Nova KBM

Nov član uprave Nove KBM | NKBM

Nov član uprave Nove KBM

Začnite tipkati, kar iščete

Nov član uprave Nove KBM

17 januar 2019
OBVESTILA
Nadzorni svet Nove KBM je imenoval novega člana uprave (COO) g. Aytaca Aydina, ki bo zasedel izpraznjeno mesto v upravi po odhodu Josefa Groeblacherja.
 
Aytac Aydin je strokovnjak z več kot 17 letnimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami iz področja bančništva, svetovanja, tehnologije in operativnih procesov. Sodeloval je pri preobrazbah podjetij z več kot 5000 zaposlenimi in v celoti izpolnjuje zahteve Politike za ocenjevanje primernosti članov organa upravljanja in nosilcev ključnih funkcij. Nova KBM s tem še naprej uresničuje svojo vizijo postati najboljša banka 2020 v Sloveniji, zato se modernizira in prilagaja zahtevam trga in strank.

Do izpolnitve regulatornih zahtev bo g. Aydin opravljal funkcijo prokurista banke. Preostali člani uprave ostajajo John Denhof (predsednik uprave), Jon Locke (podpredsednik uprave), Matej Falatov, Sabina Župec Kranjc.