Nova KBM

Področje preprečevanje pranja denarja je v Novi KBM urejeno in skladno z zakonodajo, kar je potrdila tudi Banka Slovenije. | NKBM

Področje preprečevanje pranja denarja je v Novi KBM urejeno in skladno z zakonodajo, kar je potrdila tudi Banka Slovenije.

Začnite tipkati, kar iščete

Področje preprečevanje pranja denarja je v Novi KBM urejeno in skladno z zakonodajo, kar je potrdila tudi Banka Slovenije.

7 julij 2018
OBVESTILA
 

Obvladovanje tveganj in preprečevanje pranja denarja (PPDFT) sta v Novi KBM izjemno pomembni strateški področji. Kot smo že večkrat poudarili, so se zlasti v času od privatizacije banke in vzpostavitve nove uprave banke dejavnosti na tem področju znatno okrepile. Zato je bila naša pomembna prednostna naloga odpraviti vse pomanjkljivosti na področju PPDFT, ki izvirajo iz preteklih let in so bili predmet tako naših internih pregledov kot pregledov Banke Slovenije. Z zavzetim delom, predanostjo in znanjem zaposlenih ter s podporo nadzornega sveta banke nam je uspelo odpraviti pomanjkljivosti. Prav tako smo uvedli ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da je PPDFT področje skladno ne le z veljavno zakonodajo, temveč tudi z zastavljenimi visokimi standardi in dobrimi praksami.

V preteklem mesecu je Banka Slovenije pregledala področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. V celoti smo izpolnili cilje, opredeljene v našem akcijskem načrtu za preprečevanje pranja denarja, in izboljšali nadzorni sistem. Ob tem ko smo uredili področje PPDFT, se hkrati zavedamo, da moramo ostati pozorni in nadaljevati dosledno delo, da bomo ohranili visoke standarde, ki smo si jih zastavili.