Nova KBM

Sponzorstva in donacije | NKBM

Sodelovanja na področju sponzorstev in donacij so pomemben steber banke, ki sledi strategiji družbene odgovornosti. Banka bo še naprej podpirala družbo in prispevala k višji kakovosti življenja ter razvoja tako lokalnega okolja.

Začnite tipkati, kar iščete

SPONZORSTVA IN DONACIJE

Sodelovanja na področju sponzorstev in donacij so pomemben steber banke, ki sledi strategiji družbene odgovornosti. Nova KBM aktivno podpira in prispeva k višji kakovosti življenja ter razvoja tako lokalnega kot tudi nacionalnega okolja.  V okviru sponzorstev, donacij in drugih partnerstev si banka prizadeva v čim večji meri vključevati aktivnosti, ki so usmerjene v cilje ESG, kot so varovanje okolja, korporativna prostovoljnost, dobrodelnost.

Sredstva za sponzorstva in donacije banka podeljuje na osnovi strateških usmeritev in na podlagi začrtane politike ter letnega plana. Sponzorstva usmerja v tiste projekte, dejavnosti ali aktivnosti, ki podpirajo njene poslovne cilje.

Banka s svojo aktivno vlogo podpira projekte, posameznike, neprofitne organizacije, društva, zavode in klube na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarnih projektov ter drugih družbeno koristnih dejavnosti.

Sponzorirane projekte nadgrajuje s partnerskim sodelovanjem in spodbujanjem k trajnostno naravnanemu delovanju.

 

Trenutno ni razpisa za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev. Nov razpis za leto 2025 bo objavljen predvidoma konec novembra 2024.

Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na e-naslov sponzorstva.donacije@nkbm.si.

 

 
Nova KBM

ŠPORT

 

Banka je generalni pokrovitelj številnih športnih klubov, dogodkov ter tekmovanj, med drugim Nogometnega kluba Maribor, Odbojkarskega kluba Nove KBM Branik, Slovenske košarkarske zveze, Teniške zveze Slovenije, Nogometnega kluba Bravo ...

V skrbi za zdravje in ustrezen odnos do športa banka podpira delovanje bančnega športnega društva, Ljubljanski maraton ter mnoge tekaške prireditve po vsej Sloveniji.

Ambasador Nove KBM in hkrati promotor zdravega načina življenja med zaposlenimi in širše je že tretje leto tudi vrhunski kolesar Primož Roglič.
 

 

 

KULTURABanka je dolgoletna generalna pokroviteljica Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Festivala Lent in Festivala Ljubljana, Otroškega muzeja v Muzeju novejše zgodovine Celje in nekaterih drugih institucij ter dogodkov s področja umetnosti in kulture.
 

 
Nova KBM

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNI RAZVOJ

 

Vsako leto podpremo številne kakovostne strokovne konference in izobraževanja. Tudi zaposleni v banki se zavedajo svoje odgovornosti, da kot strokovnjaki sodelujejo pri izmenjavi znanj, izkušenj in dobrih praks, zato  v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Ljubljana že več let organiziramo Jesensko bančno šolo, kjer imajo študentje možnost sodelovati pri reševanju bančnih izzivov.

Mnogi bančni delavci in delavke se povezujejo z izobraževalnimi institucijami kot predavatelji in mentorji pri pripravi seminarskih, diplomskih ter magistrskih nalog. Sodelujejo tudi v odborih in vodstvih različnih strokovnih organizacij ter se aktivno vključujejo v strokovne projekte.
 

 

DOBRODELNOST


V Nova KBM se pogosto pridružimo humanitarnim akcijam. Dobrodelne aktivnosti pa razvijamo tudi sami, v obliki korporativnega prostovoljstva. V letu 2023 smo skupaj z SKB in Madžarsko OTP banko prispevali 2.200.000 € donacije ob poplavah, ki so prizadele Slovenijo. Prejemniki donacije so bili Gasilska zveza, Gorska reševalna zveza in Rdeči križ Slovenije.  

Skupaj s Primožem Rogličem in njegovo fundacijo smo tudi v letu 2023 organizirali dobrodelni dogodek Zlati krog, na katerem smo zbirali sredstva za mlade športnike, ki prihajajo iz ekonomsko šibkejših okolij.