Nova KBM

Izvedeni finančni instrumenti | NKBM

Izvedeni finančni instrumenti

Začnite tipkati, kar iščete

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

Nova KBM

Zavarovanje pred valutnim tveganjem


V kolikor posle sklepate s tujino, ste izpostavljeni valutnemu tveganju. Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi spremembe tečaja valut, čemur ste izpostavljeni vsi, ki poslujete s tujino. Sprememba tečaja vpliva na denarni tok že sklenjenih poslov kot tudi na denarni tok, ki bo posledica prihodnjih poslov. 
 


 
Nova KBM

Zavarovanje pred obrestnim tveganjem


Nestanovitnost obrestnih mer močno vpliva na stroške financiranja vašega podjetja. Zaradi potrebe po dolgoročni politiki načrtovanja financiranja se številna podjetja odločajo za zavarovanje obrestne izpostavljenosti, saj se zavedajo hitrosti in moči spremembe trenda obrestnih mer.