Nova KBM

Nova KBM d.d. zaključila nakup Abanke d.d. | NKBM

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM d.d. zaključila nakup Abanke d.d.

5 februar 2020
OBVESTILA
Republika Slovenija je danes, dne 5. februarja 2020, zaključila prodajo celotnega deleža v družbi Abanka d.d. Novi KBM d.d.
 

Slovenski državni holding d.d. je 20. junija 2019 v imenu in za račun Republike Slovenije sklenil pogodbo o prodaji in prenosu 100 % deleža Republike Slovenije v Abanki d.d. (Abanka) z Novo KBM d.d., drugo največjo slovensko banko po bilančni vsoti.

Zaključek posla je bil odvisen od izpolnitve določenih pogojev, ki so bili v obdobju po sklenitvi prodajne pogodbe v celoti izpolnjeni. Nova KBM je danes plačala celotno kupnino v znesku 444,242.000 EUR, hkrati je bilo na Novo KBM prenesenih 15,100.000 delnic Abanke, s čimer je bil prodajni postopek uspešno končan.