Nova KBM

Instrumenti zavarovanja | NKBM

Instrumenti zavarovanja

Začnite tipkati, kar iščete

INSTRUMENTI ZAVAROVANJA

Za vsa podjetja, ki želijo zmanjšati plačilna in ostala poslovna tveganja.
PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE PONASTAVI IN PRIKAŽI VSE
GARANCIJE
Za vsa podjetja, ki želite pri poslovanju zmanjšati tveganja neplačil oziroma neizpolnitve drugih pogodbenih obveznosti.
AKREDITIV
Že ob sklenitvi pogodbe poskrbite, da bodo plačilna in poslovna tveganja čim manjša.
DOKUMENTARNI INKASO
Dokumentarni inkaso je instrument zavarovanja, ki pa ne vključuje obveznosti banke za plačilo, zato je namenjen poslom v relativno nizkih zneskih in v primerih, ko se stranke med seboj že poznajo.
FORFAIT – ODKUP IZVOZNIH TERJATEV PO AKREDITIVU
Forfait oziroma odkup izvoznih terjatev po akreditivu predstavlja instrument financiranja izvoznika (upravičenca) na podlagi prodaje terjatev iz naslova dokumentarnega akreditiva z odloženim plačilom.
MENICE
Menica je vrednostni papir, ki se glasi na določen znesek in se uporablja tudi kot način zavarovanja obveznosti.
IZVRŠNICE
Izvršnica je instrument za zavarovanje plačil in odprave finančne nediscipline, ki je sprejet v okviru Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih.