Nova KBM
 

Revidirano letno poročilo 2017 Skupina Nove KBM in Nova KBM v letu 2017 povečali dobiček | NKBM

Skupina Nove KBM je, kot izkazuje revidirano letno poročilo 2017, lansko poslovno leto sklenila z 48,3 milijona € čistega dobička. Nova KBM pa je imela 45,8 milijona € dobička.

Revidirano letno poročilo 2017: Skupina Nove KBM in Nova KBM v letu 2017 povečali dobiček

10 april 2018
OBVESTILA
Skupina Nove KBM je, kot izkazuje revidirano letno poročilo 2017, lansko poslovno leto sklenila z 48,3 milijona EUR čistega dobička. Nova KBM pa je imela 45,8 milijona EUR dobička. Doseženi donos na kapital je ob koncu leta 2017 znašal 6,84 % na ravni banke in 7,05 % na ravni Skupine. Količnik kapitalske ustreznosti ostaja visok in je za banko znašal 19,76 %, za Skupino pa 20,17 %. Povečala se je tudi bilančna vsota, ta pri Skupini Nova KBM znaša 4,93 milijarde EUR.
 

Nova KBM je v letu 2017 oblikovala nov strateški načrt za obdobje od leta 2017 do 2020, ki določa ambiciozno vizijo, da Nova KBM do leta 2020 postane najboljša banka v Sloveniji. Pri tem se osredotoča na pet strateških stebrov: odličnost v poslovanju s strankami, rast in dobičkonosnost, učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti, operativna učinkovitost ter organizacijska kultura in razvoj zaposlenih. Ena pomembnejših strateških osredotočenosti Nove KBM v letu 2017 je bila preoblikovanje produktnega portfelja. Banka je uvedla nove pakete za prebivalstvo, nadgradila mobilno banko ter oblikovala ponudbo storitev za zahtevnejše stranke (Premium) in za stranke, zaposlene v partnerskih podjetjih (Banka na delu). S proaktivno vlogo na terenu, krepitvijo svetovalne vloge in nadgrajenim produktnim portfeljem (novi paketi, cash management …) je Nova KBM povečala tržni delež na področju poslovanja z gospodarskimi družbami. S kreditno aktivnostjo in sodelovanjem v več konzorcijih je izkazala pomemben prispevek k podpori in razvoju slovenskega gospodarstva.

 

 Poleg osnovnega bančnega poslovanja in aktivnosti za povečevanje prihodkov se je Nova KBM v preteklem letu osredotočala na gospodarno ravnanje in optimizacijo na vseh ravneh poslovanja. Tako Skupina kot banka sta v primerjavi z letom prej povečali dobiček, in sicer Skupina za 58 %, banka pa za 39 %. Banka še naprej zmanjšuje bruto in neto nedonosne terjatve. Učinek teh ukrepov je pozitivno vplival na poslovni rezultat banke.

 

S ciljem izboljšanja kakovosti storitev so bile opravljene spremembe v organizacijski strukturi banke in mreži poslovalnic. Banka je v letu 2017 združila poslovanje nekaterih poslovalnic, hkrati pa je nadaljevala uvajanje posebnih bančnih okenc v več enotah Pošte Slovenije in skrbno preučevala možnosti za odpiranje novih poslovalnic. Nova KBM je bila banka z najbolj razvejano poslovno mrežo, ob koncu leta 2017 je imela 60 poslovalnic, storitve pa je v sodelovanju s strateškim partnerjem Pošto Slovenije ponujala tudi na skoraj 500 poštah po vsej Sloveniji.

 

Potem ko se je v letu 2016 in 2017 Nova KBM združila z nekdanjima KBS banko d.d. in PBS d.d., je bil z nakupom družbe Summit Leasing Slovenija d.o.o., ene vodilnih lizinških družb v Sloveniji, septembra lani narejen še en pomemben korak pri razširitvi nabora storitev Nove KBM: ta namreč banki omogoča nadaljnje izboljšanje ponudbe potrošniškega financiranja.

