Nova KBM

Nove KBM uspešno zaključila prodajo dela nedonosnih terjatev | NKBM

Nove KBM uspešno zaključila prodajo dela nedonosnih terjatev

Začnite tipkati, kar iščete

Nove KBM uspešno zaključila prodajo dela nedonosnih terjatev

13 september 2019
OBVESTILA
 

Nova KBM, d.d. je 12. 9. 2019 uspešno zaključila postopek odprodaje pomembnega dela portfelja nedonosnih izpostavljenosti.

Nova KBM, d.d. bo z omenjenim poslom še dodatno izboljšala svoj profil tveganja, hkrati pa obseg nedonosnih terjatev znižala na raven, ki je še nižja od tiste, ki jo je banka uvodoma predpostavila v strateškem načrtu.