Nova KBM

Največja združitev bank pri nas: Nova KBM in Abanka skupaj do vrha | NKBM

Največja združitev bank pri nas: Nova KBM in Abanka skupaj do vrha

Začnite tipkati, kar iščete

Največja združitev bank pri nas: Nova KBM in Abanka skupaj do vrha

1 september 2020
OBVESTILA
Po pridobitvi dovoljenja bančnih regulatorjev sta se Abanka d.d. in Nova KBM d.d. s 1. septembrom 2020 uradno združili. Doslej največja združitev v bančnem sektorju pri nas prinaša močno banko s trdnimi temelji in celovito ponudbo sodobnih in kakovostnih finančnih storitev po meri strank. Bilančna vsota združene banke bo znašala več kot 8,5 milijarde €, strankam pa bo na voljo prek 960 bančnih točk. To je še en korak, s katerim Nova KBM uresničuje strategijo biti najboljša banka in meri prav na vrh slovenskega bančnega trga.
 
Potem ko je 5. februarja 2020 Nova KBM postala 100-odstotna lastnica Abanke, sta banki pričeli priprave na združitev. Po pridobitvi dovoljenja bančnih regulatorjev se je združitev formalno zgodila danes. Združena banka se imenuje Nova KBM d.d., s sedežem v Mariboru. Abanka d.d. je z združitvijo prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa so prešle na Novo KBM d.d., ki je obdržala tudi blagovno znamko Abanke. Ta bo, skupaj z nekaterimi povezanimi oz. produktnimi blagovnimi znamkami Abanke, ostala v uporabi (npr. na oznakah poslovalnic Abanke, v grafični podobi spletne banke Abanet ipd.). V združeni banki se bo proces integracije nadaljeval in se bo predvidoma končal v začetku prihodnjega leta.

Naše stranke v središču pozornosti po združitvi

Da bo za stranke poslovanje čim bolj nemoteno, bodo po pravni združitvi storitve opravljale enako kot doslej, t.j. v poslovalnicah oz. poslovnih enotah ter v spletni ali mobilni banki, ki jih uporabljajo že zdaj. Stranke Nove KBM torej do tehnološke združitve bank ne bodo opravljale poslov v dosedanjih poslovalnicah Abanke in obratno. O vseh spremembah v zvezi s tem jih bomo pravočasno obvestili.

V začetku leta 2021, potem ko bodo povezani tudi informacijski sistemi, bosta vsem strankam na voljo poenotena ponudba produktov in storitev ter največja mreža več kot 960 bančnih točk, vključno s poslovalnicami in bankomati združene banke, specializiranimi bančnimi okenci in poštami po vsej Sloveniji.

Banki sta že pred formalno združitvijo poskrbeli za izboljšave za stranke, npr. z nadgradnjo nekaterih funkcionalnosti elektronskih poti in s poenotenjem mreže bankomatov, ki je strankam obeh bank na voljo že od aprila za brezplačno opravljanje najpogostejših storitev. Še več ugodnosti lahko stranke pričakujejo v prihodnje, predvsem na področju digitalnega bančništva. Postopoma bodo lahko vse več produktov sklenile prek mobilnih naprav in kontaktnega centra, torej brez obiska poslovalnice.

Nova KBM bo spodbujala timsko delo in nagrajevanje uspešnosti zasposlenih ter jim omogočala profesionalni razvoj in stalno izobraževanje. S takšnim pristopom bodo zaposleni strankam zagotavljali odlične in zaupanja vredne storitve. Prizadevali si bomo, da bo Nova KBM najbolj zaželen delodajalec finančnega sektorja v državi.


Mejnik v zgodovini slovenskega bančništva

John Denhof, predsednik uprave Nove KBM: »Resnične zmagovalke združitve Nove KBM in Abanke so naše stranke. Ustvarjamo vodilno banko, ki jim bo na voljo z največjo fizično poslovno mrežo v državi. Obenem bomo še naprej vlagali v razvoj vrhunskih digitalnih storitev: Bank@Net in mBank@Net sta bili nedavno izbrani za najboljšo spletno in mobilno banko v Sloveniji. V prihodnje bomo povezali najboljše iz obeh bank, da bo poslovanje z nami še lažje in bolj udobno. Strankam bodo poleg sodobnih bančnih storitev na voljo vrhunske zavarovalniške in investicijske storitve naših poslovnih partnerjev ter lizinške storitve podjetja Summit Leasing Slovenija, vodilne lizinške družbe pri nas in članice Skupine Nove KBM. Strankam se zahvaljujemo za zaupanje in jih vabimo, da ostajajo z nami tudi zdaj, ko pišemo novo poglavje v slovenskem bančništvu.«

