Nova KBM
 

Kontakti skrbnikov za mala in srednje velika podjetja| NKBM

Kontaktne informacije skrbnikov za SME v Nove KBM

KONTAKTNE INFORMACIJE SKRBNIKOV


Na tem mestu najdete kontaktne informacije
naših skrbnikov za mala in srednje velika podjetja.
 
 
Nova KBM
080 17 70

Nova KBM
info@nkbm.si
 

REGIJA VZHODNA SLOVENIJA

MARIBOR - CENTRALA
Iris Šteinbauer
02 229 15 93
041 358 967
isteinbauer@nkbm.si
Mojca Bergauer Jarc
02 229 16 09
041 487 956
mbergauerjarc@nkbm.si
Nataša Meznarič
02 229 25 25
041 358 809
nmeznaric@nkbm.si
Branka Kozar
02 229 16 29
041 337 980
bkozar@nkbm.si
Romana Janžekovič
02 229 16 26
051 385 691
rjanzekovic@nkbm.si
Olga Geč
02 229 17 72
041 361 464
ogec@nkbm.si
MURSKA SOBOTA - KOCLJEVA
Mateja Matko
02 229 17 86
051 399 109
matmatko@nkbm.si
Andreja Sečko
02 229 17 75
051 694 064
asecko@nkbm.si
CELJE - MIKLOŠIČEVA
Nataša Jurkošek
03 422 1750
031 649 851
 njurkosek@nkbm.si
Nina Cmok
03 422 1508
031 324 226
 ncmok@nkbm.si
Alenka Požlep
03 422 1505
030 705 228
apozlep@nkbm.si
Branko Miklaužin
/
051 665 687
bmiklauzin@nkbm.si
SLOVENSKA BISTRICA - LJUBLJANSKA
Sanja Jerinić
02 229 24 61
030 636 533
sjerinic@nkbm.si
Jana Babnik Robnik
02 229 18 23
030 717 268
jbabnik@nkbm.si
Nataša Breznik
02 229 18 24
041 359 182
nbreznik@nkbm.si
Maya Sarah Majcen
02 229 18 16 
030 484 589
maymajcen@nkbm.si
PTUJ - NOVI TRG
Lucijan Lotrič
02 229 19 11
041 361 174
llotric@nkbm.si
Damijan Cebek
02 250 48 55
051 684 504
dcebek@nkbm.si

REGIJA ZAHODNA SLOVENIJA

LJUBLJANA - SLOVENSKA
Mojca Čebular Križan
01 620 30 07
031 749 687
mcebularkrizan@nkbm.si
Milena Kopač
01 471 8073
041 786 386
mkopac@nkbm.si
Irena Grabnar
01 471 86 62
040 836 390
irgrabnar@nkbm.si
Franc Novak
01 620 30 53
051 350 192
fnovak@nkbm.si
Sonja Petek
01 620 30 55
051 350 423
sopetek@nkbm.si
Breda Marjetka Klopčič
01 620 30 04
051 338 521
bklopcic@nkbm.si
Luka Žerjav
01 620 30 59
031 747 949
lzerjav@nkbm.si
Tanja Gornjak
01 620 30 47
051 375 910
tgornjak@nkbm.si
Vanda Aberšek
01 417 86 26
030 676 077
vabersek@nkbm.si
KRANJ - NAZORJEVA
Vanja Čukić
04 620 31 10
041 360 281
vcukic@nkbm.si
Helena Uzar
04 620 31 09
051 378 122
huzar@nkbm.si
Zdenka Petrač
04 620 31 23
041 304 803
zpetrac@nkbm.si
NOVO MESTO - ROZMANOVA
Milena Cesar
07 620 31 62
041 360 548
mcesar@nkbm.si
 
NOVA GORICA - KIDRIČEVA
Tanja Bitežnik
05 338 53 78
041 708 327
tbiteznik@nkbm.si
Manuela Mrevlje
05 338 53 33
041 556 429
mmrevlje@nkbm.si
AJDOVŠČINA - GORIŠKA
Katja Lahajnar
05 331 70 22
041 359 840
katja.lahajnar@nkbm.si
TOLMIN - TRG M. TITA
Marjetka Krivec
05 331 71 41
041 359 770
marjetka.krivec@nkbm.si
KOPER - FERARSKA
Tanja Bremec
05 611 68 42
041 412 697
tbremec@nkbm.si
Marjetka List
05 331 71 95
041 359 458
mlist@nkbm.si