Nova KBM

Nova KBM uspešna pri odkrivanju prevar | NKBM

Nova KBM uspešna pri odkrivanju prevar

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM uspešna pri odkrivanju prevar

21 februar 2019
OBVESTILA
 

Nova KBM je v zadnjih mesecih zaznala več nakazil v tujino, ki po definiciji predstavljajo prevare, glede na tipologijo jih uvrščamo med tako imenovane “Ljubezenske prevare”. Skupni znesek je nakazil je bil okoli 200.000€, nakazila so bila v večini izvedena v Turčijo. V manjšem obsegu pa še v ZDA, Severni Ciper, Estonijo in Španijo (nekje 90% v Turčijo).
 
Banka je že v januarju izvedla več internih ukrepov vezanih na transakcije, ki bi lahko bile povezane s to tipologijo, prav tako so obvestila prejeli zaposleni, ki imajo stik s komitenti in lahko med prvimi zaznajo nenavadno poslovanje strank. Ker je pomemben element preprečevanja prevar tudi ozaveščanje javnosti je banka na svoji spletni strani pripravila tudi številne nasvete za prepoznavanje prevar in nasvete za varno poslovanje.

V okviru ozaveščanja komitentov smo organizirali tudi novinarsko konferenco, kjer sta aktualne aktivnosti Nove KBM na področju odkrivanja in preprečevanja ljubezenskih prevar predstavili Laura Jekler, vodja Oddelka za preprečevanje prevar, in Tanja Remškar, direktorica Službe za preprečevanje pranja denarja. Novinarske konference se je udeležil tudi Tadej Hren iz SI-CERTa, ki izvaja nacionalni program Varni na internetu.

Znaki, ki so povezani z ljubezenske tipologije:

  • kontakt vzpostavi oseba, ki je žrtev ne pozna in s katero nimata skupnih prijateljev ali poznanstev,
  • zaprosilo za denar, ne da bi se žrtev in nasprotna oseba sploh osebno spoznala,
  • vprašanja o finančnem položaju (koliko je privarčevanih sredstev, ali je kreditno sposobna, ali si lahko poveča limit, ali si lahko denar od koga izposodi?),
  • strogo izogibanje video komunikaciji (npr. video klici preko skype, viber, whatsapp itd.),
  • fotografije si med seboj ne sledijo v logičnem zaporedju (na primer, v kraju kjer se nahaja, je zima, posreduje pa fotografije, kjer iz ozadja izhaja, da je poletje – in bi naj bile posnete pred kratkim),
  • nasprotna stran (prevarant) komunicira večinoma ali izključno pisno,
  • v primeru ustne komunikacije, se naglas ne ujema s področjem, kjer naj bi se nahajal (na primer: ameriški državljan, ki govori s slovanskim naglasom in ima omejeno angleško besedišče),
  • prevaranti so običajno vdovci/vdove z otroci ali ločeni z otroci,
  • običajno predložijo podatke za nakazovanje denarja, ki se ne ujemajo z njihovim imenom (želijo, da žrtev denar nakaže na drug račun in sicer osebi, ki so jo v zgodbi predstavili kot zaupanja vredno osebo (npr. mama, šef ali podobno),
  • v kolikor se žrtev dogovarja za srečanje in nakup vozovnice, zavrnejo nakup s strani žrtve – zahtevajo, da žrtev nakaže denar in si bo prevarant sam kupil karto (znesek za nakup letalske karte pa je neobičajno visok (na primer: 3.000 EUR za karto iz Istanbula).

Podatki SI-CERTa ob tem kažejo, da so te prevare v porastu. Prva je bila prijavljena leta 2013, nato so imeli dve do tri prevare na leto. Lani že okoli 40 prevarar, številna nakazila so bila višja od 10.000 evrov.

 

 
 
Fotogalerija