Nova KBM

Za stranke Nove KBM in SKB banke brezplačni dvigi gotovine na več kot 4700* OTP bankomatih v kar desetih državah | NKBM

Za stranke Nove KBM in SKB banke brezplačni dvigi gotovine na več kot 4700* OTP bankomatih v kar desetih državah

Začnite tipkati, kar iščete

Za stranke Nove KBM in SKB banke brezplačni dvigi gotovine na več kot 4700* OTP bankomatih v kar desetih državah

29 januar 2024
OBVESTILA
Odslej lahko stranke Nove KBM in SKB banke, obe članici Skupine OTP, z osebno debetno kartico Visa popolnoma brezplačno dvigujejo gotovino na bankomatih večine članic Skupine OTP. Poleg Slovenije je to zdaj mogoče tudi na Madžarskem, Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Romuniji, Bolgariji, Albaniji, Ukrajini in Moldaviji. Možnost brezplačnih dvigov gotovine v že desetih državah povečuje konkurenčno prednost za obe banki v Sloveniji in prinaša pomembno dodano vrednost in korist za naše stranke.
 
Potem ko je Nova KBM februarja lani postala članica Skupine OTP, se je začel postopek združevanja Nove KBM in SKB banke. Cilj njunega povezovanja je oblikovanje vodilne finančne institucije v državi, ki bo tako na področju poslovanja s prebivalstvom kot z gospodarskimi družbami zagotavljala visokokakovostne bančne storitve in produkte s še večjo dodano vrednostjo.

Že od marca 2023 lahko stranke Nove KBM in SKB banke z debetno in poslovno debetno kartico Visa brezplačno dvigujejo gotovino in preverjajo stanje na računih na okoli 450 bankomatih obeh bank v Sloveniji. Od 1. julija 2023 lahko z osebno debetno kartico Visa popolnoma brezplačno dvigujejo gotovino tudi na več kot 430 bankomatih OTP banke na Hrvaškem. Odslej je to mogoče še pri bankomatih večine bank, ki so članice Skupine OTP. Več o posameznih bankah, članicah Skupine OTP, je na voljo na povezavi OTP Group - Home.

To je še ena ugodnost, ki jo bodo občutile stranke obeh slovenskih članic Skupine OTP, obenem pa pomembna krepitev čezmejnega sodelovanja v tej uspešni mednarodni skupini, ki zagotavlja storitve za okoli 17 milijonov strank na 12 trgih v Srednji in Vzhodni Evropi.

* podatki na 30/09/2023


O Skupini OTP

Skupina OTP je ena najhitreje rastočih in vodilnih bančnih skupin v Srednji in Vzhodni Evropi z izjemno dobičkonosnostjo ter stabilnim kapitalskim in likvidnostnim položajem. Skupina se uvršča med 30 največjih bank v Evropi tako po tržni kapitalizaciji kot po dobičkonosnosti*, njena bilančna vsota pa presega 100 milijard EUR. Prisotna je v 12 državah Srednje in Vzhodne Evrope ter Srednje Azije. Z več kot 41.000 zaposlenimi zagotavlja univerzalne finančne storitve za 17 milijonov strank. Na podlagi evropskega bančnega stresnega testa za 2023 v koordinaciji Evropskega bančnega organa (EBA) je Skupina OTP, glede na znižanje količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) v triletnem stresnem scenariju, 4. najbolj odporna na stres med bančnimi skupinami v Evropi.

Kot najaktivnejši konsolidator v bančnem sektorju srednje- in vzhodnoevropske regije je Skupina OTP od leta 2000 uspešno pridobila in integrirala 23 bank. Skupina OTP ima sedež na Madžarskem in ima raznoliko in pregledno lastniško strukturo, na borzi v Budimpešti pa kotira od leta 1995.

* Bloomberg EMEA Banks Index


Več informacij: www.otpgroup.info