Nova KBM

Dokumentarno poslovanje | NKBM

Dokumentarno poslovanje

Začnite tipkati, kar iščete

DOKUMENTARNO POSLOVANJE

Nova KBM

Garancije

 

Za vsa podjetja, ki želite pri poslovanju zmanjšati tveganja neplačil oziroma neizpolnitve drugih pogodbenih obveznosti.


 
Nova KBM

Akreditiv

 

Že ob sklenitvi pogodbe poskrbite, da bodo plačilna in poslovna tveganja čim manjša. 
 


 
Nova KBM

Dokumentarni inkaso

 

Dokumentarni inkaso je instrument zavarovanja, ki pa ne vključuje obveznosti banke za plačilo, zato je namenjen poslom v relativno nizkih zneskih in v primerih, ko se stranke med seboj že poznajo.


 
Nova KBM

Odkup izvoznih terjatev po akreditivu

 

Forfait oziroma odkup izvoznih terjatev po akreditivu predstavlja instrument financiranja izvoznika (upravičenca) na podlagi prodaje terjatev iz naslova dokumentarnega akreditiva z odloženim plačilom.