Nova KBM
 

Poslanstvo, vizija in vrednote | NKBM

Nova KBM je vodilna družba Skupine Nove KBM in sodobna, stabilna in varna banka z več kot 150-letno tradicijo, ki s sodobnimi bančnimi in drugimi storitvami uspešno sodeluje s svojimi komitenti, drugimi deležniki in okoljem.

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Korporativno kulturo gradimo in utrjujemo s pozitivnimi vrednotami, ki določajo naša dejanja, odločitve in dobre prakse.
Nova KBMNova KBM
 

ZAUPANJE

 
Nova KBM
 

ODGOVORNOST

 
Nova KBM
 

ODLIČNOST

 
Nova KBM
 

POŠTENJE

 
Nova KBM
 

PRIPADNOST

 
Nova KBM
 

INTEGRITETA

 
Naša vizija:

Nova KBM bo leta 2020 najboljša banka v Sloveniji.
 
Naše poslanstvo:

Poslanstvo Nove KBM je uspešno uresničevanje 5 strateških stebrov:
 
  • rast & dobičkonosnost
  • odličnost v poslovanju s strankami
  • učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti
  • operativna učinkovitost
  • organizacijska kultura & razvoj zaposlenih