Nova KBM

Nova KBM obvladovanje tveganj s področja preprečevanja pranja denarja postavlja kot prioriteto | NKBM

Nova KBM obvladovanje tveganj s področja preprečevanja pranja denarja postavlja kot prioriteto

Začnite tipkati, kar iščete

Nova KBM obvladovanje tveganj s področja preprečevanja pranja denarja postavlja kot prioriteto

18 maj 2018
OBVESTILA
Nova KBM je pod novim vodstvom obvladovanje tveganj postavila kot prioriteto z zelo jasnim poudarkom na spoštovanju zakonodaje in predpisov s področja preprečevanja pranja denarja. Zato se je ob prihodu novega lastnika zavezala načelu KYC (Know your customer) oziroma »Poznavanje strank«, ki ga tudi dosledno izvaja tako na obstoječih strankah kot pri sprejemu novih strank. Kot posledico te odločitve smo lani sprejeli novo Politiko sprejemljivosti strank (CAP-Client acceptance policy).
 

Namen sprejetja te politike je postaviti jasna merila glede sprejemanja strank, pa tudi preveriti obstoječe baze strank z vidika enakih kriterijev, ki veljajo za nove. Namen je tudi zmanjšati pravno tveganje, tveganje ugleda ali tveganje pranja denarja. Ta politika se izvaja kot dobra praksa na ravni NKBM.

Banka se je s tem zavezala izjemno visokim internim standardom in deluje v skladu s primeri dobre prakse.