Nova KBM

Poslovni skrbniki | NKBM

Kontaktne informacije skrbnikov za SME v Nove KBM

Začnite tipkati, kar iščete

KONTAKTNE INFORMACIJE SKRBNIKOV


Na tem mestu najdete kontaktne informacije
naših skrbnikov za mala in srednje velika podjetja.
 
 
Nova KBM
080 17 70

Nova KBM
info@nkbm.si
 

Regija Vzhodna Slovenija

MARIBOR - CENTRALA
Iris Šteinbauer
02 229 15 93
041 358 967
isteinbauer@nkbm.si
Mojca Bergauer Jarc
02 229 16 09
041 487 956
mbergauerjarc@nkbm.si
Nataša Meznarič
02 229 25 25
041 358 809
nmeznaric@nkbm.si
Branka Kozar
02 229 16 29
041 337 980
bkozar@nkbm.si
Romana Janžekovič
02 229 16 26
051 385 691
rjanzekovic@nkbm.si
Olga Geč
02 229 17 72
041 361 464
ogec@nkbm.si
MURSKA SOBOTA - KOCLJEVA
Mateja Matko
02 229 17 86
051 399 109
matmatko@nkbm.si
Andreja Sečko
02 229 17 75
051 694 064
asecko@nkbm.si
CELJE - MIKLOŠIČEVA
Nataša Jurkošek
03 422 1750
031 649 851
 njurkosek@nkbm.si
Nina Cmok
03 422 1508
031 324 226
 ncmok@nkbm.si
Alenka Požlep
03 422 1505
030 705 228
apozlep@nkbm.si
Branko Miklaužin
/
051 665 687
bmiklauzin@nkbm.si
SLOVENSKA BISTRICA - LJUBLJANSKA
Sanja Jerinić
02 229 24 61
030 636 533
sjerinic@nkbm.si
Jana Babnik Robnik
02 229 18 23
030 717 268
jbabnik@nkbm.si
Nataša Breznik
02 229 18 24
041 359 182
nbreznik@nkbm.si
Maya Sarah Majcen
02 229 18 16 
030 484 589
maymajcen@nkbm.si
PTUJ - NOVI TRG
Lucijan Lotrič
02 229 19 11
041 361 174
llotric@nkbm.si
Damijan Cebek
02 250 48 55
051 684 504
dcebek@nkbm.si

Regija Zahodna Slovenija

LJUBLJANA - SLOVENSKA
Mojca Čebular Križan
01 620 30 07
031 749 687
mcebularkrizan@nkbm.si
Milena Kopač
01 471 8073
041 786 386
mkopac@nkbm.si
Irena Grabnar
01 471 86 62
040 836 390
irgrabnar@nkbm.si
Franc Novak
01 620 30 53
051 350 192
fnovak@nkbm.si
Sonja Petek
01 620 30 55
051 350 423
sopetek@nkbm.si
Breda Marjetka Klopčič
01 620 30 04
051 338 521
bklopcic@nkbm.si
Luka Žerjav
01 620 30 59
031 747 949
lzerjav@nkbm.si
Tanja Gornjak
01 620 30 47
051 375 910
tgornjak@nkbm.si
Vanda Aberšek
01 417 86 26
030 676 077
vabersek@nkbm.si
KRANJ - NAZORJEVA
Vanja Čukić
04 620 31 10
041 360 281
vcukic@nkbm.si
Helena Uzar
04 620 31 09
051 378 122
huzar@nkbm.si
Zdenka Petrač
04 620 31 23
041 304 803
zpetrac@nkbm.si
NOVO MESTO - ROZMANOVA
Milena Cesar
07 620 31 62
041 360 548
mcesar@nkbm.si
 
NOVA GORICA - KIDRIČEVA
Tanja Bitežnik
05 338 53 78
041 708 327
tbiteznik@nkbm.si
Manuela Mrevlje
05 338 53 33
041 556 429
mmrevlje@nkbm.si
AJDOVŠČINA - GORIŠKA
Katja Lahajnar
05 331 70 22
041 359 840
katja.lahajnar@nkbm.si
TOLMIN - TRG M. TITA
Marjetka Krivec
05 331 71 41
041 359 770
marjetka.krivec@nkbm.si
KOPER - FERARSKA
Tanja Bremec
05 611 68 42
041 412 697
tbremec@nkbm.si
Marjetka List
05 331 71 95
041 359 458
mlist@nkbm.si