Global Management LLC (Operating Partner), kjer se posveča predvsem evropskemu bančnemu sektorju. Strokovne izkušnje je pridobival z opravljanjem nadzorne funkcije v različnih družbah v Evropi in ZDA, predvsem v družbah na področju bančništva in zavarovalništva.
 
Michele Rabà
Član


Je partner v družbi Apollo in je v preteklosti sodeloval v številnih naložbah zasebnega kapitala kot npr. Gala Coral, Braas Monier, Watches of Switzerland, NKBM, Oldenburgische Landesbank in Gamenet. Trenutno opravlja funkcijo člana nadzornega sveta v družbah Gamenet, NKBM in Summit Leasing Slovenija, v preteklosti pa je opravljal funkcijo člana uprave v družbi Watches of Switzerland ter KBS banki.

Pred prihodom v Apollo je bil zaposlen v sektorju za investicijsko bančništvo v finančni instituciji Goldman Sachs International (Financial Institutions Group) v Londonu. Michele Rabà je diplomant Univerze Bocconi, kjer je pridobil diplomo s področja finančnih institucij in finančnih trgov ter magisterij s področja financ.

 
Kristina Žagar
Članica
 
Gospa Žagar v okviru EBRD opravlja funkcijo pomočnice direktorja področja finančnih institucij, bank držav članic in strukturiranih financ (Senior Banker). Ima 15-letne izkušnje na področju bančništva; svoje znanje in izkušnje je pridobivala z opravljanjem različnih funkcij v okviru EBRD, pred tem pa pri Merrill Lynch International v Londonu. Svojo poklicno kariero je začela na Raiffeisenbank v Zagrebu.
 
Andrea Moneta
Član
 
Je predsednik upravnega odbora družbe Amissima, zavarovalne družbe sklada Apollo Global Management. Izkušnje z opravljanjem nadzorne funkcije je pridobival z delovanjem v nadzornih organih različnih družb v Evropi, predvsem na področju bančništva in zavarovalništva. Z vodenjem več finančnih institucij v Evropi je pridobil bogate vodstvene izkušnje. Andrea Moneta je zaključil podiplomski študij s področja upravljanja tveganj in finančnih trgov.