Nova KBM

Uspešno poslovanje Nove KBM v letu 2023 in nadaljevanje rasti v mednarodni Skupini OTP | NKBM

Uspešno poslovanje Nove KBM v letu 2023 in nadaljevanje rasti v mednarodni Skupini OTP

Začnite tipkati, kar iščete

Uspešno poslovanje Nove KBM v letu 2023 in nadaljevanje rasti v mednarodni Skupini OTP

14 marec 2024
OBVESTILA
Nova KBM je objavila Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM, d. d. za poslovno leto 2023. Podatki, predstavljeni v poročilu, kažejo, da je Nova KBM poslovala odlično in ponovno utrdila položaj najdostopnejše banke v Sloveniji. Poslovno leto je zaključila s čistim dobičkom v višini 189,3 milijona evrov, Skupina Nove KBM pa z dobičkom v višini 203,8 milijona evrov. Hkrati z letnim poročilom je bilo objavljeno tudi ESG-poročilo, ki predstavlja aktivnosti in dosežke banke z okoljskega, družbenega ter upravljavskega vidika.
 
V začetku leta 2023 je Skupina Nove KBM prešla v lastništvo Skupine OTP in postala njena 11. članica. Banka je s tem pridobila močnega strateškega lastnika. Od spremembe lastništva naprej se banka intenzivno pripravlja na združitev s SKB banko, ki je predvidena za leto 2024. Kljub spremembi lastništva je Nova KBM v letu 2023 še dodatno utrdila položaj najdostopnejše banke v državi, ki svojim strankam zagotavlja vrhunske in celovite finančne storitve, ki jih lahko v veliki meri opravljajo kjerkoli in kadarkoli.

Tako banka kot Skupina Nove KBM sta v letu 2023 poslovali dobičkonosno ter s tem zagotovili osnovo za dolgoročno vzdržnost in odpornost ter nadaljnje investicije v razvoj in družbeno odgovorno ravnanje. Doseženi donos na kapital po obdavčitvi je za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2023, znašal 19,79 % na ravni Skupine in 18,39 % na ravni banke. Ob spremembi lastništva v preteklem letu je bonitetna agencija Moody’s izboljšala dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM na oceno A3 in spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno. Bonitetna ocena banke je tako A3/P-2 (Moody’s) in BBB-/F3 (Fitch). Skupina je pri svojem poslovanju v celoti in na vseh področjih upoštevala zahteve regulatorjev.

Skupina Nove KBM je prav tako ohranila vlogo pomembnega primarnega vpisnika obveznic in menic Republike Slovenije, opravljala pa je tudi vlogo uradnega vzdrževalca likvidnosti za slovenske državne obveznice na trgu MTS Slovenija, ki je ena vodilnih platform za trgovanje z obveznicami v Evropski uniji. Junija 2023 je izdala in uspešno zaključila prodajo obveznic v višini 400 milijonov evrov s triletno ročnostjo z možnostjo odpoklica po dveh letih.

Skupina Nove KBM je izvajala tudi ESG-strategijo, ki se osredotoča na večjo vzdržnost za okrepitev konkurenčnosti in privlačnosti. S strategijo si Skupina prizadeva sistematično upravljati okoljske in družbene vidike ter skrbeti za visoke standarde korporativnega upravljanja, s čimer postavlja najboljše zglede. Ker bodo imele finančne institucije nedvomno ključno vlogo pri financiranju prehoda na nizkoogljično in bolj trajnostno gospodarstvo, je banka v letu 2023 sprejela t. i. Green Loan Framework, ki je program Skupine OTP na tem področju. Nova KBM je v preteklem letu elektriko pridobivala izključno iz obnovljivih virov, prav tako pa je dodatno elektrificirala svoj vozni park. Med večjimi družbeno odgovornimi akcijami se banka ponaša z rekordno donacijo v vrednosti 2,2 milijona evrov, ki jo je skupaj s SKB banko in madžarsko OTP banko namenila prvim posredovalcem po poplavah avgusta 2023. Donatorska sredstva so bila namenjena Gasilski zvezi Slovenije, Gorski reševalni zvezi Slovenije in Redečemu križu Slovenije.

