Nova KBM
 

Akreditiv | NKBM

Že ob sklenitvi pogodbe poskrbite, da bodo plačilna in poslovna tveganja čim manjša. Izberite akreditiv, ki je instrument zavarovanja in hkrati tudi instrument plačila pri domačih in mednarodnih poslih.

AKREDITIV

Že ob sklenitvi pogodbe poskrbite, da bodo plačilna in poslovna tveganja čim manjša.

ZANIMA ME

 


Izberite akreditiv, ki je instrument zavarovanja in hkrati tudi instrument plačila pri domačih in mednarodnih poslih.
 


 

Zmanjšate tveganje neplačil pri sklepanju poslov.
 


 

Prispevajte k večji konkurenčnosti vašega podjetja in prodaji.
 
 
  Dokumentarni akreditiv varuje interese obeh strank v poslovnem odnosu in nudi kot plačilni instrument visoko stopnjo zavarovanja, saj se z njim tveganje neplačila prenese na banko.
 
  Kupcu blaga zagotavlja, da bo banka prodajalcu izvršila plačilo vrednosti dokumentov, ki bodo dokazovali, da je bilo blago odpremljeno pravočasno, na dogovorjeni način in naslov ter v ustrezni količini.
 
  Prodajalcu jamči plačilo za poslano blago v dogovorjenem roku, če bo predložil dokumente, skladne z akreditivnimi pogoji.
 

VRSTE AKREDITIVOV

DOKUMENTARNI AKREDITIV

Je akreditiv, ki se uporablja najpogosteje in predstavlja nepreklicno obvezo kupčeve banke (akreditivna banka), da bo plačala prodajalcu/izvajalcu (akreditivnemu upravičencu). protivrednost dokumentov, predloženih akreditivni ali imenovani banki pod pogojem, da so dokumenti skladni z akreditivnimi pogoji.
 

STAND BY AKREDITIV

Akreditiv, ki je po svoji vsebini podoben instrument kot plačilna garancija in jo lahko tudi nadomesti. Priporočamo ga predvsem v primerih, ko gre za redno sodelovanje z izbranim poslovnim partnerjem in za redne dobave blaga v določenem časovnem obdobju. Stand by akreditiv služi prodajalcu le za zavarovanje v primeru, da kupec svoje plačilne obveznosti ne bi izpolnil pravočasno. Prodajalec namreč lahko zahteva plačilo preko akreditiva šele v primeru, da ne dobi direktnega plačila od kupca v dogovorjenem roku.
 

PRENOSNI (TRANSFERABLE) AKREDITIV


Akreditiv, ki se uporablja predvsem, kadar ste v vlogi posrednika med prodajalcem in kupcem. Kot prejemnik prenosnega akreditiva lahko realizirate določene posle brez angažiranja lastnih sredstev ali finančne udeležbe vaše banke.
 

KAKO DO AKREDITIVA?

 

SVETUJEMO VAM

 
  da se na nas obrnete že v fazi priprave posla in pred podpisom pogodbe s partnerjem,
 
  pomagamo vam pri usklajevanju in oblikovanju akreditivnih pogojev z vašim poslovnim partnerjem,
 
  sodelujemo z vami in vam svetujemo pri pripravi dokumentacije za predložitev po akreditivu za namen pridobitve plačil.
 
 
 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.
ZANIMA ME