Nova KBM

Fitch Ratings izboljšal oceno prihodnjih obetov Nove KBM | NKBM

Fitch Ratings izboljšal oceno prihodnjih obetov Nove KBM

Začnite tipkati, kar iščete

Fitch Ratings izboljšal oceno prihodnjih obetov Nove KBM 

1 julij 2019
OBVESTILA
Bonitetna agencija Fitch Ratings je spremenila oceno prihodnjih obetov Nove KBM iz stabilne v pozitivno. Vse ostale ocene ostajajo nespremenjene. 
 
Izboljšana ocena prihodnjih obetov je posledica podpisa kupoprodajne pogodbe za nakup Abanke in posledične združitve obeh bank, kar vodi v nastanek druge največje banke v Sloveniji s tržnim deležem okoli 22,5 %. Bilančna vsota in tveganju prilagojena aktiva Nove KBM se bosta po združitvi z Abanko povečali za ca. 70 %. Pozitivni prihodnji obeti izkazujejo pričakovanja bonitetne agencije, da bo združitev obeh bank vodila v izboljšanje kvalitete sredstev in vzdrževanje močne kapitalske ustreznosti.