Nova KBM

Dokumentarni inkaso | NKBM

Dokumentarni inkaso je instrument zavarovanja, ki pa ne vključuje obveznosti banke za plačilo, zato je namenjen poslom v relativno nizkih zneskih in v primerih, ko se stranke med seboj že poznajo.

Začnite tipkati, kar iščete

DOKUMENTARNI INKASO

Dokumentarni inkaso je instrument zavarovanja, ki pa ne vključuje obveznosti banke za plačilo, zato je namenjen poslom v relativno nizkih zneskih in v primerih, ko se stranke med seboj že poznajo.

ZANIMA ME

Nova KBM

Dokumentarni inkaso nudi večjo varnost kot plačilo na odprt račun.


 
 

Nova KBM

Prodajalec (izvoznik) odpremi blago kupcu (uvozniku) in predloži zahtevane izvozne dokumente svoji banki z jasnimi navodili. Le-ta jih posreduje kupčevi banki na unovčenje.
 

Nova KBM

Kupec lahko prevzame dokumente samo na podlagi izvršitve prodajalčevih navodil, tj. proti plačilu, proti akceptu menice ali proti drugemu jasno navedenemu pogoju.
 

Vrste inkasa

Kupec/uvoznik lahko prevzame dokumente:
 

Proti plačilu


Pomeni takojšnje plačilo blaga ali storitve in predajo pogodbeno dogovorjenih dokumentov kupcu - uvozniku.
 

Proti akceptu


Pomeni izročitev dogovorjenih dokumentov na podlagi meničnega akcepta kupca.
 
 

Proti drugim določilom in pogojem


Na primer proti izjavi banke ali kupca, da bo plačal/a dokumente.

 
 

Kako do dokumentarnega inkasa?

Nova KBM

Posvetujte se z nami


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagali pri vaši končni odločitvi. 
 
Nova KBM

Pošljite povpraševanje


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.
ZANIMA ME