Nova KBM
 

Sponzorstva in donacije | NKBM

Banka projekte odgovorno razporeja na podlagi začrtane politike, letnega plana, v manjši meri pa tudi na podlagi medletnih pobud in priložnosti.

SPONZORSTVA IN DONACIJE

Sponzorski in donatorski projekti sledijo identiteti banke in njeni strategiji družbene odgovornosti. Banka kljub spremembi lastništva ostaja aktiven podpornik družbene odgovornosti ter prispeva k višji kakovosti življenja in razvoja tako lokalnega okolja kot okolja na nacionalni ravni.
Nova KBM s svojo dolgoletno tradicijo delovanja in vpetosti v lokalno okolje tesno sodeluje z lokalnimi skupnostmi.

Sredstva za sponzorstva in donacije podeljuje na osnovi strateških usmeritev in na podlagi začrtane politike in letnega plana. Sponzorstva usmerjamo v tiste projekte, dejavnosti ali aktivnosti, ki podpirajo naše poslovne cilje.

Sponzorski in donatorski projekti sledijo identiteti banke in njeni strategiji družbene odgovornosti. Banka kljub spremembi lastništva ostaja aktiven podpornik družbene odgovornosti ter prispeva k višji kakovosti življenja in razvoja tako lokalnega okolja kot okolja na nacionalni ravni.

Banka s svojo aktivno vlogo podpira projekte, posameznike, neprofitne organizacije, društva, zavode in klube na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarnih projektov ter drugih družbeno koristnih dejavnosti. Sponzorirane projekte nadgrajuje s partnerskim sodelovanjem in spodbujanjem k trajnostno naravnanemu delovanju.
 
Trenutno ni razpisa za dodeljevanje sponzorskih ali donatorskih sredstev. Nov razpis za leto 2021 bo objavljen predvidoma v mesecu novembru 2020.


Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov: sponzorstva.donacije@nkbm.si

 
 
Nova KBM

ŠPORT


Banka je že vrsto let generalni pokrovitelj številnih športnih klubov, dogodkov in tekmovanj: Nogometnega kluba Maribor, Odbojkarskega kluba Nove KBM Branik, Košarkarske zveze Slovenije, Rokometnega kluba Maribor Branik, Ljubljanskega maratona in drugih.

V skrbi za zdravje in ustrezen odnos do športa banka podpira delovanje bančnega športnega društva.
 

KULTURA

Banka je dolgoletna generalna pokroviteljica Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici, Glasbenega društva Nova. Je tudi pokroviteljica Festivala Ljubljana, Festivala Lent in nekaterih drugih institucij ter dogodkov s področja umetnosti in kulture. V banki uspešno ustvarja tudi ženski pevski zbor Nove KBM, ki ga banka podpira že od samega začetka.


NAŠ FESTIVAL LENT
 
Nova KBM

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNI RAZVOJ


Vsako leto podpremo nekaj kakovostnih strokovnih konferenc in izobraževanja. Tudi zaposleni v banki se zavedajo svoje odgovornosti, da kot strokovnjaki sodelujejo pri izmenjavi znanj, izkušenj in dobrih praks ter tako prispevajo k izgradnji učinkovitega izobraževalnega okolja in kakovostnih kadrov.

Mnogi bančni delavci in delavke se povezujejo z izobraževalnimi institucijami kot predavatelji in mentorji pri pripravi seminarskih, diplomskih ter magistrskih nalog. Sodelujejo tudi v odborih in vodstvih različnih strokovnih organizacij in se aktivno vključujejo v strokovne projekte.
 

DOBRODELNOST


Banka se pogosto pridruži humanitarnim akcijam, dobrodelne aktivnosti pa razvija tudi sama. Banka je finančno podprla tudi vseslovenski projekt botrstvo za pomoč socialno ogroženim družinam. V skladu s vlogo družbene odgovornosti pa je dodatno podprla dejavnosti Dobrodelnega združenja koraki za korakce, Zavod Mirno morje, Društvo za zdravje srca in ožilja in druge.