Nova KBM

Fitch Ratings spremenil oceno prihodnjih obetov Nove Kreditne banke Maribor d.d. v pozitivno | NKBM

Fitch Ratings spremenil oceno prihodnjih obetov Nove Kreditne banke Maribor d.d. v pozitivno

Začnite tipkati, kar iščete

Fitch Ratings spremenil oceno prihodnjih obetov Nove Kreditne banke Maribor d.d. v pozitivno

11 marec 2024
OBVESTILA
 
Bonitena agencija Fitch Ratings je dne 7. marca 2024 potrdila dolgoročno oceno kreditnega tveganja (LT IDR) Nove Kreditne banke Maribor d.d. »BBB-« in spremenila oceno prihodnjih obetov iz stabilne v pozitivno.

Pozitivni obeti izkazujejo pričakovanja bonitetne agencije, da se bo dolgoročna ocena kreditnega tveganja banke zvišala po uspešni združitvi s sestrsko SKB banko d.d., ki je načrtovana za drugo polovico 2024.

Fitch je prav tako potrdil ostale bonitetne ocene banke, in sicer kratkoročno oceno kreditnega tveganja banke (ST IDR) »F3«, oceno vitalnosti banke (Viability Rating) »bbb-« in oceno podpore delničarjev (Shareholder Support Rating) »bb+«.