Nova KBM

Fitch Ratings izboljšal bonitetno oceno Nove Kreditne banke Maribor d.d. | NKBM

Fitch Ratings izboljšal bonitetno oceno Nove Kreditne banke Maribor d.d.

Začnite tipkati, kar iščete

Fitch Ratings izboljšal bonitetno oceno Nove Kreditne banke Maribor d.d.  

19 april 2019
OBVESTILA
 
Bonitetna agencija Fitch Ratings je dne 18. 4. 2019 izboljšala dolgoročno oceno kreditnega tveganja Nove KBM d.d. na BB+ iz BB, ocena prihodnjih izgledov je stabilna. Prav tako se je izboljšala ocena vitalnosti iz bb na bb+. Zvišane bonitetne ocene so posledica izboljšane kvalitete sredstev in donosnosti, znatne kapitalske rezerve in solidne finančne in likvidnostne pozicije banke.