Nova KBM

Izvedeni finančni instrumenti | NKBM

Izvedeni finančni instrumenti

Začnite tipkati, kar iščete

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

Obvestilo o izmenjavi zavarovanj

 

Banka Slovenije je v skladu s šestim odstavkom 11. člena EMIR v povezavi z (a) točko drugega odstavka 3. člena EMIR, dne 29.01.2024 izdala Novi KBM d.d. dovoljenje za celotno izvzetje transakcij znotraj skupine iz obveznosti izmenjave zavarovanj pri poslovanju z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti z nasprotno stranko OTP Bank Nyrt..

Nova KBM d.d. (LEI identifikator: 549300J0GSZ83GTKBZ89) in OTP Bank Nyrt. (LEI identifikator: 529900W3MOO00A18X956) sta del iste skupine OTP in obe finančni nasprotni stranki s sedežem v različnih državah EU.

Nominalni skupni znesek pogodb o IFI OTC, za katere se uporablja izvzetje znotraj skupine znaša 278.850 mio EUR.

 
Nova KBM

Zavarovanje pred valutnim tveganjem


V kolikor posle sklepate s tujino, ste izpostavljeni valutnemu tveganju. Valutno tveganje predstavlja potencialno izgubo zaradi spremembe tečaja valut, čemur ste izpostavljeni vsi, ki poslujete s tujino. Sprememba tečaja vpliva na denarni tok že sklenjenih poslov kot tudi na denarni tok, ki bo posledica prihodnjih poslov. 
 


 
Nova KBM

Zavarovanje pred obrestnim tveganjem


Nestanovitnost obrestnih mer močno vpliva na stroške financiranja vašega podjetja. Zaradi potrebe po dolgoročni politiki načrtovanja financiranja se številna podjetja odločajo za zavarovanje obrestne izpostavljenosti, saj se zavedajo hitrosti in moči spremembe trenda obrestnih mer.