Nova KBM
 

Področje preprečevanje pranja denarja je v Novi KBM urejeno in skladno z zakonodajo, kar je potrdila tudi Banka Slovenije. | NKBM

Področje preprečevanje pranja denarja je v Novi KBM urejeno in skladno z zakonodajo, kar je potrdila tudi Banka Slovenije.

Področje preprečevanje pranja denarja je v Novi KBM urejeno in skladno z zakonodajo, kar je potrdila tudi Banka Slovenije.

7 julij 2018
OBVESTILA
 

Obvladovanje tveganj in preprečevanje pranja denarja (PPDFT) sta v Novi KBM izjemno pomembni strateški področji. Kot smo že večkrat poudarili, so se zlasti v času od privatizacije banke in vzpostavitve nove uprave banke dejavnosti na tem področju znatno okrepile. Zato je bila naša pomembna prednostna naloga odpraviti vse pomanjkljivosti na področju PPDFT, ki izvirajo iz preteklih let in so bili predmet tako naših internih pregledov kot pregledov Banke Slovenije. Z zavzetim delom, predanostjo in znanjem zaposlenih ter s podporo nadzornega sveta banke nam je uspelo odpraviti pomanjkljivosti. Prav tako smo uvedli ukrepe, s katerimi zagotavljamo, da je PPDFT področje skladno ne le z veljavno zakonodajo, temveč tudi z zastavljenimi visokimi standardi in dobrimi praksami.

V preteklem mesecu je Banka Slovenije pregledala področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. V celoti smo izpolnili cilje, opredeljene v našem akcijskem načrtu za preprečevanje pranja denarja, in izboljšali nadzorni sistem. Ob tem ko smo uredili področje PPDFT, se hkrati zavedamo, da moramo ostati pozorni in nadaljevati dosledno delo, da bomo ohranili visoke standarde, ki smo si jih zastavili.

 
 
Morda vas zanima tudi...
9 feb OBVESTILA Moody's zvišal dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM d.d. na A3 z Baa1 s stabilno oceno prihodnjih izgledov Bonitetna agencija Moody's Investors Service (»Moody's«) je dne 7. februarja 2023 zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove Kreditne banke Maribor d.d. (»Nova KBM«) z Baa1 na A3 in spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno. Agencija je prav tako zvišala izhodiščno kreditno oceno (Baseline Credit Assessment) in prilagojeno izhodiščno oceno (Adjusted Baseline Credit Assessment) banke z ba1 na baa3 ter zvišala oceno izdanih dolžniških instrumentov banke z Ba1 na Baa3. Agencija je potrdila oceno kratkoročnega kreditnega tveganja banke, ki ostaja P-2.        Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen 6 feb OBVESTILA Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen Skupina OTP sporoča, da je po pridobitvi vseh zahtevanih soglasij regulatornih organov uspešno zaključila prevzem Skupine Nove KBM v Sloveniji. Gre za najbolj kompleksen in največji prevzemni postopek v zgodovini Skupine OTP, ki ji omogoča, da bo postala tržni vodja že v peti državi, obenem pa z njim dodatno utrjuje tržni položaj v Srednji in Vzhodni Evropi. Banka OTP je na slovenskem trgu prisotna preko svoje podružnice SKB banke, ki se je Skupini OTP pridružila leta 2019. Rezultat povezovanja Nove KBM in SKB banke, ki se zdaj začenja ob močni podpori Skupine OTP, bo oblikovanje vodilne finančne institucije, ki bo svojim strankam in zaposlenim zagotavljala inovativne rešitve in navdihujoče priložnosti. Med integracijo bosta banki še naprej zagotavljali enako visoko raven storitev in nespremenjen produktni portfelj. Sprememba lastništva Nove KBM za stranke ne prinaša pomembnejših sprememb. 1 feb OBVESTILA OTP prejela soglasje Agencije za varstvo konkurence za prevzem Nove KBM OTP, vodilna bančna skupina v srednji in vzhodni Evropi, je danes s pridobitvijo soglasja Agencije za varstvo konkurence izpolnila še zadnji pogoj za sklenitev transakcije prevzema Nove KBM. Kupoprodajna pogodba za prevzem Nove KBM d.d. je bila podpisana 31. maja 2021, po zaključku transakcije, ki bo sledil predvidoma v naslednjih dneh, se bo Nova KBM pridružila Skupini OTP.