Nova KBM

Ustavno sodišče Republike Slovenije zadržalo izvajanje zakona o posojilih v švicarskih frankih (CHF) | NKBM

Ustavno sodišče Republike Slovenije zadržalo izvajanje zakona o posojilih v švicarskih frankih (CHF)

Začnite tipkati, kar iščete

Ustavno sodišče Republike Slovenije zadržalo izvajanje zakona o posojilih v švicarskih frankih (CHF)

15 marec 2022
OBVESTILA
V skladu s pravili in predpisi Luksemburške borze v nadaljevanju podajamo naslednje obvestilo: Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 10. marca 2022 sprejelo sklep o zadržanju izvajanja Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (v nadaljevanju: »ZOPVTKK«).
 

Kot podrobneje izhaja iz objave Nove KBM, d.d. z dne 3. februarja 2022, ZOPVTKK od posojilodajalcev zahteva, da prenovijo kreditne pogodbe s potrošniki, nominirane v švicarskih frankih (ali z valutno klavzulo v švicarskih frankih), sklenjene v času med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010 ter retroaktivno uvedbo valutne kapice za navedena posojila.

 

Iz uvodnih ocen, ki jih je opravila Nova KBM, d.d. izhaja, da učinek ZOPVTKK ne bi presegel 45-50 mio EUR, vendar pa je za dokončno oceno potrebno opraviti še dodatne poglobljene analize.

 

Ustavno sodišče je sklep o zadržanju izvajanja sprejelo na podlagi pobude za presojo ustavnosti, ki jo je vložila Nova KBM, d.d. in številne druge slovenske banke. Ločeno pobudo za presojo ustavnosti ZOPVTKK je vložila tudi Banka Slovenije.

 

Ustavno sodišče je izvajanje ZOPVTKK zadržalo do sprejetja dokončne odločitve o skladnosti ZOPVTKK z Ustavo Republike Slovenije. V času zadržanja izvajanja roki za izpolnjevanje obveznosti bank, ki jih določa ZOPVTKK, ne tečejo.

 

Glede na to, da številne določbe ZOPVTKK vzbujajo pomisleke o skladnosti z Ustavo Republike Slovenije ter določbami predpisov Evropske unije, ki urejajo bonitetni nadzor ter glede na nejasnost določb zakona, ki ne omogočajo jasne razlage, Nova KBM, d.d. meni, da bi moralo Ustavno sodišče sprejeti sklep o neustavnosti ZOPVTKK ter zakon v celoti razveljaviti.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani Nove KBM, d.d.  dne 15. marca 2022.