Nova KBM
 

Poslanstvo, vizija in vrednote | NKBM

Nova KBM je vodilna družba Skupine Nove KBM in sodobna, stabilna in varna banka z več kot 150-letno tradicijo, ki s sodobnimi bančnimi in drugimi storitvami uspešno sodeluje s svojimi komitenti, drugimi deležniki in okoljem.

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Ustvarjamo okolje, kjer odprto komuniciranje in vsakodnevni izzivi niso samo dobrodošli, ampak hkrati pomenijo tudi odgovornost.
Nova KBM
 
Naša vizija:

Biti najboljša banka v Sloveniji.
 
Naše poslanstvo:

Poslanstvo Nove KBM je uspešno uresničevanje 5 strateških stebrov:
  • rast in dobičkonosnost
  • odličnost v poslovanju s strankami
  • učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti
  • operativna učinkovitost
  • organizacijska kultura in razvoj zaposlenih.