Nova KBM

Povezani v skupino lahko delujemo bolje - tudi v dobrodelne namene | NKBM

Povezani v skupino lahko delujemo bolje - tudi v dobrodelne namene

Začnite tipkati, kar iščete

Povezani v skupino lahko delujemo bolje - tudi v dobrodelne namene

17 avgust 2023
OBVESTILA
Nova KBM in SKB banka pod okriljem Skupine OTP že v procesu združevanja dokazujeta, da bosta tudi kot ena banka podpirali širše družbeno okolje, ki spodbuja dobrodelnost, trajnost in prostovoljstvo. Skupina OTP, katere del v Sloveniji sta Nova KBM in SKB banka, bo ob nedavnih poplavah pomoči potrebnim skupaj donirala 2,2 milijona evrov. Sredstva bo poleg Nove KBM in SKB banke prispevala tudi matična madžarska OTP banka.
 
Narava je v preteklih dneh ponovno dokazala svojo moč. Uničujoče poplave in plazovi so povezali več deset tisoč državljanov, ki v kritičnem obdobju pomagajo prijateljem, sosedom, sodelavcem in neznancem. Da je Slovenija unikum dobrega dela in nesebične pomoči v kriznih situacijah, smo dokazali že večkrat.

Pod okriljem Skupine OTP pa se povezujeta tudi Nova KBM in SKB banka, ki sta v postopku združevanja že od februarja letos. Cilj povezovanja je ne le oblikovanje vodilne finančne institucije v državi, ki bo strankam zagotavljala visokokakovostne bančne storitve in produkte, ampak tudi dober zgled delovanja na področju trajnosti, upravljanja in dobrodelnega ravnanja tako organizacije kot njenih zaposlenih. 

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM: »Slovenija dokazuje, da je v kriznih situacijah enotna in povezana. Z različnimi akcijami prostovoljstva in dobrodelnosti tako kulturo vzpodbujamo tudi med zaposlenimi v Novi KBM. Sodelavcem, ki so se znašli v težki situaciji, smo solidarnostno pomoč že ponudili, z uvedbo različnih mehanizmov pa jim bomo stali ob strani tudi v prihodnje. Delovati pa želimo tudi širše - prav je, da se učinki združevanja obeh bank kažejo tudi na področju dobrodelnosti, zato bo skupni imenovalec donacije v okviru Skupine OTP spodbujanje kulture prostovoljstva, pomoči in posledično zagotavljanja, da bo ta sistem, ki je odlično organiziran, lahko deloval še naprej. V primeru tisočletnih poplav se je znova pokazalo, kako pomembna je organiziranost, usposobljenost in odzivnost Gasilske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze Slovenije, ki pod sabo združujeta več kot 160.000 izjemnih posameznikov.«

Anita Stojčevska, glavna izvršna direktorica SKB banke: »Slovenija se je soočila z naravno katastrofo večjih razsežnosti, posledice pa bodo jasne šele v prihodnjih tednih in mesecih. Pomembno je, da si v teh težkih in nepredstavljivih situacijah stojimo ob strani ter si pomagamo - kot sodelavci, prijatelji, sosedje, znanci. V SKB smo skupaj z Novo KBM in matično Skupino OTP takoj zagotovili pomoč našim sodelavkam in sodelavcem, ki so utrpeli škodo, pri odpravi posledic divjanja narave pa bomo podprli tako posameznike, gospodarstvo kot širšo skupnost. Finančno pomoč zato namenjamo prostovoljskim organizacijam, ki so ob tovrstnih nesrečah vedno nesebično prvi na terenu, pri ljudeh. V takšnih situacijah je pomembno, da z besedami in dejanji pokažemo, da oškodovani niso sami. Zato tako kot delodajalec in sodelavci pomagamo na različne načine, ki so v naši moči. V zadnjih dneh smo pokazali, kako pomembna vrednota je povezanost. Zelo ponosna sem, da so moji sodelavci vedno pripravljeni nesebično pomagati, saj so se mnogi nemudoma odzvali na klic pomoči tako z materialnimi sredstvi kot s fizično pomočjo.«

Skupina OTP bo skupna sredstva v višini 2,2 milijona evrov namenila Gasilski zvezi Slovenije, ki združuje vsa prostovoljna gasilska društva v državi, Gorski reševalni zvezi Slovenije, katere člani ob hudih naravnih nesrečah nudijo prostovoljno pomoč na najzahtevnejših terenih, ter Rdečemu križu Slovenije za prebivalce krajev in občin, ki so ostali brez svojih domov, ali pa so le-ti poškodovani in neprimerni za bivanje.
 


Nova KBM in SKB banka sta na pomoč priskočili tudi svojim zaposlenim 

Banki sta prizadetim v poplavah nemudoma ponudili solidarnostno pomoč v obliki finančnih sredstev, možnost izrabe izrednega dopusta, prav tako pa sta povezali zaposlene, da, v kolikor je mogoče, svojim sodelavcem pomagajo fizično, z materialnimi dobrinami ali jim nudijo začasno bivališče.

 
Nova KBM