Nova KBM

Trajnostni odnosi upravljanja   | NKBM

Zavezo k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju razumemo kot najvišjo stopnjo odgovornosti do vseh deležnikov na vseh ravneh poslovanja. Takšno upravljanje temelji na naših politikah in strateških dokumentih, ki se prenašajo skozi izvedbene aktivn.

Začnite tipkati, kar iščete

TRAJNOSTNI ODNOSI UPRAVLJANJA

Zavezo k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju razumemo kot najvišjo stopnjo odgovornosti do vseh deležnikov na vseh ravneh poslovanja. Takšno upravljanje temelji na naših politikah in strateških dokumentih, ki se prenašajo skozi izvedbene aktivnosti.

 

Nova KBM

Kodeks ravnanja

Kodeks ravnanja je najvišji akt banke in hkrati temeljni dokument pozitivne korporativne kulture, ki je vsem zaposlenim v pomoč pri presoji in odločitvah pri vsakodnevnem delu. S pozitivno korporativno kulturo gradimo in krepimo zaupanje strank, poslovnih partnerjev, lastnikov in vseh drugim deležnikov, s katerimi naša banka sodeluje.

KODEKS RAVNANJA

 
Nova KBM

Načrt odzivanja

Upravljanje neprekinjenega poslovanja v banki zagotavlja podporo za pravočasno okrevanje oziroma ohranjanje izvajanja ključnih poslovnih procesov v primeru izrednih dogodkov. Za zagotavljanje odpornosti politika neprekinjenega poslovanja banke predpisuje letne izvedbe analize vpliva na poslovanje, preglede in dopolnitve načrtov neprekinjenega poslovanja ter njihovo testiranje.

 

 
Nova KBM

Obvladovanje tveganj

Prevzemanje tveganja na transparenten in odgovoren način ter doseganje najvišje skladnosti s standardi obvladovanja tveganj je osnovno vodilo na področju tveganj. Zavedanje, kako pomembno je upravljanje tveganj pri poslovanju, se prenaša tudi na trajnostne odnose do socialnega okolja in različnih deležnikov.