Nova KBM
 

Sponzorstva in donacije | NKBM

Sodelovanja na področju sponzorstev in donacij so pomemben steber banke, ki sledi strategiji družbene odgovornosti. Banka bo še naprej podpirala družbo in prispevala k višji kakovosti življenja ter razvoja tako lokalnega okolja.

SPONZORSTVA IN DONACIJE

Sodelovanja na področju sponzorstev in donacij so pomemben steber banke, ki sledi strategiji družbene odgovornosti. Nova KBM bo še naprej aktivno podpirala družbo in prispevala k višji kakovosti življenja ter razvoja tako lokalnega okolja kot tudi okolja na nacionalni ravni.

Nova KBM s svojo dolgoletno tradicijo delovanja in vpetosti v lokalno okolje tesno sodeluje z lokalnimi skupnostmi.
 

Sredstva za sponzorstva in donacije banka podeljuje na osnovi strateških usmeritev in na podlagi začrtane politike ter letnega plana. Sponzorstva usmerja v tiste projekte, dejavnosti ali aktivnosti, ki podpirajo njene poslovne cilje.
 

Banka s svojo aktivno vlogo podpira projekte, posameznike, neprofitne organizacije, društva, zavode in klube na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarnih projektov ter drugih družbeno koristnih dejavnosti. Sponzorirane projekte nadgrajuje s partnerskim sodelovanjem in spodbujanjem k trajnostno naravnanemu delovanju.

 

Trenutno ni razpisa za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev. Nov razpis za leto 2023 bo objavljen predvidoma konec novembra 2022.

 

Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov sponzorstva.donacije@nkbm.si.

 
nova kbm teče sponzorstva

ŠPORT

 

Banka je generalni pokrovitelj številnih športnih klubov, dogodkov ter tekmovanj, in sicer Nogometnega kluba Maribor, Odbojkarskega kluba Nove KBM Branik, Košarkarske zveze Slovenije, Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, Nogometnega kluba Bravo in drugih.

V skrbi za zdravje in ustrezen odnos do športa banka podpira delovanje bančnega športnega društva, Ljubljanski maraton ter ostale tekaške prireditve po Sloveniji.

V Letu 2021 je Nova KBM postala ponosni sponzor vrhunskega kolesarja Primoža Rogliča, ki je skupaj s svojo ženo Loro tudi postal obraz banke.

 

 

KULTURA

 

Banka je dolgoletna generalna pokroviteljica Slovenskega narodnega gledališča Maribor in Glasbenega društva Nova. Je tudi pokroviteljica Festivala Lent, Festivala Ljubljana in nekaterih drugih institucij ter dogodkov s področja umetnosti in kulture. V banki uspešno ustvarja tudi ženski pevski zbor Nove KBM, ki ga banka podpira že od samega začetka.

 
Nova KBM

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNI RAZVOJ

 

Vsako leto podpremo nekaj kakovostnih strokovnih konferenc in izobraževanj. Tudi zaposleni v banki se zavedajo svoje odgovornosti, da kot strokovnjaki sodelujejo pri izmenjavi znanj, izkušenj in dobrih praks ter tako prispevajo k izgradnji učinkovitega izobraževalnega okolja in kakovostnih kadrov.

Mnogi bančni delavci in delavke se povezujejo z izobraževalnimi institucijami kot predavatelji in mentorji pri pripravi seminarskih, diplomskih ter magistrskih nalog. Sodelujejo tudi v odborih in vodstvih različnih strokovnih organizacij ter se aktivno vključujejo v strokovne projekte.

 

DOBRODELNOST


Nova KBM se pogosto pridruži humanitarnim akcijam, dobrodelne aktivnosti pa razvija tudi sama. Banka je tako v letu 2021 podprla združenje Europa Donna pri dobrodelnem teku Race for the cure in Zavod Vozim v projektih za prometno varnost in zmanjševanje števila prometnih nesreč. Banka se je prav tako pridružila Verigi dobrih ljudi in božični obdaritvi otrok iz socialno ogroženih družin, starejših in posameznikov v stiski.