Nova KBM
 

Izvršnice | NKBM

Izvršnica je instrument za zavarovanje plačil in odprave finančne nediscipline, ki je sprejet v okviru Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih.

IZVRŠNICE

Izvršnica je instrument za zavarovanje plačil in odprave finančne nediscipline, ki je sprejet v okviru Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih.

ZANIMA ME
Nova KBM

Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, s katero se ta zaveže plačati na izvršnici zapisan znesek. Izdata jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ. Upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev na vseh dolžnikovih računih v banki.

Izvršnico kot instrument zavarovanja ureja Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih od leta 2012. Kot pomoč potencialnim izdajateljem izvršnic in upnikom, ki želijo poslovati z izvršnico, so banke preko Združenja bank Slovenije sprejele obrazec izvršnice, ki je lahko pogodbenima strankama v pomoč, da pripravita pravilno in popolno izvršnico.


Več o izvršnici preberite na straneh ZBS:


ZBS - ZDRUŽENJE BANK SLOVENIJE
 

UNOVČEVANJE IZVRŠNICE


V banki bomo izvršnico unovčevali, če bo vsebovala vse v zakonu predvidene podatke. Izvršnica se izvršuje največ eno leto. Po preteku enega leta mora banka vrniti izvršnico upniku, če ta ni v celoti poplačana.

Nova KBM ORIGINAL izvršnice sprejema po pošti, in sicer na naslovu:

NOVA KBM d.d.
Odsek za izvršbe - IZVRŠNICA
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 Maribor

Če je izvršnica predložena v poslovalnici bo banka kot prejem izvršnice upoštevala dan, ko bo izvršnica prispela v Odsek za izvršbe. 


 
  Obrazec izvršnice ZBS
 

KAKO DO IZVRŠNICE?

Nova KBM


POSVETUJTE SE Z NAMI


Potrebujete več informacij?
Kontaktirajte naše skrbnike, ki vam bodo z veseljem pomagali pri vaši končni odločitvi. 
 
Nova KBM


POŠLJITE POVPRAŠEVANJE


Smo vas prepričali z našo ponudbo?
Pošljite nam vaše povpraševanje.
ZANIMA ME