Več aktivnosti in zastavljeno nadaljnjo ESG pot lahko najdete na povezavi: ESG poročila.

Uspešnost poslovanja in širša korporativna odgovornost Skupine Nove KBM se odraža tudi v raziskavah in prejetih nagradah na različnih poslovnih področjih. Banka je že četrto leto zapored prejela naziv Superbrands, ki jo uvršča med 1 % najuspešnejših blagovnih znamk v Sloveniji, spletna in mobilna banka Nove KBM sta bili po raziskavi neodvisne raziskovalne agencije E-laborat že četrto leto zapored razglašeni kot najboljši, prejela je tudi priznanje odličnosti Euromoney, kot najboljša slovenska banka, že drugič zapored je uspešno pridobila certifikat Green Star, ki jo uvršča med zelene voditelje in ga izdaja CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo, ob tem pa je že četrtič zapored prejela tudi nagrado Horus za strateško celovitost, ki jo podeljuje IRDO - Inštitut ta razvoj družbene odgovornosti.

V drugi polovici leta 2024 bo sledil še en pomemben mejnik v več kot 160-letni tradiciji Nove KBM, in sicer pravna in operativna združitev s SKB banko, ki je prav tako članica Skupine OTP. Obe banki že od leta 2023 sodelujeta pri različnih skupnih projektih, kot je prej omenjena donacija in skupna mreža bankomatov. Od začetka letošnjega leta pa lahko stranke Nove KBM in SKB banke z osebno debetno kartico Visa popolnoma brezplačno dvigujejo gotovino tudi na bankomatih večine članic Skupine OTP. Poleg Slovenije je ta ugodnost mogoča še na Madžarskem, Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Romuniji, Bolgariji, Albaniji, Ukrajini in Moldaviji. Možnost brezplačnih dvigov gotovine v že desetih državah povečuje konkurenčno prednost za obe banki v Sloveniji in prinaša pomembno dodano vrednost in korist za naše stranke.

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM je ob objavi poročil dejal: ”Naši poslovni rezultati dokazujejo, da je bilo poslovno leto 2023 za Novo KBM odlično. S svojimi novimi strateškimi lastniki, Skupino OTP, smo nadaljevali trend uspešnega poslovanja in osredotočenosti na rast in vzdržno dobičkonosnost ter odličnost pri poslovanju s strankami, kar dokazuje vedno večje število zadovoljnih uporabnikov naših storitev. Ponovno smo med prejemniki številnih nagrad in certifikatov, ki dokazujejo našo nenehno rast in inovativni razvoj. Skupaj z lastnikom smo ustvarili trdne temelje za nadaljnjo rast in združitev s SKB banko, ki je pred nami. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti predvsem svojim sodelavcem za zavzeto delo skozi čas sprememb, strankam in partnerjem pa za njihovo zaupanje ter sodelovanje. Z zaupanjem zrem v prihodnost, ki jo bodo zaznamovale še boljše storitve za stranke, rast in družbena odgovornost.”
 
Skupina OTP je v letu 2023 dosegla prilagojeni konsolidirani dobiček v višini 2,6 milijarde evrov, kar je za 74 % več v primerjavi z letom 2022. Na višji rezultat je vplivala predvsem rast neto bančnih prihodkov (tako čistih obrestnih prihodkov kot tudi čistih neobrestnih prihodkov) in nižji stroški tveganj kot v enakem obdobju lani. Donos na kapital na osnovi prilagojenega dobička je znašal 27,7 % (+9,0 odstotne točke v primerjavi z lani), kapitalska ustreznost pa je znašala 18,9 %.

Letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM, d. d. ter ESG-poročilo sta dostopni na povezavi Finančna poročila in dokumenti.