Nova KBM

Obvestilo o odkupu | NKBM

Obvestilo o odkupu

Začnite tipkati, kar iščete

Obvestilo o odkupu

22 december 2023
OBVESTILA
Nova Kreditna banka Maribor d.d. EUR 300.000.000 Non-Preferred Senior obveznice z zapadlostjo 2025 ("Obveznice") ISIN: XS2430442868, Common Code: 243044286
 
Obveščamo vas, da Nova Kreditna banka Maribor d.d., kot izdajatelj, v skladu s členom 5(3) (Predčasni odkup po izbiri izdajatelja) Določil in pogojev dolžniških vrednostnih papirjev uveljavlja možnost predčasnega odkupa vseh dolžniških vrednostnih papirjev na dan 27. 01. 2024 v višini 100 odstotkov skupnega zneska glavnice dolžniških vrednostnih papirjev, skupaj z obrestmi, natečenimi do tega datuma. V skladu s členom 4(4)(a) (Plačila) Določil in pogojev dolžniških vrednostnih papirjev bo plačilo glavnice in obresti izvedeno na naslednji plačilni delovni dan, to je 29. 01. 2024.

Nova Kreditna banka Maribor d.d. je pridobila predhodno dovoljenje Enotnega odbora za reševanje za (neobvezen) predčasni odkup Obveznic Nove Kreditne banke Maribor d.d.

Maribor, 22. 12. 2023

Nova Kreditna banka Maribor d.d.