 

Dr. Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta, je ob izidu revidiranega letnega poročila za leto 2017 povedal: »V preteklem letu je Nova KBM uspešno izpolnjevala strateški razvojni načrt, ki ga podpirajo tudi lastniki banke, ki z upravo in zaposlenimi delijo iste cilje na področju izboljšanja poslovanja in operativne učinkovitosti. Da je banka na dobri poti k uresničevanju vizije, potrjuje ponovno dobičkonosno poslovanje in krepitev njene aktivne vloge na slovenskem bančnem trgu.«

 

»Dobri poslovni rezultati Nove KBM so nedvomno plod zavzetega dela sodelavk in sodelavcev, s čimer postopno uresničujemo ambiciozno poslovno strategijo. V letu 2017 smo uvedli kar nekaj izboljšav in posodobitev, med drugim paket Komplet in Premium, letos pa še kredit Naprej,. Stranke so te in druge izboljšave dobro sprejele in prepoznavajo njihovo dodano vrednost, kar kažejo tudi rezultati raziskav zadovoljstva. Odličnost poslovanja s strankami je za nas zelo pomembna in bo tudi v prihodnje ključna usmeritev banke pri izpolnjevanju naše strategije,« je poslovanje banke komentiral John Denhof, predsednik uprave.

 

Zvišanje bonitetnih ocen

 

Pozitivne spremembe v poslovnem okolju in boljše poslovanje Nove KBM so odsevali tudi v izboljšanih ocenah bonitetnih agencij. V lanskem poslovnem letu sta tako Moody‘s Investors Service kot Fitch Ratings zvišala svoji oceni. Ob koncu leta 2017 je bonitetna agencija Moody's Novi KBM namenila oceno Ba2, agencija Fitch pa BB.

 
 
 
NKBM_Letno porocilo_2017.pdf (pdf, 13.969,37 kb)
Morda vas zanima tudi...
18 maj OBVESTILA Nova KBM obvladovanje tveganj s področja preprečevanja pranja denarja postavlja kot prioriteto Nova KBM je pod novim vodstvom obvladovanje tveganj postavila kot prioriteto z zelo jasnim poudarkom na spoštovanju zakonodaje in predpisov s področja preprečevanja pranja denarja. Zato se je ob prihodu novega lastnika zavezala načelu KYC (Know your customer) oziroma »Poznavanje strank«, ki ga tudi dosledno izvaja tako na obstoječih strankah kot pri sprejemu novih strank. Kot posledico te odločitve smo lani sprejeli novo Politiko sprejemljivosti strank (CAP-Client acceptance policy). Novinarska konferenca pred polfinalom lige Nove KBM – 1. Slovenske košarkarske lige 8 maj OBVESTILA Novinarska konferenca pred polfinalom lige Nove KBM – 1. Slovenske košarkarske lige V Poslovalnici Nove KBM – Ljubljana Center, je danes potekala novinarska konferenca pred začetkom polfinala Lige Nova KBM, na kateri so glavni trenerji vseh štirih klubov, ki se jim je uspelo uvrstiti v končnico državnega prvenstva, predstavili cilje pred zaključkom sezone. 23 mar OBVESTILA Nova KBM uvaja spremembe v upravi banke in nadaljuje uresničevanje poslovne strategije V Novi KBM bo v aprilu prišlo do nekaterih upravljalskih sprememb, s katerimi banka nadaljuje uresničevanje svoje poslovne strategije. Za novega člana uprave banke je nadzorni svet imenoval Mateja Falatova, ki bo po pridobitvi regulatornih dovoljenj odgovoren za področje poslovanja z gospodarskimi družbami. Nova KBM je pomemben partner mnogih gospodarskih družb in tako prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva. Zato banka načrtuje nadaljnjo krepitev svojega položaja na tem področju. Dosedanji podpredsednik uprave Robert Senica bo 1. aprila 2018 prevzel novo poslovno vlogo in bo sodelovanje z banko nadaljeval kot svetovalec nadzornega sveta za področje strateških odnosov z zunanjimi deležniki.