Nova KBM
 

Sponzorstva in donacije | NKBM

Banka projekte odgovorno razporeja na podlagi začrtane politike, letnega plana, v manjši meri pa tudi na podlagi medletnih pobud in priložnosti.

SPONZORSTVA IN DONACIJE

Sodelovanja na področju sponzorstev in donacij so pomemben steber banke, ki sledi strategiji družbene odgovornosti. Nova KBM bo še naprej aktivno podpirala družbo in prispevala k višji kakovosti življenja ter razvoja tako lokalnega okolja okolja kot tudi okolja na nacionalni ravni.


Nova KBM s svojo dolgoletno tradicijo delovanja in vpetosti v lokalno okolje tesno sodeluje z lokalnimi skupnostmi.
 

Sredstva za sponzorstva in donacije banka podeljuje na osnovi strateških usmeritev in na podlagi začrtane politike ter letnega plana. Sponzorstva usmerja v tiste projekte, dejavnosti ali aktivnosti, ki podpirajo njene poslovne cilje.
 

Banka s svojo aktivno vlogo podpira projekte, posameznike, neprofitne organizacije, društva, zavode in klube na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarnih projektov ter drugih družbeno koristnih dejavnosti. Sponzorirane projekte nadgrajuje s partnerskim sodelovanjem in spodbujanjem k trajnostno naravnanemu delovanju.

 


Trenutno ni odprtega razpisa za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev. Nov razpis za leto 2022 bo objavljen predvidoma konec novembra 2021.
 

Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov sponzorstva.donacije@nkbm.si.

 

 

 
Nova KBM

ŠPORT

 

Banka je že vrsto let generalni pokrovitelj številnih športnih klubov, dogodkov in tekmovanj, in sicer Nogometnega kluba Maribor, Odbojkarskega kluba Nove KBM Branik, Košarkarske zveze Slovenije, Rokometnega kluba Maribor Branik, Ljubljanskega maratona in drugih.

V skrbi za zdravje in ustrezen odnos do športa banka podpira delovanje bančnega športnega društva.

 

KULTURA

 

Banka je dolgoletna generalna pokroviteljica Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici in Glasbenega društva Nova. Je tudi pokroviteljica Festivala Lent, Festivala Ljubljana in nekaterih drugih institucij ter dogodkov s področja umetnosti in kulture. V banki uspešno ustvarja tudi ženski pevski zbor Nove KBM, ki ga banka podpira že od samega začetka.

 
Nova KBM

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNI RAZVOJ

 

Vsako leto podpremo nekaj kakovostnih strokovnih konferenc in izobraževanja. Tudi zaposleni v banki se zavedajo svoje odgovornosti, da kot strokovnjaki sodelujejo pri izmenjavi znanj, izkušenj in dobrih praks ter tako prispevajo k izgradnji učinkovitega izobraževalnega okolja in kakovostnih kadrov.

Mnogi bančni delavci in delavke se povezujejo z izobraževalnimi institucijami kot predavatelji in mentorji pri pripravi seminarskih, diplomskih ter magistrskih nalog. Sodelujejo tudi v odborih in vodstvih različnih strokovnih organizacij ter se aktivno vključujejo v strokovne projekte.

 

DOBRODELNOST

 

Nova KBM se pogosto pridruži humanitarnim akcijam, dobrodelne aktivnosti pa razvija tudi sama. Banka je tako v letu 2020 finančno podprla Društvo Rdeči noski, priključila se je Verigi dobrih ljudi in v času epidemije s COVID-19 donirala tablične računalnike za otroke v času šolanja od doma ter podprla organizacijo priprave toplih otrokov za otroke iz socialno ogroženih družin.

Poleg tega je banka organizirala interni program za zaposlene Virtualna Olimpijada, v sklopu katere so se zaposleni vključili v dobrodelne aktivnosti. Pri tem so opravili več kot 216 dobrih del in k sodelovanju pritegnili še svoje družine, znance ter prijatelje.