Nova KBM

NS Nove KBM: Pozitivni trendi poslovanja se nadaljujejo, banka objavlja podatke iz pogodb | NKBM

Nadzorniki so se na današnji redni 36.seji seznanili s poročilom o poslovanju družb Skupine Nove KBM za obdobje januar-julij 2015, postopkom prodaje banke in s soglasjem Evropske komisije kupcu, finančnemu skladu Apollo. Seznanili so se tudi z nedavno sodbo Upravnega sodišča glede razkrivanja pogodb po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C). V banki so vidni pozitivni trendi pri kreditiranju in depozitih, povečuje se tudi obseg poplačil nedonosnih terjatev.

Začnite tipkati, kar iščete

NS Nove KBM: Pozitivni trendi poslovanja se nadaljujejo, banka objavlja podatke iz pogodb

2 september 2015
OBVESTILA
Nadzorniki so se na današnji redni 36.seji seznanili s poročilom o poslovanju družb Skupine Nove KBM za obdobje januar-julij 2015, postopkom prodaje banke in s soglasjem Evropske komisije kupcu, finančnemu skladu Apollo. Seznanili so se tudi z nedavno sodbo Upravnega sodišča glede razkrivanja pogodb po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C). V banki so vidni pozitivni trendi pri kreditiranju in depozitih, povečuje se tudi obseg poplačil nedonosnih terjatev.
 

»Skupina tudi v juliju nadaljuje dobičkonosno poslovanje, proces preoblikovanja in nižanje stroškov poslovanja. Nova KBM je glede na konec lanskega leta povečala tržni delež po bilančni vsoti za 0,2 odstotni točki in beleži rast novih poslov tako pri kreditiranju kot pri depozitih,« je po seji povedal dr. Peter Kukovica, predsednik nadzornega sveta banke. Slednji se je danes seznanil tudi s soglasjem, ki ga je Evropska komisija dala finančnemu skladu Apollo in pomeni izpolnitev enega od odložnih pogojev. Postopek prodaje Nove KBM še poteka. V njem uprava banke konstruktivno sodeluje s kupcema Apollo in EBRD, tako v skladu s postopkovnimi pravili in svojimi pristojnostmi kot tudi z načeli dobre poslovne prakse ter pravili korporativnega upravljanja. Konec prodajnega postopka, t.i. closing, se pričakuje po izvedbi vseh za to potrebnih aktivnosti: pridobitev dovoljenj nadzornih organov, plačilo kupnine ter prenos in vpis lastniškega deleža. 

 

Predsednik uprave Nove KBM Robert Senica je poudaril, da je banka na trgu vse bolj dejavna, ob tem pa intenzivno upravlja z vsemi vrstami tveganj in nedonosnih terjatev: »Povečuje se obseg poplačil nedonosnih terjatev, učinkoviti smo tudi pri prestrukturiranju terjatev, za katere se ponovno pričakuje, da bodo postale donosne. Z vpeljanim sistemom zgodnjega opozarjanja pa zagotavljamo pravočasno zaznavo povečanega kreditnega tveganja in ustrezno ukrepanje.«

 

Uprava je člane nadzornega sveta seznanila tudi, da prestrukturiranje Skupine Nove KBM poteka po načrtih. Med drugimi so v zvezi s predvideno integracijo Poštne banke Slovenije v Novo KBM uskladili modele delovanja po področjih v obeh bankah in sinergijske finančne učinke.

 

Nova KBM razkriva podatke iz pogodb po ZDIJZ-C že od 17.4. 2014

 

Uprava je nadzornike na današnji seji seznanila tudi z aktualno sodbo Upravnega sodišča glede razkrivanja pogodb po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ-C za obdobje pred začetkom veljavnosti zakona. Ko bodo v banki sodbo preučili, se bodo odločili o naslednjih korakih. »V Novi KBM zakone in sodbe sodišč spoštujemo. Na naši spletni strani že od začetka veljavnosti zakona 17. 4. 2014 naprej proaktivno razkrivamo podatke iz tistih pogodb, ki so bile sklenjene od začetka veljavnosti zakona. Glede na to, da je zahteva po razkritju podatkov med 2012 in 2014 po našem mnenju vsebovala retroaktivni vidik, smo bili ena od družb, ki smo se po prejemu odločbe informacijske pooblaščenke odločili za tožbo na Upravnem sodišču. Nova KBM je med prvimi družbami vložila tožbo in zato tudi prva prejela sodbo,« je pojasnil predsednik uprave Nove KBM Robert Senica.