Mag. Jože Lenič, svetovalec uprave Nove KBM: »Prepričan sem, da z združitvijo Abanke in Nove KBM pišemo uspešno poslovno zgodbo, s katero ustvarjamo močno in zaupanja vredno banko. S sodelavci obeh bank soustvarjamo uspešno in dobičkonosno banko, ki ne bo le prva izbira strank v Sloveniji, ampak tudi bančnikov. Z načrtovano novo organizacijsko kulturo in vrednotami združene banke bomo zaposlenim omogočali privlačno delovno okolje in resnično povezovali najboljše iz obeh bank. Močna banka bo dobra tako za njene zaposlene, stranke, lokalno okolje, v katerem je prisotna, kot za slovensko gospodarstvo.«

Andrej Fatur, predsednik nadzornega sveta Nove KBM: »S pravno združitvijo Nove KBM in Abanke smo dosegli zgodovinski mejnik v slovenskem finančnem prostoru. Združena banka ima odlično priložnost, da se z najboljšimi produkti in storitvami dokončno uveljavi kot najboljša banka pri nas. Oba lastnika, Apollo Global Management, L.L.C. in Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), z veseljem vlagata v profesionalni razvoj zaposlenih in vrhunske procese, pri čemer je cilj nadaljnje višanje ravni poslovanja na slovenskem finančnem trgu. Nova KBM bo še naprej pomemben dejavnik tudi na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja v okolju, kjer je banka prisotna.«
 
 
Morda vas zanima tudi...
12 apr OBVESTILA Uspešno poslovanje Nove KBM v letu 2022 in nadaljevanje rasti v Skupini OTP (Maribor,  12. aprila 2023) Nova KBM je objavila poročilo Skupine Nove KBM in banke za poslovno leto 2022. Kot izkazuje poročilo, smo utrdili svoj položaj najdostopnejše banke v Sloveniji in odlično poslovali. Svojim strankam zagotavljamo vrhunske in celovite finančne storitve ki jih lahko v veliki meri opravijo kjer koli in kadar koli.  Nova KBM je leto 2022 zaključila z dobičkom v višini 115,6 milijona evrov, Skupina Nove KBM pa 106,1 milijona evrov. Hkrati z letnim smo objavili tudi ESG poročilo, ki podrobneje predstavlja našo vizijo, dejavnosti in dosežke pri uvajanju okoljskih, družbenih vidikov v poslovanje in na področju korporativnega upravljanja. 9 feb OBVESTILA Moody's zvišal dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM d.d. na A3 z Baa1 s stabilno oceno prihodnjih izgledov Bonitetna agencija Moody's Investors Service (»Moody's«) je dne 7. februarja 2023 zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove Kreditne banke Maribor d.d. (»Nova KBM«) z Baa1 na A3 in spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno. Agencija je prav tako zvišala izhodiščno kreditno oceno (Baseline Credit Assessment) in prilagojeno izhodiščno oceno (Adjusted Baseline Credit Assessment) banke z ba1 na baa3 ter zvišala oceno izdanih dolžniških instrumentov banke z Ba1 na Baa3. Agencija je potrdila oceno kratkoročnega kreditnega tveganja banke, ki ostaja P-2.        Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen 6 feb OBVESTILA Največji prevzem v zgodovini Skupine OTP uspešno zaključen Skupina OTP sporoča, da je po pridobitvi vseh zahtevanih soglasij regulatornih organov uspešno zaključila prevzem Skupine Nove KBM v Sloveniji. Gre za najbolj kompleksen in največji prevzemni postopek v zgodovini Skupine OTP, ki ji omogoča, da bo postala tržni vodja že v peti državi, obenem pa z njim dodatno utrjuje tržni položaj v Srednji in Vzhodni Evropi. Banka OTP je na slovenskem trgu prisotna preko svoje podružnice SKB banke, ki se je Skupini OTP pridružila leta 2019. Rezultat povezovanja Nove KBM in SKB banke, ki se zdaj začenja ob močni podpori Skupine OTP, bo oblikovanje vodilne finančne institucije, ki bo svojim strankam in zaposlenim zagotavljala inovativne rešitve in navdihujoče priložnosti. Med integracijo bosta banki še naprej zagotavljali enako visoko raven storitev in nespremenjen produktni portfelj. Sprememba lastništva Nove KBM za stranke ne prinaša pomembnejših sprememb.