Nova KBM

TRAJNOSTNI ODNOSI DO NARAVE | NKBM

Med strateškimi deležniki smo prepoznali tudi naravno okolje. Ker želimo kot storitvena družba tudi na tem področju ravnati trajnostno in družbeno odgovorno, spremljamo naše vplive na naravno okolje.

Začnite tipkati, kar iščete

TRAJNOSTNI ODNOSI DO NARAVE

 
Nova KBM

Energija

Naravno okolje je pomemben del upravljanja trajnostnega razvoja. Med pomembne vplive uvrščamo energetsko učinkovitost, skrbno uporabo omejenih virov surovin ter vse več pozornosti namenjamo razvoju odgovornega investiranja, s katerim investitorjem omogočamo uresničevanje zelenih projektov.

 
Nova KBM

Ogljični odtis

V banki spremljamo količino toplogrednih izpustov, povezanih z našim poslovanjem. Da bi znižali ogljični odtis, skrbimo za varčno porabo energije, naravnih virov in si prizadevamo za zmanjševanje toplogrednih izpustov na vseh področjih našega delovanja.

 
Nova KBM

Upravljanje z viri energije Upravljanje z energijo je obsežno področje, saj imamo geografsko razvejeno področje poslovanja. Med ključnimi področji našega energetskega upravljanja izpostavljamo učinkovito rabo energije in trajnostno mobilnost.

 

 
Nova KBM

Poraba vode

Voda je vir našega življenja in skrb za ohranjanje naravnih virov ni samo vrednota, temveč tudi način delovanja. Kjerkoli je mogoče, k pitju vode iz pipe spodbujamo zaposlene, partnerje in druge deležnike. Tako širimo zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi ter vodi v zmanjševanje plastične embalaže in manjšega ogljičnega odtisa.

 
Nova KBM

Varčna raba papirja 

V banki izvajamo različne ukrepe, projekte in pobude, s katerimi ustvarjamo prihranke pri tiskanju in drugi porabi papirja. V zadnjih letih smo uspešno uvedli brezpapirno poslovanje, e-obvestila za stranke, e-arhiviranje, e-interne akte in druge pobude. O ukrepih in pomenu varčne uporabe papirja zaposlene in stranke seznanjamo in ozaveščamo v okviru programa Klikni za okolje – tiskaj manj ter tako pozitivno vplivamo na njihov odnos do okolja. Z vsemi našimi aktivnostmi na letni ravni ohranimo več sto dreves.

 
Nova KBM

Ločeno zbiranje odpadkov


Ključni element krožnega gospodarstva je ločevanje odpadnih surovin pri izvoru. Banka ločeno zbiranje odpadkov izvaja že vrsto let, kar je vezano na odloke posameznih občin in njihovih koncesionarjev. Nenevarni odpadki, ki se ločeno zbirajo in odvažajo, gredo 100 % v reciklažo.
 

 

 
Nova KBM

Financiranje zelenih projektov

Nova KBM išče nove naložbene priložnosti na področju trajnostnega razvoja, zelenih tehnologij in okolju prijaznih projektov. Kot investitorji smo sodelovali pri izdaji prve zelene obveznice v Sloveniji, novem finančnem inštrumentu, ki so ga razvili v družbi GEN-I. Sodelujemo tudi s SID banko, kjer smo najeli dolgoročne vire, namenjene tudi financiranju razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje.