Nova KBM

Poslanstvo, vizija in vrednote | NKBM

Nova KBM je vodilna družba Skupine Nove KBM in sodobna, stabilna in varna banka z več kot 150-letno tradicijo, ki s sodobnimi bančnimi in drugimi storitvami uspešno sodeluje s svojimi komitenti, drugimi deležniki in okoljem.

Začnite tipkati, kar iščete

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Ustvarjamo okolje, kjer odprto komuniciranje in vsakodnevni izzivi niso samo dobrodošli, ampak hkrati pomenijo tudi odgovornost.
Nova KBM
 
Naša vizija:

Biti najboljša banka v Sloveniji.
 
Naše poslanstvo:

Poslanstvo Nove KBM je uspešno uresničevanje 5 strateških stebrov:
  • rast in dobičkonosnost
  • odličnost v poslovanju s strankami
  • učinkovito upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti
  • operativna učinkovitost
  • organizacijska kultura in razvoj zaposlenih.