Nova KBM

Moody's zvišal dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM d.d. na A3 z Baa1 s stabilno oceno prihodnjih izgledov | NKBM

Moody's zvišal dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM d.d. na A3 z Baa1 s stabilno oceno prihodnjih izgledov

Začnite tipkati, kar iščete

Moody's zvišal dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM d.d. na A3 z Baa1 s stabilno oceno prihodnjih izgledov

9 februar 2023
OBVESTILA
Bonitetna agencija Moody's Investors Service (»Moody's«) je dne 7. februarja 2023 zvišala dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove Kreditne banke Maribor d.d. (»Nova KBM«) z Baa1 na A3 in spremenila oceno prihodnjih izgledov v stabilno. Agencija je prav tako zvišala izhodiščno kreditno oceno (Baseline Credit Assessment) in prilagojeno izhodiščno oceno (Adjusted Baseline Credit Assessment) banke z ba1 na baa3 ter zvišala oceno izdanih dolžniških instrumentov banke z Ba1 na Baa3. Agencija je potrdila oceno kratkoročnega kreditnega tveganja banke, ki ostaja P-2.       
 
Zvišanje bonitetnih ocen je posledica spremembe lastniške strukture banke, saj je 6. februarja 2023 madžarska OTP Bank Nyrt postala lastnica Nove KBM. Zvišanje bonitetnih ocen odraža izboljšano skupno solventnost, operativno in strateško integracijo ter finančno povezanost z novim lastnikom.                                                                                                                         
Sporočilo bo objavljeno na spletnih straneh Nove KBM od 7. februarja 2023.

Uprava Nove KBM d.d.