Nova KBM
 

TRAJNOSTNI ODNOSI DO NARAVE | NKBM

Med strateškimi deležniki smo prepoznali tudi naravno okolje. Ker želimo kot storitvena družba tudi na tem področju ravnati trajnostno in družbeno odgovorno, spremljamo naše vplive na naravno okolje.

TRAJNOSTNI ODNOSI DO NARAVE

ENERGIJA

Upravljanje z energijo je obsežno področje, saj imamo geografsko razvejeno področje poslovanja. Med ključnimi področji našega energetskega upravljanja izpostavljamo učinkovito rabo energije in trajnostno mobilnost.

 

OKOLJU PRIJAZNO TISKANJE

Kot storitvena družba med primarnimi surovinami porabimo največ papirja, hkrati pa naša dejavnost zahteva precej tiskanja, zato s tem segmentom strateško upravljamo in skrbimo, da uporabljamo okolju bolj prijazne naprave in tonerje.

 
 

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Ključen element krožnega gospodarstva je ločevanje odpadnih surovin pri izvoru. Banka ločeno zbiranje odpadkov izvaja že vrsto let, kar je vezano na odloke posameznih občin in njihovih koncesionarjev. Nenevarni odpadki, ki se ločeno zbirajo in odvažajo, gredo 100% v reciklažo.

 
 

ODGOVORNO INVESTIRANJE

Kot investitorji smo sodelovali izdaji prve zelene obveznice, novem finančnem inštrumentu na Slovenskem, ki so ga razvili v družbi GEN-I.